12.12.2010 My

Otevřený dopis vládě ČR, parlamentu ČR, senátorům ČR, občanům ČR

Vážená vládo, vážení poslanci, vážení senátoři, vážení občané,

přichází doba velkých změn, blíží se volby parlamentní i komunální, blíží se doba našeho rozhodnutí, naší odpovědnosti , pracovitosti, morálnosti, skromnosti a především okamžik  Pravdy. Již nastali změny ve vnímání a vědomí každého jedince, které se v následujících letech budou ještě prohlubovat, a které nás dovedou k základnímu principu žití a bytí, k Pravdě, Lásce, Jednotě a Svobodě.

  Je naším velkým úkolem přijmout odpovědnost za naše činy, za naše svobodné rozhodnutí, za minulost, současnost i budoucnost každého jedince. Z hlediska bytí a žití v této zemi a na této planetě je nanejvýš vhodné otočit své vlastní vědomí a začít řešit jakékoli věci úplně jinak, netradičně, s Láskou, Pravdou, Odpovědností, v Jednotě a Míru. Občan s občanem, politik s politikem, politik s občanem, občan s politikem.

  Celkový vývoj lidstva nás k tomuto přímo nutí přes různé okolnosti od obyčejného rodinného života přes celosvětovou hospodářskou krizi. Ten kdo není schopen pojmout nekonečno od vzniku evoluce až po jeho zánik, což je drtivá většina každého z nás, by se měl zamyslet nad svým  osobním životním vývojem a bytím, aby zjistil kdo je, co tu dělá, co má dělat , kam jde a co dělá pro to aby tam došel.

  Právě r.2010 je velmi důležitý pro další vývoj evoluce na celé naší planetě a obzvláště na změny jak občanů, tak politické struktury české republiky, neboť právě náš český národ je již více jak 4000let předurčen k tomu, aby sjednotil celou planetu v Mír, Klid a Lásku – v jeden život, v jeden lid, v jeden celek. A to bez rozdílu ras, náboženství či politického zaměření. Tato doba přeměny právě přichází a bude trvat pouze několik desítek let.Neméně významné roky pro lid a stát budou roky 2012 a 2013.

 Proto v tento důležitý okamžik vyzívám každého občana aby přijmul odpovědnost  za svůj život a za své činy. Vyzívám Vás všechny – odpoutejte se od ovládání a manipulování druhými, hledejte každý ve svém nitru, uvědomte si že člověk je tu pro člověka a nikoli proti němu, uvědomte si že nejsme my a oni, jsme to všechno jen my. A máme jen to, co chceme, to, co si sami uděláme či zvolíme. A právě toto je naše svoboda či uvěznění.

  Vládu , zákony a politickou strukturu máme přesně takovou jakou chceme. My jsme dali moc a volnost politikům  a oni jen dělají to co po nich chce systém a člověk. Politici nemohou a ani nebudou dělat něco, co po nich nikdo nechce. A nedáli člověk jasně najevo co si přeje a co nikoli, pak bude politická situace ještě chaotičtější a zmatenější než je doposud.

  Člověk nenalezne svobodu a pravdu v penězích, ani v otevření hranic, ani v moci a ovládání, ani v kapitalismu či socialismu. Člověk nebude svobodný pod vládou jakékoli  politické strany. Zároveň však může být svobodný  a nalézt pravdu ať vládne ten či onen, neboť svoboda a pravda je právě jen v člověku. Všechny důležité a podstatné věci jsou v každém z nás, v našem nitru. Přestaňte neustále hledat svou vlastní cestu někde jinde, někde vně. Naše cesta je právě v nás. A je to naše svobodné rozhodnutí. A jsme-li svolní s ovládáním vnějším světem a okolím, pak nebudeme spokojeni nikdy nejen sami se sebou, ale ani s jakoukoli vládou, či politickou situací.

  Uvědomme si, že chaos a zmar není jen v politické a státní sféře, ale i v náboženské, duchovní,ekonomické, sociální i rodinné. Ano, chaos a zmar je v každém z nás, neboť každý hledá a nenachází. A právě tam, uvnitř nás samých, to začíná a tam je nutno se obrátit, neboť jen tam je cesta a náprava.

  Všichni by jsme se měli naučit pochopit sámi sebe, vnímat jeden druhého, naučit se rozlišovat a pojmout co je správné a odmítnout co je nesprávné. Vytvářením si vlastních ideálů  a iluzí se nám sice lépe žije, ale omezujeme si tím vlastní svobodu a schopnost žít v tomto světě. Naučme se žít každý sám se sebou, pro sebe a pro druhé a to i přes pomíjivost veškerého konání.

  Celý evoluční systém je jednoduchý – proč tedy neustále hledáme různé složitosti? Vše je v Jednotě a Jednota je jednoduchá a jasná a nemá žádných složitostí ani tajemství.To je základní vesmírný zákon. Tak jako tajemno a mystéria přestávají být tajemnem a mystériem v okamžiku prozření. Tak jako „uměle“ vyvolaná hospodářská krize je jen upadající morálka každého z nás.

   Ať už se k moci dostane kdokoli, není nutné panikařit. Věřte, že každá vláda je od Boha. Nic se nezmění bez naší účasti a bez našeho svolení. Naopak je nutné si uvědomit dobro celé situaci k tomu, abychom se všichni mohli zamyslet. Jak politické subjekty, tak občané.Není třeba se obávat, neboť není důležité kdo nám vládne, nýbrž komu vládne a koho ovládá a  kdo si chce nechat vládnout a ovládat těmi, či oněmi.

  Apeluji na každého z nás. Za každé situace zachovejte klid, mír a lásku ve svých srdcích. Ať se děje cokoli ve světě i u nás buďte v míru. Různých katastrov, ať už  přírodních, či politických, či duchovních, či virtuálních bude neustále přibývat a je jen na nás jak se zachováme a jak budeme připraveni. Zachovejte si v srdci klid a mír i když budete třeba překračovat mrtvé na ulici.

  V celém kosmu nastává energetická revoluce a k tomu je třeba změnit své vědomí.Mějte na mysli, že pravda je jen jedna, jinak by nebyla pravdou, a že karma  jedince, států i celé planety ví daleko lépe než my co má dělat a jak se zachovat.

  Ať už se každý z nás rozhodne jakkoli a pro cokoli, přeji nám ať je to rozhodnutí správné.

 Ivan Píša  Čaroděj

27.1.2010    Žebrák

Otiskujte,množte,šiřte,přeposílejte bez obav.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .