2012 (psáno 15.11.2011)

2012

Jistě mnozí z Vás máte obavy s nadcházejícího roku a především z mayského magického data 23.12.2012.  Co že se to vlastně stane? Pro mnohé z nás vůbec nic. A přeci tak mnoho, jako nikdy od prvopočátku věků.

  Mnozí z nás v očekávání konce světa budou zklamáni. A přeci ke konci světa takového jak ho známe dojde. Naše planeta Země a s ní  vše živé i neživé, ale i mnoho jiných planet, nastartuje nový zrod do jiné energetické roviny. Nic víc, nic míň. Mnozí si tedy toho ani nevšimnou stejně tak, jako si nevšimly, že celé lidstvo , každý člověk na této planetě, právě zemřel. Pokud se sem tedy nezrodil jako většina z nás již mrtvý. Ano skutečně jsme všichni, kteří jsme byly zrozeny živý, asi od 11.11.2011 zemřely a tudíž jsme mrtví. A máme 13 měsíců na to připravit se na naše nové zrození, ke kterému bude docházet v období od 23.12 – 25.12.2012. Během těchto třech dnů dojde k zániku starého a vzniku nového. Každého člověka, mnohých planet včetně planety Země.

  Každý z nás má tedy neuvěřitelnou možnost a výhodu si určit své úkoly se kterými se za rok zrodí. A to s tou výhodou, že právě v nadcházejících měsících si může vyrovnat svou karmu, protože si pamatuje svůj „minulý“(tento) život, a tudíž stačí jediné. Uvědomit si co jsem svůj život dělal špatně a co dobře, odpustit všem i sobě a určit si „důvod“(úkol), pro který se opět zrodím do nového života, neboť jsem svůj předešlý úkol v mém předešlém životě nesplnil.

  V zájmu urychlení vývoje duší se začíná právě naplňovat jeden z nejmocnějších kosmických zákonů vesmíru, a tím jest PRAVDA.Tento zákon a tato pravda nás energeticky usmrtila, neboť s převládající temnotou upadá v lidech LÁSKA  a člověk tak již není s to rozeznat pravdu od lži a dobro od zla. Zároveň nám však dává  možnost si sami zvolit s jakým úkolem se zrodíme a jaký tedy budeme žít život. A to i proto, abychom snáze pochopili marnost našeho počínání a nedůležitost většiny konání v životě lidském. A tím pádem si i budeme moci svůj život řídit sami a nést za něj odpovědnost.

  Co je nutno si uvědomit?

  Především to, že i duše sem zrozené, které mají a měly úkol negativní a temný, konají a konaly vlastně svým zlem dobro.  Dokonce větší dobro, než duše sem zrozené konat pozitivum a světlo a nečiní tak. Ano, uvědomme si jedno. Už z Věčnosti zde má každý z nás svůj úkol, někdo pozitivní, jiný negativní. Představte si, že lidé svým bláhovým rozumem vše pomíchaly tak, že ti jež mají činit dobro, dělají zlo v domnění, že dělají dobro. A ti, jež mají konat zlo, konají dobro v domnění, že konají zlo. Proto ten chaos a převládání temnoty a nevědomosti! A k tomu ještě naše mrtvé duše, jejichž těla se pak k sobě chovají jako zombie. Žerou a vysávají jeden druhého.

  A tak vlastně v současné a nadcházející době dochází k absolutnímu vyprázdnění jednotlivých duší ,  a s tím spojené i jejich absolutní vyléčení, s možností si svobodně zvolit své konání a úkoly v Novém Věku, jež započne se odvíjet od 26.12.2012.

  Rozhodněte se pro co jen chcete, ať už pro dobro, pro zlo, pro tvoření, nebo ničení. Je to plně na Vás. Je však nutné si svůj úkol        ( úkoly) konkretizovat. Např. chci se zrodit abych na Zemi zničil zastaralé a nefunkční systémy., nebo chci se zrodit, abych učil, chci se zrodit abych vychovával, chci se zrodit abych vynalezl nový zdroj energie, chci se zrodit abych pomáhal nemocným a chudým,chci se zrodit abych prozřel, nebo také chci se zrodit, abych se pomstil tomu a tomu, případně i chci se zrodit abych ničil a ubližoval. Přesně pro co se rozhodnete, to se Vám začne naplňovat. Ale i jiné daleko banálnější úkoly si můžete zvolit. Třeba chci se zrodit abych byl bohatý, nebo mocný a šťastný. Pozor ale : moc je nemoc a štěstí jsou emoce. Tak i ten, jež si zvolí moc, bude procházet nemocí, a i ten, jež si zvolí štěstí bude procházet emočními zážitky příjemnými i nepříjemnými. Vše se začne naplňovat a za vše také konkrétní duše(člověk) ponese odpovědnost.

  A co ostatní konání ve Vašem životě? Není důležité. Můžete dělat to, či ono a není to podstatné. Důležité je jen to pro co jste se sem rozhodly narodit. To je a bude Váš úkol, a ten by jste měly splnit, aby jste pochopily sami sebe, aby jste naplnily svůj život smyslem, pro který  se znovu narodíte, aby jste pochopily pravdu a lásku, dobro, zlo, milosrdenství a nejvyšší kosmické zákony bytí a vědomí.

  Tak si vyberte a hurá do Nového světa s Novým životem!

(Ti, kteří o tom neví a nezvolí si svůj úkol pro svůj nový život, jejich myšlenky, činy i životy upadnou do prázdnoty a zapomnění). Vše výše napsané se netýká pár vyvolených a povolaných, kteří vědí s jakým úkolem se zrodily a pomalu ho krok po krůčku naplňují.

V Žebráku 3.12.2011          Ivan Píša  Čaroděj


 

Jelikož mají mnozí různé obavy z r. 2012, pokusím se ještě vysvětlit současné dění.

Tak tedy předně změny jsou na kosmické, božské, lidské i duchovní(duševní) úrovni. Změny kosmické mají za následek i změny duševní a změny duševní mají za následek i změny lidské. Energetickou úroveň kosmickou a božskou nemůžeme nikterak ovlivnit(mimo pár jedinců) a je tedy záhodno se změnám přizbůsobit na duševní i fyzické(lidské) úrovni. Je na nás zda přijmeme a pochopíme neskonale milosrdný kosmický a božský záměr, a "uvolníme" svou mysl, vědomí, svobodu poznání vyššímu "já". Není záhodno oddělovat fyzično a duchovno. Tedy nepravé je ubírat se pouze materiální cestou a nepravé je ubírat se pouze duchovní cestou. Obě cesty jsou naše a je na nás abychom je spojili a propojili v harmonii. Ani jedno bez druhého není a tudíž nemůže existovat. Měli bychom tedy činit všemožné záležitosti, které jsou nám blízké. Je zcela jedno a nepodstatné jaké. Nelze se věnovat naplno duchovnímu vývoji bez materiální činnosti, kterou je nejdříve nutné též přijmout a pochopit, abychom se mohli "uvolnit" pro činnosti duchovní. čím více tedy činníme běžných materiálních starostí a činností, tím více se nám "osvobozuje" naše duše a má možnost se rozvíjet. Již tak máme jen půlku polarity, proč tu půlku ještě rozdělovat na další kousky v podobě duchovní a materialistické?

 Pro ty, kteří nemají jasno s přeměnou na různých úrovních, která se již děje a vygraduje ke konci roku 2012, a mají nejasnosti v tom, zda zůstanou na zemi ve fyzické podobě, nebo zda budou odejiti na jiné planety ať už násilně, či dobrovolně a jejich poněkud pomatená mysl jim neustále říká, že by chtěli zůstat na planetě zemi ve fyzické rovině, říkám, aby si uvědomili celkový božský záměr přeměny. Celá přeměna, jak je různě popisována, není záležitostí jednoho tohoto roku, nýbrž cca 8000-18000 let. Tedy popis toho, že některé duše budou odejiti z fyzického těla násilně, některé odejdou dobrovolně na jiné planety a některé zůstanou ma planetě zemi je celkem správný, ale nikdo v té době nebude na planetě zemi ve fyzické podobě. Během této přechodné celkové doby bude na planetě zemi cca 2mil. lidí na fyzické úrovni. To budou ti nejvyspělejší duše, které se sem teprve začínají rodit a inkarnovat.

K prorotctví Mayů o r.  2012 dodávám pro ty, kteří to dovedou pojmout, že tento kmen lidí scela jasně upředňosťoval život své duše před životem svým fyzickým a tudíž jejich kalendář, který letos končí pro ně má a měl význam, neboť tímto rokem na tisíce a desetitisíce let končí další (5tá ze 7) epoch vývoje božských energií a kosmického vývoje. Od r. 2013 tak bude na dalších cca 18000 let na stejné přeměněné úrovni. Umíte-li si představit svůj současný život, pak si také můžete sestavit novodobý mayský kalendář, který by měl začít se odvíjet zhruba od 13.1.2013 a končit by měl zhruba 14.2.20014. Až Vás(nás)a tento novodobý mayský kalendář budou zkoumat za těch zhruba 18000 let naši potomci, pak jim scela jistě na mysl vyvstane otázka proč ten náš kalendář už končí a proč nepokračuje a že tedy zřejmě bude konec světa. Nebude ani letos ani za 18000let. Za 18tisíc let začne 6tá epocha, za dalších cca24tisíc let 7má epocha a až po uplynutí 7mé epochy , která bude dlouhá cca 28000let, dojte k ukončení tvoření a všechny duše dojdou a zůstanou v bezpohybu. To již ale současně bude se dít vývoj jiných duší na jiných planetách a úrovních, které s těmi našimi už nebudou mít nic společného.

 Uvědomte si však, že již za cca 18000let se bude život na zemi odvíjet na eterické světelné úrovni a na této úrovni bude i tvoření a vývoj duší. Je tedy zcela scestné si "přát" zůstat na zemi ve fyzické podobě a úrovni. Navíc záměrem kosmické a božské moudrosti není život ve fyzické rovině. To jsme jen dostali na pár milionů let šanci chovat se a řídit svět a kosmos jako bůh. Dokud tuto činnost, neukončíme scela, t.j. bude se čekat i na tu nejposlednější duši, nebude naše "utrpení" ukončeno.

A ještě pro představu: Na planetě Zemi je v současné době pouze 24 lidí, kteří  toto výše popsané dovedou vnímat. Dalo by se tedy říci, že zabývat se tímto je pro člověka téměř zbytečné.Proto je tedy nejlepší dělat nic pro nic a mít z toho nic, jak mám psáno v úvodní stánce, současně však možno dělat absolutně cokoli.

Přeji Vám všem jasnou mysl, čistou a prázdou duši, s tím spojenou i svou osobní svobodu a volnost svého konání. Klid, mír a Lásku přeje čaroděj

Rozhovor s Jaroslavem Duškem o r.2012

Jak byste vysvětlil čtenáři, který nezná mayské počítání času, co nás čeká 21. prosince tohoto roku?

Já bych mu to vůbec nevysvětloval, mě to upřímně řečeno ani tolik nezajímá. Jenom jsem postřehl, že indiáni toto datum hodně opakují, a když jsem byl před dvěma lety v Mexiku, pořád nám zdůrazňovali, ať jsme na „twenty twelve“ připravení. Ptali jsme se jich, co to znamená, a oni říkali, že vyjde páté nebo šesté slunce — někteří mluví o tom, že se teď uzavírají čtyři světy, jiní hovoří o pěti světech. Nicméně se shodují, že o zimním slunovratu vyjde nové slunce.

Co si pod tím máme představit?

Když jsme se jich ptali, říkali: představte si fázi svítání, když Slunce ještě není na obloze, ale vy už vidíte úsvit. A v této fázi se podle nich teď nacházíme. Už vidíme nové, odlišné světlo, ale ono nové slunce vyjde až o zimním slunovratu. Také říkali, že nebude žádné „bum bum bum“, že jde o změnu kvality světla, na jejímž základě se pak promění lidská bytost. Slunce totiž přes epifýzu ovlivňuje hormonální pochody v těle. Jeho světlo nás vlastně vytváří, staví; což si běžně neuvědomujeme. Když ale mluvíte s vědci, kteří se zabývají vnitřními hodinami orgánů, tím, jak se orgány „startují“, tak oni zjišťují, že někdo tento proces musí ještě korigovat, řídit.

A jedna z největších záhad genetiky spočívá právě v nalezení těch vnitřních hodin, toho spínače — jak tělo například pozná, že má vytvořit druhé zuby, spustit růst ňader a podobně. Tělo musí mít nějaký důvod, proč to či ono právě teď a jistým způsobem udělat. Ale ten časový spínač se — aspoň pokud jako laik vím — ještě nikde v genetickém kódu nenašel, jde o jeho největší tajemství. Zdá se, že tím spínačem je zvnějšku právě Slunce. A mění-li se jeho kvalita, pak se samozřejmě proměňuje i lidská bytost.

Takže laikovi bych řekl, že lidi se budou měnit. Někteří budou zmatení, protože nebudou chápat, co se děje. Proto je také lepší trochu tušit, co se děje. Spousta lidí je dnes totiž na hranici jakéhosi pocitu zcvokatění. Buď mají velké deprese, nebo dokonce sebevražedné nápady.

Narážíte tím na současnou ekonomickou krizi?

Také, ale především jde o vnitřní pocit nejistoty. Znám lidi, co říkají: mám pocit, jako kdybych kmital mezi dvěma světy; chvílemi mám dojem, že je mně všechno jasné, že jsem úplně v pohodě, a pak najednou přeskočím do jakéhosi modu rozechvění a připadá mi, že ničemu nerozumím, že se všechno rozpadá a nevím, co mám dělat. A pak zase přijde chvíle, kdy mi do sebe všechno zapadá… A tak skáčou sem a tam. Když totiž přichází nová kvalita, stará je stále ještě přítomná.

Představte si například, že byste z nějakého důvodu opouštěli názorový systém, který zastáváte půl života: katolictví, budhismus, cokoliv. Něco, čemu bezvýhradně věříte a myslíte si, že je to Pravda, že svět takto funguje. A teď bác ho, najednou zjistíte, že to byla blbost. Uvidíte, že ten systém má trhliny, že jde jenom o nějaké řeči, kecy. A z ničeho nic objevíte nějaký jiný druh přístupu, který je vám bližší, a začnete se trhat. A stará část ve vás se cítí provinile — jak to, že opouštím učení, které mi celý život pomáhalo. Ale už to nejde zastavit.

Stane se to například tak, že se člověk zamiluje do někoho z jiné tradice. Začnete si vzájemně korigovat světy, přerovnáváte ten starý a nový. A buďto partnera vtahujete k sobě, a nebo on vás. A když se to nepodaří, po určité době začnou problémy — jako například když si český malíř vezmedceru peruánského šamana.

Jak jste to měl vy s vaší ženou?

Ona není dcerou peruánského šamana (smích). Pocházeli jsme oba z podobné české tradice, takže jsme spolu nezápasili. Ale říkám to jako obrazný příklad, abychom si představili, co všechno se v lidské bytosti přestavuje, jak starý svět ještě otravuje, ale ten nový na něj vehementně dotírá.

Představujete si nějak konkrétněji, co se má vlastně změnit?

O tom moc nepřemýšlím. Jenom mám v určitých momentech jakési vjemy, o kterých si myslím, že by to tak mohlo být. Ale situace je hodně otevřená, manévrují v ní subtilní síly. Podstatné bude, jak se lidé rozhodnou. Tady nejde o nějakou shůry danou nutnost.Změnu lidi přijmout můžou, ale nemusejí.

Podívejte se, jsou ti, co prožijí transformaci, jiní ale páchají sebevraždu. Někteří lidé dojdou na hranu své zkušenosti, na hranu smyslu svého života, a nevidí žádnou perspektivu, žádné východisko. Někteří to řeší tak, že se rovnou zabijou, to je rychlé řešení; někdo se zase upije, jiný ufetuje, další rozjede jiný sebedestruktivní program. A když dojde na hranu civilizace jako celek, taky má buď šanci sebedestrukce, totálního kolapsu a propadu do nesmyslných katastrofických vizí; anebo projde transformací, tedy znovu-zrozením, a přichází jako někdo jiný.

Co by se podle vás mělo na civilizační úrovni transformovat?

Co myslíte slovem „co“?

Nevím… Co všechno?

Vždyť to je jasné. Když se ptáte na slovo „co“, tak přepokládáte, že něco víte. To, s čím budeme konfrontovaní, je, že zjistíme, že nic nevíme. Že naše představy o realitě byly a dosud jsou velmi dětinské, neúplné, toporné. Realita, která je v pohybu, nám ukazuje, že naše zkoprnělé a zkostnatělé způsoby myšlení prostě nestačí.

Vezměte si například nedávný experiment ve švýcarském CERNu, podle nějž se neutrina prohánějí rychleji než fotony. A teď co? Podle starého popisu světa není nic rychlejšího než rychlost světla ve vakuu a hotovo. A teď se zdá, že ta neutrina se tam možná prohánějí o něco rychleji, což pro fyziky znamená ohromný otřes. Viděl jsem některé z nich v televizi dokonce říkat, že doufají, že se tato hypotéza nepotvrdí, protože by to znamenalo rozpad zavedeného výkladu fyzikálního světa. Jiným příkladem může být vývoj podnebí na zeměkouli. Přichází absolutně nové klimatické situace, lokální bouřky, lokální záplavy, dobře je u nás popisuje třeba Václav Cílek. Náš dosavadní konvenční popis jaro — léto — podzim — zima najednou nestačí a meteorologové moc nevědí, jak mají tyto dříve nemyslitelné anomálie vlastně interpretovat.

Co chci říct: když se něco transformuje, tak se transformuje všechno. Změna je kompletní a spočívá v tom, jakým způsobem popisujeme a tvoříme realitu. A nikdo teď neví, co se v tomto směru stane, protože kdybychom to věděli, tak nepůjde o změnu s velkým Z. Přirovnal bych to k zážitku vhledu: všichni vám můžou předem nakrásně vykládat, jaký pocit zažijete, ale dokud si tím neprojdete, je to marné, zážitek samotný se do slov nedá vměstnat, je komplexní.

A když už po mně chcete ty konkrétnosti, tak si třeba představuju — já si obyčejně představuju takové voloviny — že třeba uvidíme víc barev, uslyšíme jiné škály zvuků nebo budeme trvale slyšet zvuk zeměkoule. On opravdu existuje, je nahraný, takový hluboký, blíží se tónům, co vydávají lámové na ty trouby (napodobuje). Nebo porozumíme řeči zvířat, protože někdy jí někdo musel porozumět — vždyť kde jinde by se vzaly všechny ty pohádky a příběhy. A může se i stát, že se dostaneme na jazykovou úroveň dávných civilizací, viz mnohem pokročilejší a subtilnější jazykové systémy starého sanskrtu, aramejštiny, hebrejštiny a podobně, kterým se dnes teprve učíme rozumět.

Dle mayských kalendářů se letos blížíme ke konci času. Jak jej máme chápat?

Jde o proměnu kvality a vnímání času. My v Evropě jsme zajatci chronologického pojetí, čas furt odněkud někam ubíhá, roky přibývají, my jakoby stárneme. Mnohem méně vnímáme čas cyklický, rytmický, který se jakoby vrací, ale přesto posouvá o kousíček dál. A onen konec času zřejmě znamená konec převahy chronologického pojetí a přechod do přítomnosti.

Důležitým momentem vývoje lidstva byl vstup do historie, kdy se začaly zapisovat dějiny a vytvořila se dějinnost. Historie vzniká tak, že člověk vystoupil z přítomnosti, psal o tom zasvěceně například filosof Jan Patočka. Představuju si, že znovu vstoupíme do přítomnosti, ovšem v nějakém vědomějším „levelu“, než jsou třeba čmeláci nebo včely — i když samozřejmě přesně nevíme, jak to oni vlastně mají, ale rozhodně žijí plně v přítomnosti a oplývají ohromnými, lidský rozum přesahujícími schopnostmi. Což platí pro všechna zvířata a rostliny. My si třeba pořád nedovedeme představit, jak holubi trefí do holubníku. I když jim ho posunete někam jinam nebo je pokusně zbavíte sluchu a čichu, najdou jej.

To znamená, že existuje spousta netušených schopností, a dejme tomu, že nám budou dopřány a člověk bude mít určitý bonus vědomí zpracování těchto zážitků. Ale to je zatím představa velmi naivní a nekonkrétní, nic víc o ní říct nemůžu. Vždyť si jenom zkuste představit, že jste v plném vhledu! To je pro naši současnou kapacitu myšlení nepředstavitelné. Kdybychom totiž do vědomí dostali 100 % informací, které proudí do mozku, a ne jen malou část jako nyní, pojedeme na obrovské obrátky.

Změna v pojímání času má proběhnout v rámci euro-americké civilizace, nebo i v jiných kulturních okruzích?

Když vystoupíte z chronologického pojetí času, uvidíte, že čas funguje jako určitá polyfonie, orchestr nebo vlnění oceánu. V tom je mimo jiné přínos mayského pojetí času — že jej vnímají jako polyfonii mnoha rytmů a pohybů. Pro nás jsou tyto představy složité a moc nechápeme, co tím Mayové mysleli, proč mají solární rok 365 dnů, další tún 360 dnů, sakrální tzolkin 260 dnů, jejich kombinaci v 52letém kalendářním kole a pak ještě takzvaný dlouhý počet… V momentě, kdy vystoupíte z euro-americké šipky, uvidíte, že v polyfonním pohybu běží všechny věci z různých stran k sobě a myke změně nesměřujeme jakoby z bodu mínus do bodu nula, ale určité věci nám jdou naproti, jako když se srážejí vlny. A různé entity na planetě, domorodci z různých kontinentů, kráčejí odlišnými rytmy, pěstují jiné typy vědomí, kterým se tolik divíme a považujeme je za exotické.

Představuju si, že všechny tyto přístupy se paralelně protnou, prolnou. Já o tom samozřejmě vím starou bačkoru, ale i z toho mála je zřejmé, že zde přetrvávají jacísi strážci vědění, kteří je uchovávají po tisíce, desetitisíce let — amazonští indiáni pronášejí tentýž typ vědomí, nekontaminovaného civilizací, velmi dlouho. Patrně ho pronášejí i nějací Mayové, Čerokíové, Hopiové, Inkové, jejichž úkol z nějakých záhadných důvodů zřejmě spočívá v uchování tohoto dědictví.

Takže v jistém smyslu se jakoby vracíme do určitého bodu, v jiném smyslu ho nějak rozvíjíme, kultivujeme, excitujeme. Jako bychom provedli reakci, při které se ona podstata ještě znásobí. A abych odpověděl přímo na otázku: samozřejmě se tato změna týká celé planety, ale pro každého bude znamenat něco jiného. Někdo se radostně vrátí domů, do svého přirozeného světa. A někdo jiný bude užasle hledět, podobně jako člověk, který po dlouhém pobytu ve tmě náhle vyleze ven. Všimněte si, že my už užasle na nic nehledíme, velice tvrdě jsme se totiž zafixovali v určitém způsobu světa, který si navzájem potvrzujeme a hlídáme se, aby se z něj nikdo moc daleko nedostal. A na toto pojetí světa jsme si zvykli natolik, že si už vůbec neuvědomujeme, že jde jen o jednu z tisíce variant. Utvrdili jsme jej totiž ekonomickým rozmachem, kolonizací, popkulturou a vším dalším, takže jsme zapomněli, že tady — stále — existují naprosto odlišné fenomény. A ona změna tedy paradoxně spočívá v tom, že jakási škála, která tady odnepaměti vždy byla, si začíná po dlouhém období zapomnění sebe sama všímat a začíná se reflektovat jako živý celek. Pro toto sebeuvědomění se někdy používá slovo obrácení či probuzení či osvícení.

A toto probuzení či osvícení má tedy proběhnout letos?

Nevím, jestli nastane až v roce 2013, 14 nebo 15. Vím jen, že když jsem navštívil ony indiány, tak na tomto datu skutečně lpěli a velice nám ho zdůrazňovali. Já vám jen můžu říct můj pocit, že letos bude rok zázraků.

V sociologii se používá termín sebenaplňující se proroctví, podle nějž určitá předpověď budoucnosti ovlivňuje chování lidí bez ohledu na její pravdivost, takže pak může dojít k jejímu uskutečnění. Nemyslíte, že toto může být případ i letošního očekávání „velké změny“?

To se uvidí. Indiáni říkají: svět je to, co si myslí většina. Tady jde ale o změnu rámce. Rozumíte: nám například dnes není divné, že po silnici jezdíme vpravo. Dříve jsme ale jezdili vlevo a šlo o výraznou změnu — i když by leckdo mohl namítnout, že je to vlastně jedno, že se to jenom přehodilo. Stejně tak nikdo moc nevnímá spousty změn, které nastaly v posledních letech díky informačním technologiím, internetu, mobilům. Dnes je bereme za samozřejmou součást naší každodennosti a když řeknu, že ještě v roce 1992 jsme u nás v Černošicích měli v ulici jednu pevnou linku a jednu telefonní budku, jako bych mluvil o osmnáctém století. Nyní žijeme ve zrychleném čase, nestíháme ani registrovat nové modely aut, mobilů, šatů, tetování a já nevím čeho všeho, a ten mumraj nám přijde, zejména mladším ročníkům, jakoby samovolný. Ale když se na něj podíváme z většího odstupu, vidíme ohromnou akceleraci. A právě Mayové zrychlení času na toto období předpovídali. Tudíž si položíte otázku: na základě jakých principů mohli před nějakými 5 000 lety předvídat, predestinovat, že od půlky 18. století, respektive konce 20. století dojde k tak ohromné civilizační akceleraci? A právě toto mě začalo zajímat, jakkoliv se můžeme hádat, že příslušné dokumenty různí interpretátoři vykládají podle toho, co se jim hodí do krámu. Faktem ale je, že někteří z nich se neostýchali některé jevy předvídat a řada předpovědí jim vyšla.

Jaká například?

Třeba proroctví Hopiů se k nám trousila před dvaceti, pětadvaceti lety, kdy se o současné akceleraci moc nevědělo. Dnes už je každý chytrý, když vidí, že je to rozjeté, ale když s tím někdo přišel v 70. nebo 80. letech, všichni se mu smáli. Dnes už se lidi jenom ptají — protože mají strach —, jestli to vybouchne, nebo ne, a co se vlastně stane.

A třeba Carl Johann Calleman ve svých knihách Mayský kalendář a Mayský kalendář a Strom Života vytvářel určité předpovědi podle rytmů mayského kalendáře například ohledně ekonomických procesů, finančních krizí. Předpověděl růst vlivu Ruska, Číny a Indie ve spojení s narůstáním pochopení významu pravé mozkové hemisféry a s pravidelným rytmickým přesunem podporovaných energií na těle Země. Zajímavým způsobem vysvětluje opakování určitých motivů, které se objevily na počátku tak zvaného Čtvrtého světa Sedmého podsvětí, tedy po roce 1947 (stress, kybernetika, rozpad koloniální říše a nenásilná revoluce), a na počátku tak zvaného Pátého světa Sedmého podsvětí, tedy po roce 1961 (experimenty s rozšiřováním a měněním stavů vědomí). Vysvětluje, proč právě tyto motivy budou akcelerovat v závěru mayského kalendáře. Koho by to zajímalo, ať se na ty knihy mrkne.

V dokumentu Když kámen promluví říkáte, že žijeme v otrokářském systému. Kdo jsou v něm otrokáři?

Vtip je v tom, že těmi otrokáři — i otroky — jsme my sami. Jsme bytostmi, které na sobě vykonávají neskutečný experiment. Dobrovolně si odsouhlasíme neuvěřitelné podmínky života v jakémsi sběrném táboře, ve kterém jsme jenom (rodné) číslo. Zvykneme si na to a uvěříme, že pro vlastní dobro potřebujeme stát, armádu, policii a tak dále, a nevšimneme si, že nás ten systém vlastně vysává.

Logickou reakcí by bylo proti tomuto systému bojovat, snažit se ho změnit. Vy ale zároveň říkáte, že boj, například ve formě vstupování do politiky, je ztrátou energie. Proč?

Protože tento civilizačně sebedestruktivní systém chce, abyste proti němu bojovala, nabízí vám to jako lákavou alternativu. Proč ale bojovat s něčím, co jste vy sama? Proč byste to dělala? Vy ten systém můžete opustit, nerespektovat ho. Bojem mu jenom dodáváte energii, nabíjíte ho.

Když si ale třeba myslíme, že současná česká vláda vládne špatně a chceme pomoct tuto situaci změnit, co jiného máme dělat než vkládat svou energii do nějakých tak či onak politických aktivit?

Lidská bytost může dělat cokoli, pracuje-li vědomě a z pozice jednoty. Problém spočívá v tom, že lidé mají tendenci nechat strhnout svou pozornost určitým směrem, lidská mysl má tendenci vytrhávat detail z celku a ten pak buď zbožštit nebo zveličit; tak vznikají nedorozumění. Když ovšem udržujete bdělé vědomí v celku a vylaďujete způsobem, který považujete za vhodný, můžete dělat, co chcete. Ale čím více vstupujete do segmentů, do sekcí, které strhávají pozornost a slouží k tomu, aby vás unavily a rozleptaly, tím bdělejší musíte být.

 Když například vstoupíte do politickéhosystému, není přece příliš složité odhalit, že jde o jakousi vějičku, jakýsi nesmysl, ve kterém jistí lidé dvacet roků mění jeden zákon a prohlašují, že jde o klíčovou reformu toho či onoho, a do toho vyrábějí spoustu vyhlášek. A vám je jakožto by-tosti přece jasné, že ty vyhlášky a zákony k životu na planetě nepotřebujete. Že jde o nějakou dysfunkci, chorobu, která vás nutí vzdát se vlastní existence a naprojektovat se do nějakého velmi složitého nesmyslu. Jistě, můžete to udělat — pokud jste ovšem schopný udržet svou bdělost a být zdravý; nápadné na těchto systémech totiž je, že vám začnou ničit zdraví, požerou vás. Po vstupu do nich zanedlouho zjistíte, že jste vyčerpaný, podrážděný a na ostatní naštvaný. A nebo si zvyknete a jste tam, kde jste chtěl být, ovšem otázka je, co tam vlastně děláte. Vezměte si lidi jako Petr Pávek ze Strany zelených, který se o nějakou změnu pokusil, ale po čase se stáhl zpátky s tím, že to touto cestou není možné. Systém je zkrátka vytvořený tak, aby ho jedinec nezvládl, ale naopak aby systém zvládl jedince. Takže ano, vy můžete vstoupit kamkoli a dělat cokoli, otázka je, nakolik se tím soukolím necháte pohltit.

Nevidíte věci příliš temně? Copak uvnitř toho systému nevznikla řada prospěšných zákonů?

Účinný způsob netkví v tom, že změníte nějaké předpisy, ale když už, tak v tom, že se v rámci systému potká síť lidí, kteří požadují něco kvalitativně jiného; a pakliže jsou tito reformátoři bdělí a udržují svou vnitřní vibraci, tak se navzájem poznávají a pak tam mají velký smysl. Ale ten netkví v tom, že se změní nějaká vyhláška, protože v žádné vyhlášce smysl nespočívá. Jakmile uvěříme, že v nějaké vyhlášce může být smysl, tak už vůbec nechápeme, kdo jsme. Pak už nechápeme svou božskou část, pak už rozumíme jen své části robotické.

Nevím, jestli použít slovo smysl, ale považuju za dobré, že máme například zákon o registrovaném partnerství nebo předpisy umožňující dostupnost budov pro vozíčkáře. Přinejmenším v těchto případech má podle mě tvorba zákonů a „dělání politiky“ smysl.

Chápu vás. Ale myslím si — a to říkal už Buddha, Krišnamurtí a řada dalších, že bytost žijící v přítomnosti a plně otevřeném bdělém vědomí přece nepotřebuje žádnou vyhlášku, protože ví, co má dělat. Elementární pravidlo řádu je přece přítomné v každé bytosti, na co teda nějaké vyhlášky?

Možná pro to, že většina lidí onoho bdělém vědomí ještě nedosáhla…

Jasně, můžete se pokoušet měnit svět touto cestou, ale ona je jenom zástupná. V Evangeliu Esejských se ptají Ježíše, co je potřeba dodržovat, aby člověk správně žil; a Ješua jim vysvětluje, že ve skutečnosti existuje jediné přikázání, a to přikázání „Miluj“. To je celé. A dodává, že když je člověk blbější, potřebuje těch přikázání víc, když je ještě blbější, tak ještě víc. Toto mě oslovuje.

Samozřejmě rozumím tomu, že spousta lidí potřebuje předpisy, protože už jsou tak blbí, že už necítí srdcem. Ale zároveň vím, že malé děti na pískovišti žádné předpisy nepotřebují a umějí si spolu nádherně hrát, shodnou se. Vidím, že žádné zvíře nepotřebuje k životu vyhlášku, ani žádný hmyz, ani žádná rostlina. Vidím, že na této Zemi ani v tomto vesmíru nepotřebuje vyhlášku vůbec nikdo. A v pořádku existují.

A pak si můžu říct: ano, jsme moderní lidi, vyhlášky nás baví, protože jde o zvláštní způsob, jak můžou jedni ovládat a potrestat druhé. Ale zároveň s touto naší právnicky futrovanou civilizací tady desetitisíce let přežívají amazonští indiáni bez jediné vyhlášky. Nemají žádný předpis, žádný zelený zákon. Všechno podstatné ale dodržují, protože v sobě mají řád. A když se chtějí pro něco rozhodnout, nerozhoduje u nich většina, ale musí se shodnou všichni, musí dosáhnout jednoty.

Což patrně souvisí to s tím, že jejich kmeny jsou málo početné, zatímco my žijeme v republice s více než deseti miliony obyvateli.

To je velmi podstatné, že jsme uvěřili, že žijeme v republice spolu s deseti a půl miliony spoluobčanů. A co teprve sedm miliard lidí na Zemi, že? A nevíme, co s tím máme dělat, vezměte si jenom aktuální problémy s etnickými menšinami. Krásně vidíte, jak se ta situace bleskurychle komplikuje, vymýšlíme si tisíce komplikací. Zbytečně. Vezměte si příklad z dopravy: v posledních letech probíhá v několika evropských zemích projekt Společný prostor, v rámci něhož se na silnicích ruší dopravní značky a semafory. Řidiči a chodci se tam prostě musí nějak dohodnout. A zjišťuje se, že se jim tam jezdí líp. Viděl jsem rozhovor s jedním dědečkem z německého města, který říkal: zpočátku jsem se toho bál, ale musím vám říct, že je méně dopravních nehod, je veseleji a hlavně se všichni zase vnímáme. Vyhlášky a předpisy totiž vedou k tomu, že vy přestanete vnímat bytost jako bytost. A otrokářský systém je postavený na tom, že začnete vnímat člověka jako součást vyhlášky, jako někoho, kdo dodržuje nebo nedodržuje vyhlášku. Jejich bytostné jádro, jejich srdce vám zmizí. Protože na to nemáme čas. Musíme totiž posoudit, jestli správně vyplnili formuláře, testy, dosáhli potřebného IQ a tak dále. Což o to, ona by to byla z intelektuálního hlediska velká prča, problém ale je, že celá tato hra se proměnila v samotný život a lidská mysl začala tvrdit, že bez ní by to nešlo — že bez armády, policie a dalších institucí by to prostě nešlo. Proč? Protože by všude byl bordel. Tento názor vyplývá z pohledu, že člověk bytostně tíhne ke zlu, a abychom tento jeho sklon omezili, tak musíme vytvořit vhodné prostředí. Což je podle mě lež jako věž, protože tendenci ke zlu nemá lidská bytost, ale naopak ten systém, který umí sérií vyhlášek prokázat absolutní neúctu k lidskému životu. Podívejte se třeba na ty tristní případy exekucí. Přitom kdyby opravdu platily vyhlášky a spravedlnost, tak všechny finanční ústavy stojí před soudem: za to, jak lidi vtahují do sérií půjček, do nesmyslů, a zatajují jim jejich skutečný dopad sugerováním opaku.

Jestliže civilizačně vzato žijeme v otrokářskémsystému, v jaké společnosti podle vás žijeme v České republice?

To je mně jedno. Rozumíte, už když klademe otázku „V jaké společnosti žijeme?“, zavádíme pozornost nesmyslným směrem.My prostě v žádné společnosti tady v Čechách nežijeme. Já nedokážu žít ve společnosti deseti a půl milionu lidí, můžu žít jen s deseti dvaceti lidmi. Naopak žiju ve společnosti na Bali, v Peru a všude tam, kde jsem potkal spřízněné lidi. To je moje společenství. Můžou jím být ale i knížky dávno mrtvých autorů.

Tomu rozumíme, také žijeme střídavě v Seattlu nebo šedesátých letech…

Klidně žijte. Vždyť podle toltéckého přístupu obývá každý člověk svůj vlastní vesmír.

Ale kdybyste měl českou společnost popsat aspoň jako pozorovatel?

Tak ji nepopíšu, každý člověk je v ní jiný.Jestliže se bavíme o systému, považuju jej za otrokářský. Ale nikoli tuto společnost.

Dobře, zkusíme to s druhou otázkou-trvalkou: v čem nebo v kom jste se nejvíce mýlil?

Já jsem takový těkavý typ, skokan, který se už od dětství nechtěl k žádné skupině připojit. Takže jsem dlouhodobě nezastával nějakou ideu ani následně nezažíval smutná prozření. Od nikoho jsem nikdy nic neče-
kal. Přijímám život tak, jak běží, a nemám pocit, že bych byl v těch základních věcech na omylu. Samozřejmě, že jsem se mnohokrát zmýlil — patrně vždycky, když jsem cokoli vyslovil, jak praví Krišnamurtí , ale při mém současném stavu vědomí si to už jednak nepamatuju a jednak je mi to jedno (smích). Jedno, nikoli fuk.

Změnilo se nějak vaše herectví pod vlivem četby Čtyř dohod, respektive v souvislosti s vaším duchovním vývojem?

To vůbec nevím. Hraju každý den jinak a nějaký dlouhodobější vývoj by musel posuzovat někdo zvenčí. Nejsem ten typ, co se přehrabuje v minulosti, hodně zapomínám. Zapomínání je vlastně principem Vizity; to, co bylo, je zkrátka pryč. Možná, že kdybychom se podívali na záznamy a pitvali se v nich, zjistili bychom, že jsme už úplně pitomí. Ale nám stačí vědomí, že si rozumíme a že nás to pořád baví stejně jako kdysi. To je vnitřní důvod, proč Čtyři dohody nebo Manželské vraždění tady s Natašou (v průběhu rozhovoru přišla do šatny slovinská herečka Nataša Burger — pozn. red.) pořád hrajeme.

Vaší zatím poslední filmovou rolí byl politik Vlastík Klein v Odcházení. Nezapředli jste při natáčení s Václavem Havlem řeč na téma konce času a nadcházející transformace?

Ano, mluvili jsme o mnoha věcech, protože i Josef Abrhám je velký mystik — on věří, že možná žijeme ve snu, a Stanislava Milotu v podstatě zajímá už jenom vesmír… Takže při natáčení se vedly velice zajímavé debaty o kosmu, proměně vnímání, šancích lidské bytosti nahlédnout sebe sama a tak podobně.

Utkvělo vám z nich něco obzvlášť zajímavého?

Všechno bylo zajímavé, ale myslím, že nejzajímavější bylo, když Václav prohlásil: všechno, co od této chvíle řeknu, není pravda.

A byla to pravda?

Byla.

Včetně té věty?

Včetně. Ale nemůžu prozradit, za jakých okolností to řekl (smích).

V tomto směru rozhodně nemáme investigativní choutky… Jste známý tím, že občas delší období nejíte. Už jste držel takzvaný královský, čtyřicetidenní půst, na který jste se chystal?

Ne, už se na něj nechystám. Když jsem se loni potkal s Henrim Monfortem, pomohl mi pojmenovat určité věci, které jsem dosud věděl intuitivně. Pro mě musí být půst radost, musí přijít sám od sebe a nesmí mít předem dané žádné pravidlo o počtu dní. Trvá prostě tak dlouho, dokud mě občerstvuje. Jednou jsem jej držel 28 dnů a mohl jsem v něm ještě pokračovat, ale odlétal jsem do Peru a obával jsem se, že zkombinovat s tímto přeletem návrat ke stravě by mohlo být pro tělo hodně náročné. Dnes už bych se toho nebál, tehdy jsem ale ještě měl nedostatek skutečných informací.

Kromě Peru jste letěl na Bali i do jiných míst — přemýšlíte před těmito cestami o své ekologické stopě?

No tak to víte, že si někdy říkám, že už letadlem nikdy nepoletím. Pak se ale zase dočtu, že v některých letadlech už mají menší spotřebu na osobu než v autech, tak jsem zase nalomený… Ale co chci říct: na věci, které považuji za opravdu nejpodstatnější, se ptám Matky Země a podobných entit. A jejich odpovědi jsou z hlediska našich strnulých představ o tom, co je dobré a co špatné, někdy překvapující. To je můj komunikační kanál, díky kterému se snažím pochopit, proč jsme my lidé pro Zemi ještě zajímaví, proč nás tu ještě nechává, jakou funkci v jejím těle máme.

Když mluvíte o těle Země, všimli jsme si, že dokument o vás Když kámen promluví produkovala společnost Maitrea, jejímž zakladatelem je kontroverzní bývalý šéf Mostecké uhelné Antonín Koláček. Nevidíte v tom problém?

Přiznám se, že toto jsem neřešil. Potkával jsem se s režisérem Viliamem Poltikovičem a neptal se ho, kdo film financuje. S Tondou Koláčkem jsem se předtím jednou nebo dvakrát potkal. Co se týče toho, kdo na čem zbohatl, tak princip lidské společnosti je založený na tom, že ona si z těla Matky Země bere, co ji napadne. To znamená, že na začátku stojí krádež. A tato krádež se dál prodává. Kdybych to měl tedy posuzovat důsledně, nevidím tady nikoho, kdo by mohl něco vlastnit, aniž by něco ukradl.

Takže zloději jsme v podstatě všichni?

Ano, pokud nejsme indiány, respektive těmi obyvateli Země, žijícími mimo náš dobyvatelský systém. Pěkně na to odpověděl jeden šaman, když se můj kamarád v Mexiku rozohňoval, proč že jedí maso a nejsou dostatečně bdělí. Šaman chvíli namítal, že ani oni nejsou dokonalí a hledají se, a pak dodal: A mimochodem, víte, že Evropan má asi 300x větší spotřebu energie než Mexičan? A na to kamarád odpověděl: No to je logické, protože u nás v Evropě máme větší zimu a musíme víc topit. A šaman na to: tak se přestěhujte sem.

Takže ano, vy tady v jistém rámci pohledu můžete řešit těžbu uhlí nebo ekologickou stopu, ale pro indiány je Evropan jeden jako druhý, i když někdo topí na 19 stupňů a jiný na 23. Ale vůbec toho Antonína nechci hájit, o té kauze vím starou belu, jenže abych mohl říct nějaký soud, musel bych ji podrobně zkoumat.

Bez ohledu na trestní rovinu nám šlo o to, jestli vám nevadí fakt, na čem zbohatl.

Já ale nevím, na čem zbohatl.

Na těžbě uhlí ve společnosti, která mimo jiné ohrožuje Horní Jiřetín.

Já to ale nevím, to bych s ním o tom musel mluvit, abych o něm mohl pronášet jakékoli soudy. Systém posuzování se mi vzdaluje, učím se spoléhat na intuici. Kdybych věřil všemu, co se povídá, kdybych se měl vážně zabývat tím, kdo na čem zbohatl, kdo koho okradl, zabil, terorizoval, tak jsem se už dávno oběsil a tuto planetu opustil. Protože to, co se tady děje, je opravdu k nesnesení. Vůbec bych se nehnul z místa, podobně jako schizofrenní katatonik, který se deset let nepohne, protože má strach, že by jakýmkoli pohybem mohl ovlivnit realitu, způsobit nějaké důsledky.

A vzpomeňte na to, co říká Ješua: lepší jeden napravený hříšník než deset spravedlivých. Tak si to promeditujte. Jak k tomu přijdou ti spravedliví, že? A z tohoto hlediska se potom bavme o tom, kdo na čem zbohatl, kam teď ty peníze dává a jestli vůbec může někdy smýt svou vinu, ať už domnělou nebo reálnou.

Připravili Zuzana Vlasatá a Vít Kouřil. 

JAK VIDÍ SOUČASNÝ VÝVOJ MAYSKÝ STAŘEŠINA CARLOS BARRIOS ?

Carlos Barrios je mayským stařešinou a Adžq´idž (což jest kněz a duchovní vůdce) kmene Orlů. Carlos zahájil výzkum různých mayských kalendářů, které obíhají. Carlos spolu se svým bratrem Gerardem studovali s mnohými učiteli a udělali interview s přibližně šesti sty tradičními mayskými stařešiny kvůli rozšíření svého rozsahu vědomostí. Carlos rychle objevil, že je několik protichůdných interpretací mayských hieroglyfů; petroglyfů, posvátných knih Chilam Balam (ručně psané mayské knihy ze 17. století) a různých starobylých textů. Carlos našel několik důrazných slov pro ty, kdo asi přispívají ke zmatku..

Carlos Barrios: „Antropologové navštěvují místa chrámů a čtou nápisy a vymýšlejí si historky o Mayích, ale nečtou symboly správně. Je to jen jejich představa. Další lidé píšou o proroctvích ve jménu Mayů. Říkají, že svět skončí v prosinci 2012. Mayští stařešinové se na ně zlobí. Svět neskončí. Bude transformován.“ „Nadále nejsme ve světě Čtvrtého Slunce, ale ještě nejsme ve světě Pátého Slunce. Toto je mezičas, čas přechodu. Jak procházíme skrz přechod, máme zde obrovské celosvětové zostřování znečišťování životního prostředí, sociálního chaos, války a právě probíhající změny Země.“

Pokračuje: „Lidstvo bude pokračovat, ale jiným způsobem. Změní se hmotné struktury. Z toho budeme mít příležitost být více lidmi. Žijeme v nejdůležitější éře mayského kalendáře a proroctví. Všechna proroctví světa, všechny tradice se dnes sbíhají. Není čas na hry. Duchovní ideál této éry je akce.“

Carlos nám řekl: „Domorodci mají kalendáře a vědí, jak je přesně interpretovat – nikoliv druzí. Chápání času, ročních období a cyklů mayských kalendářů samo dokazuje, že je zbytečné a vyumělkované. Mayové rozumějí 17 různým kalendářům, tkaovým jako jsou Tzolkínovy nebo Čolq´idž, některé z nich mapují čas přesně při rozpětí větším než deset milionů let.“

„Jak bylo předpovězeno matematickými cykly mayského kalendáře. – Bude změna – všechno se změní. Mayští „hlídači dne“ vidí 21. prosinec 2012 jako datum znovuzrození, začátek světa Pátého Slunce. Začne nová éra vedoucí z – a vyznačovaná tím, že sluneční meridián překříží galaktický rovník a sám se zařadí so středu galaxie.“

Na úsvitu 21. prosince 2012 poprvé za 26 tisíc let se Slunce pozvedne ke konjunkci průniku Mléčné dráhy a roviny ekliptiky. Tento kosmický kříž je považován za vtěleni Posvátného Stromu, Stromu života a je vzpomínán ve všech světových duchovních tradicích . Někteří pozorovatelé říkají, že toto seskupení se srdcem galaxie v r. 2012 otevře kanál pro vesmírnou energii, aby proudila skrz Zemi, čistíc ji a vše, co spočívá nad tím, vše vzestoupí na vyšší úroveň vibrací. Carlos nám připomíná: „Tento proces už začal. Změna se nyní zrychluje a bude se dále zrychlovat.

Pokud se mohou lidé Země k tomuto datu r. 2012 dostat v dobré formě, aniž by toho na Zemi příliš zničili, vyrosteme výše na novou, vyšší úroveň. Ale abychom se tam dostali, musíme nesmírně změnit mocné síly, které usilují, aby tu cestu zablokovaly.“

Datum, které je v kalendáři specifikováno jako den zimního slunovratu, neznamená konec světa. Mnozí lidé zvenku píší o mayském kalendáři a dělají z toho senzaci, ale oni nevědí. Ti, kteří vědí, jsou domorodí stařešinové, kteří jsou pověřeni zachovávat tradice.

Carlos nám řekl: „Nyní je ekonomika fikce. Prvních pět let přeměny, spadajících od srpna 1987 do srpna 1992 bylo začátkem destrukce hmotného světa. Postoupili jsme nyní o deset let hlouběji do přeměňující fáze, a mnohé z takzvaných zdrojů finanční stability jsou ve skutečnosti díra. Banky jsou slabé. Je to pro ně ožehavý moment. Mohou padnout celosvětově, nedáme-li pozor. Tedy lidé si nyní dávají pozor.“

Severní a jižní pól se oba rozpadají. Hladina vody v oceánech stoupá. Ale ve stejnou dobu se také zvedá země v oceánu, obzvlášť poblíž Kuby. Carlos vyprávěl příběh o nejposlednějších mayských novoročních obřadech v Guatemale. Říkal, že jeden vážený mayský stařešina, který po celý rok žije v osamělé horské jeskyni, přicestoval do Čičikastenango (Chichicastenango v Guatemale), aby při obřadu s lidmi promluvil. Stařešinové sdělili jednoduchou, přímou zprávu. Vyzvali lidské bytosti, aby se spojily pro podporu života a světla.

„Právě teď každý člověk i skupina jdou svou vlastní cestou. Stařešinové z hor řekli, že je naděje, pokud se lidé světla mohou spolu sejít a na nějaké cestě sjednotit. Žijeme ve světě polarity – den a noc, muž a žena, pozitivní a negativní. Světlo a tma se navzájem potřebují. Jsou v rovnováze.“

„Právě teď je tmavá strana velmi silná, a (je) velmi jasné, co chtějí. Udržovali svou představu a své priority zcela jasně, a také jejich hierarchii. Pracují mnoha způsoby, takže nejsme schopní se spojit v r. 2012 se spirálním Pátým světem.“

„Na světlé straně si každý myslí, že oni jsou ti nejdůležitější, že jejich vlastní chápání nebo chápání jejich skupiny je oním klíčem. Je rozdílnost kultur a názorů, tedy je zde soutěživost, rozptyl a ne zaměření na jednu stranu.“

Carlos se domnívá, že tmavá strana blokuje jednotu prostřednictvím negací a materialismu. Pracuje také (na tom), aby zničila ty, kteří pracují se světlem, aby Zemi dostali na vyšší úroveň. Mají rádi energii starého, upadajícího Čtvrtého světa, materialismu. Nechtějí, aby se to změnilo. Chtějí zůstat na této úrovni, příští úrovně se bojí.

Tmavá moc upadajícího Čtvrtého světa nemůže být zničena nebo přemožena. Je na to příliš mocná a jasná, a to je špatná strategie. Temnota se může pouze přeměnit, když se porovná s jednoduchostí a otevřeností srdce. To je to, co vede k jednotě, klíčová představa pro svět Pátého Slunce.

Carlos řekl, že vynořující se éra Pátého Slunce může vyvolat pozornost k nejvíce přehlíženému prvku. Zatímco čtyři tradiční živly (prvky) – Země, vzduch, oheň a voda ovládaly různé epochy v minulosti, bude tu pátý, uvažující v čase Pátého Slunce – tento prvek je ÉTER.

Slovník definuje éter jako „hypotetickou substanci, o níž se předpokládá, že zabírá veškerý prostor, vyhrazený pro zdůvodnění elektromagnetického vyzařování prostorem.“ Asi by se to mělo definovat jako „prostor mezi prostorem“. Navrhl bych, že by se to mělo vyhlásit jako srovnání nabitých částic z našeho solárního systému (Slunce) s příbojem naší galaxie (Mléčná dráha. Element éteru představuje duchovní energii.

Element Pátého Slunce je božský. V souvislosti s éterem může být i připojení polarit. Už ne více temnoty a světla v lidech, ale jakási nadšená jednota. Ale to právě teď tu říši temnoty nezajímá. Oni se šikují, aby tomu zabránili. Usilují o nerovnováhu Země a jejího životního prostředí, že budeme nepřipraveni k uspořádání r. 2012.“

Potřebujeme spolu pracovat pro mír a pro rovnováhu s druhou stranou. Potřebujeme pečovat o Zemi, která nás sytí a ochraňuje. Potřebujeme nyní vložit celou svoji mysl a srdce do usilování o jednotu, abychom čelili druhé straně a zachránili život.

„Jsme narušení – nemůžeme dále hrát. Naše planeta může být obnovena nebo zpustošena. Nyní je čas se probudit a vzchopit se k akci. Každého je potřeba. Nejste zde bez účelu. Každý, kdo tu nyní je, má nějaký důležitý účel. Je to těžká, ale speciální doba. Máme příležitost pro růst, ale pro tento okamžik historie musíme být připraveni.“

Carlos říká: „Je připraveno, že prorokované změny nastanou, ale náš postoj a naše akce určují, jak těžké nebo mírné budou. Potřebujeme konat, dělat změny, a vybrat lidi, kteří nás reprezentují, kteří chápou a kteří přijmou politické akce, aby Zemi ctili.

Meditace a duchovní cvičení jsou dobré, ale také akce. Je velice důležité mít jasno (v tom), kdo jste, a rovněž o vašem vztahu vůči Zemi. Rozvíjejte se podle svých vlastních tradic a volání svého srdce. Ale pamatujte na to, abyste si vážili růzností a usilovali o jednotu. Jíst rozumně – spousta jídla je zkaženo buď subtilně nebo hrubým způsobem. Dávejte pozor na to, co dáváte svému tělu. Učte se uchovávat potraviny a šetřit energií. Učte se nějakým dobrým dýchacím technikám, tak abyste se stali pány svého dechu. Buďte čistí. Následujte tradice s hlubokými kořeny. Není důležité, jaké tradice, vaše srdce vám řekne, ale musí mít hluboké kořeny.“

„Žijeme ve světě energií. Důležitým úkolem této doby je naučit se důležitosti – nebo poznat energii každého a všeho lidí, rostlin, živočichů. To se stane zvýšenou měrou důležitým, až se dotáhneme na svět Pátého Slunce, se kterým je spojen prvek ´éter´ – říše, kde energie žije a proplétá se. Jděte na posvátná místa Země a modlete se za mír, a mějte úctu vůči Zemi, která nám dává potravu, oblečení a obydlí. Potřebujeme znovu zaktivovat energii těchto posvátných míst. To je naše práce.“

„Jednou jednoduchou, ale účinnou technikou modlitby je světlo bílých nebo miminkovsky modrých svíček. Přemýšlejte ve chvíli klidu. Říkejte své záměry plamenu a posílejte jeho světlo vůdcům, kteří mají moc způsobit válku nebo mír.“

Carlos nám připomenul, že to je rozhodný moment pro lidstvo a pro Zemi. Každý člověk je důležitý.

Říkal, že stařešinové otevřeli dveře tak, aby i ostatní rasy mohly přijít do mayského světa, aby získali tradici. Mayové dlouho ctili a vážili si těch, kteří jsou jiné barvy, jiné rasy a jiných duchovních systémů. Vědí, že osud mayského světa se vztahuje k osudu celého světa.“

Moudrost je v jednoduchosti. Láska, ůcta, tolerance, podílení se, vděčnost, odpuštění. Není to komplikované nebo vyumělkované. Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Všichni potřebujete to, co je uvnitř vás. Velcí učitelé říkali, že zde je začátek. Nalezněte své srdce a najdete svou cestu.“

prosinec 2012 změna energií

Poslední dobou koluje po netu tento e-mail:

V RUSKU ZVEŘEJNILI NA INTERNETU TUTO ZPRÁVU, KTEROU NASA ROZESLALA, UŽ V ČERVENCI 2012, VŠEM SVĚTOVÝM VLÁDÁM:
VLÁDA OBDRŽELA INFORMACI V ČERVENCI 2012.
OBEZNAMTE S TOUTO ZPRÁVOU SVOJI RODINU, PŘÁTELÉ A LIDI, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI JI PŘIJAT.
LABORATOŘE "NASA" OZNÁMILY, ŽE JE MOŽNÉ, ŽE V KRÁTKÉ DOBĚ DOJDE K PŘECHODU PŘES GALAKTICKÉ (NULOVÉ) PÁSMO.

1. NA PODZIM 2012 A V ZIMĚ 2012/2013, BUDE V TIBETU A NA CELÉM ÚZEMÍ SEVERNÍ POLOKOULE, TEPLEJI.
21.12.2012, ZAČNE PRAVDĚPODOBNĚ ZEMĚ, SPOLEČNĚ S CELOU SLUNEČNÍ SOUSTAVOU, PŘECHÁZET PŘES GALAKTICKÉ (NULOVÉ) PÁSMO.
JE TO EXISTUJÍCÍ PROSTOR, VE KTERÉM UTICHNOU A NADÁLE SE NEMOHOU ŠÍŘIT, ŽÁDNÉ ENERGIE.
V TOMTO PROSTORU NEEXISTUJE ŽÁDNÉ MAGNETICKÉ POLE U ŽÁDNÉHO OBJEKTU.
-------------------------------------
2. PRAKTICKY, NA CELÉ ZEMI, V PRŮBĚHU NĚKOLIKA MINUT, OKOLO 10:00 HODINY RANNÍ, MOSKEVSKÉHO ČASU (TADY BUDE KOLEM 12:00 HODINY) 21.12.2012, NASTANE ÚPLNÁ TEMNOTA A ABSOLUTNÍ TICHO.
NEBUDE ŽÁDNÉ SVĚTLO, NEBUDE ELEKTŘINA, NEBUDE KOMUNIKAČNÍ SPOJENÍ, NEBUDE SE ŠÍŘIT ZVUK, NEPŮJDE A (NEBUDE MOCI FUNGOVAT NIC, CO SE ŠÍŘÍ POMOCÍ PŘENOSU ENERGIE).
--------------------------------------
3. TOTO TEMNO BUDE PROVÁZENO KOSMICKÝMI ILUZEMI, V PODOBĚ VÝBUCHŮ SVĚTLA A JINÝMI ILUZEMI, KTERÉ SE BUDOU ODEHRÁVAT NĚKOLIK DNÍ (ASI 3 AŽ 4 DNY).
NETŘEBA SE ALE BÁT A NĚČEHO SE OBÁVAT.
---------------------------------------
4. POTOM SE OPĚT OBJEVÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO A BUDE OPĚT VIDĚT.
ŽIVOČICHOVÉ NA ZEMI, JAKMILE ZJISTÍ, SPÍŠ TO ALE VYCÍTÍ INTUITIVNĚ, ŽE DOCHÁZÍ KE "KOSMICKÉMU TEMNU", SE UKRYJÍ V NORÁCH.
LIDÉ VE MĚSTECH NIC NEPOCÍTÍ VČAS, PROTO BUDOU MEZI NIMI OBĚTI NA ŽIVOTECH A DOJDE K ŠÍLENSTVÍ.
MŮŽE ZEMŘÍT AŽ 10% SVĚTOVÉHO OBYVATELSTVA.
-----------------------------------------
5. JE POTŘEBA, ABYSTE SE, CO NEJDŘÍVE, PŘIPRAVILI NA TYTO ZMĚNY V CYKLECH, DOKONČIT ZAPOČATÉ A DO NIČEHO DALŠÍHO SE NEPOUŠTĚT.
-----------------------------------------
6. 20.12.2012 VEZMĚTE SVÉ DĚTI, VŠECHNY DOKLADY A HOTOVOST A ODCESTUJTE Z MĚST DO PŘÍRODY.
PŘIPRAVTE SI ZÁSOBU JÍDLA NA cca 2 MĚSÍCE, PROTOŽE ELEKTRICKÉ SÍTĚ SE BUDOU REKONSTRUOVAT POSTUPNĚ A BUDE TO TRVAT DLOUHO.
JE POTŘEBA MÍT DOMA ZÁSOBU VODY A DŘEVA NA TOPENÍ, SVÍČKY NA SVÍCENÍ.
BYLO BY DOBRÉ MÍT DOMA PÍCKU (MYŠLENO NA PEVNÉ PALIVO), PROTOŽE NEPŮJDOU EL. SÍTĚ.
STEJNĚ TAK BUDOU VYPNUTÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, VČETNĚ TV (A ROZHLASU).
PO DOBU TEMNÝCH DNÍ, JE POTŘEBNÉ NA OKNA ZAVĚSIT TMAVÉ ZÁVĚSY, ABY JSTE SE NEDÍVALI DO OKEN.
NEVĚŘTE ANI OČÍM, ANI UŠÍM (BUDE TO ILUZE).
NEVYCHÁZEJTE VEN.
POKUD ALE VYJDETE Z NUTNOSTI VEN, NECHOĎTE DALEKO, MOHLI BYSTE SE ZTRATIT, PROTOŽE NEBUDETE MÍT VE TMĚ ORIENTACI. NEUVIDÍTE ANI SVOU VLASTNÍ RUKU.
BÁT SE ALE NEMUSÍTE.
---------------------------------------
7. JAKMILE SE OPĚT ROZJASNÍ A BUDE OPĚT SVĚTLO, NENÍ POTŘEBA SE HNED VRACET DO MĚSTA.
BUDE LEPŠÍ POČKAT AŽ DO JARA.
DEFINITIVNÍ VYSTOUPENÍ ZEMĚ Z NULOVÉHO PÁSMA SE OČEKÁVÁ AŽ KOLEM 7.2.2013.
V TU DOBU BUDOU UŽ ČÁSTEČNĚ OPRAVENÉ ELEKTRICKÉ SÍTĚ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ..
--------------------------------------
8. VŠECHNY VLÁDY TOHOTO SVĚTA, DOSTALY TUTO VÝZVU, O NULOVÉM PÁSMU, Z RŮZNÝCH PRAMENŮ.
SVÝM OBČANŮM ALE NECHTĚJÍ NEBO NEVÍ, JAK JIM POMOCI.
SYSTÉMY CIVILNÍ OBRANY SELŽOU ANI SYSTÉM EVAKUACE NEBUDE FUNGOVAT, PROTOŽE BUDE VÝPADEK V ENERGII A VE VEŠKERÉ DOPRAVĚ.
SPOLEHNOUT SE MŮŽETE JEN A JEN NA SEBE
---------------------------------------
9. PO TÉTO VZNIKLÉ SITUACÍ, PO PŘECHODU ZEMĚ PŘES GALAKTICKÉ NULOVÉ PÁSMO, ZMĚNÍ LIDI NATOLIK, ŽE SE STANOU VÍCE DUCHOVNÍMI.
LIDÉ BUDOU UVAŽOVAT V RÁMCI NOVÉ HIERARCHIE HODNOT.
V ROZVINUTÝCH A V ROZVÍJEJÍCÍCH ZEMÍCH, VZNIKNOU A BUDOU DOMINOVAT NOVÁ DUCHOVNÍ HNUTÍ, NOVÉ SYSTÉMY V ZACHOVÁNÍ ZDRAVÍ A DŮSTOJNOSTI OSOBNOSTI.
TOTO BUDE NA DLOUHOU DOBU NOVÝM PROGRESIVNÍM TRENDEM, V NOVÉM VÝVOJI LIDSTVA.

Ano, je to všechno pravda i když je to pochopitelně přehnané. I já jsem všem říkal a psal, že 21.12.2012 zmizí jedna jedinná energie, která podporuje život. Tento článek je vcelku logický, i když i částečně nesmyslný. Budeli přechod přes galaktické nulové pásmo, pak jsou nám i svíčky a baterky na nic, jelikož energie, která přenáší světlo zmizí a tak jej nepřenese. Do tohoto pásma se naše planeta skutečně blíží a pravděpodobně až nastane přechodná tma, tak porozumíme Mayům o konci světa. Záleží ovšem na tom, jak je na to Nasa a jiné energetické firmy připravena. Může dojít k výpadku vteřinovému, pomalu tedy ani nepostřehnutelnému, může dojít k výpadku několikadennímu, či měsíčnímu. Já to vydím tak na 4dny, neboť změny energetického rázu se začnou tvořit dle mého vidění od 26.12.2012. Proto o tomto datu také píšu na mých stránkách(mimochodem jedinej v celém vesmírném inernetu). Tedy může se něco dost podobného přihodit, aby se nastaqrtovala nová energie, nový život, nový věk. Je to jako když se chcípne auto, nebo udělá restart PC. S tím rozdílem, že dobré bude fungovat s novou energií a špatné bude odsouzeno k zániku.

Ještě vysvětlím jinak: Dosud zde proudila energie z nebe do Země a ze Země do lidí. Čili princip nebe-země. Během 21.12.-25.12.2012 se tato energie otočí a od 26.12.2012 začne proudit z lidí do Země a se Země do nebe. Čili nebe z člověka, nebe ze mě. Člověk se stane synem člověka - synem Božím. On(tedy člověk) bude ten, jež bude řídit sám sebe a to bez sebemenší podpory nebe. Neboť on (tedy člověk), se stane nebem a své nebe bude mít ve vlastních rukou. Během několika prvních vteřin prosincové přeměny se každý z nás dostane do absolutní prázdoty a zůstane mu jen holá a prázdá pravda. Jak s tím naloží už bude pouze na něm. Nikdo ho už nebude v ničem podporovat.

Kdysi to zde začalo Královstvím Božím. Království Boží bylo lidmi překryto Královstvím Zboží.Království Boží upadalo v zapomění, neboť plně zavládlo Království Zboží. Nyní se tedy blíží doba návratu vlády Království Božího a Království Zboží bude upadat do zapomění.

NIKDO SE NEMUSÍ NIČEHO BÁT, NEMUSÍ NIKAM ODCHÁZET, ČI ODJÍŽDĚT. NEMUSÍ DĚLAT ZÁSOBY JÍDLA ANI MYŠLENEK. BUDOULI VIDITELNÉ NĚJAKÉ EFEKTY SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU, NENÍ TŘEBA SE JICH VŠÍMAT A PROPADAT EMOCÍM. Ať UŽ NĚKDO ZMĚNY VNÍMÁ A BUDE VNÍMAT, NEBO NE, NENÍ TŘEBA TOMU PŘIKLÁDAT PRIORITY. DÍKY ČARODĚJ

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .