ČARODĚJ PRAVÍ...

Jeden ze synů Božích Ahriman, zván nyní Satan, padl z nebes, protože chtěl sám sobě získat vládu nad celým Absolutnem, chtěl se vyrovnat Bohu. Synové Boží jsou světlem a on se stal temnotou. Ovšem mystéria a to především mystéria věčných energií znal a zná dodnes. Může ovládat jednotlivé energie a to také nyní dělá, protože lidstvo svým myšlením i činy - způsobem života vytváří příliš negací a přes tyto negace vstupuje do něho (do lidstva). Nyní se pokouší o získání své moci nad Zemí a lidskými dušemi - protože lidstvo porušilo harmonický poměr sil pozitivních a negativních - a to je živná půda pro činnost Satana a démonů - levotočivých. Bůh tvůrce nemůže sám o sobě temnotu zničit, je součástí celého božího Absolutna a proto musí ve své tvůrčí činnosti počítat s touto silou a nechává člověku (duši) svobodnou vůli pro rozhodnutí se držet Světla nebo tmy. Lidé zvolili druhou alternativu. Temné síly nejsou jen při Zemi, ale jsou roztroušené po celém Absolutnu. Nyní se nacházíme v době, kdy Satan soustředil v Zemi a v atmosféře Země nepředstavitelné množství třetí síly a chce obsáhnout všechno. To znamená boj a ničení. Aby ovládl většinu lidstva ještě více, používá svého mystéria přeměn energií k zeslabování těla, nervstva i duchovních - mentálních sil člověka. A vede stále lidstvo do temna.Díky čaroděj

Vážené duše lidské,věřte že lidské myšlenky znají třídění, ale v Nejvyšších sférách panuje Jednota v Mlčení, Pokoji. Láska, Pravda s Krásou a Zákonem. Patří tam i Nejvyšší Poznání - a jeden z těchto projevů božích nejde odloučit nikdy od sebe, to dělá jen lidská mysl. . Vstup Světla do člověka však nejde najednou, všechno ve vývoji musí jít evolucí pomalu. Proto se naučte připravovat svá nitra na pronikání více Světla a to můžete jen zklidněním, vyrovnáním, poznáním relativity bolesti i radosti, poznáním svých negativ a tyto odstraňovat, to je vlastně princip poznávání sama sebe a zabíjení toho, co je příliš lidské a toto lidské odstraňovat, aby průnik Světla byl mocnější. Je jen jedno jediné Bytí a jedno jediné věčné a nekonečné Vědomí. Člověk na svých vývojových stupních se sám odděluje od něčeho a od někoho, protože sám je oddělen svým lidstvím od této Jednoty. A lidství je v nás tvořeno výhradně ROZUMEM a ŽÁDOSTMI. Prožitím Jednoty - se ztrácí pocit či dojem odloučení od něčeho či někoho. Člověk se odlučuje sám, pokud pozná Jednotu. A tu lze poznat povzneseným nitrem. Ale vše, Duch i Láska, jsou v nás od stvoření neustále, nic nejde před námi, ve věčnosti nejde nic napřed, vše je v současné kosmické vteřině! V rozbřesku jitra každého jedince se pouze Duch a Láska v něm rozhoří. Pak již nebude usilovat o obraz ani o jeho vytvoření....,neboť zmizí i představivost obrazu. K čemu představivost, k čemu obrazy, když je Jediná Skutečnost a tou je čistá Krása a Láska a Život........ Jednota. Všechny duše nedokáží odvrhnout některé negace života, ale proto prožíváme životy, abychom se to naučili. Naslouchat zpěvům a tlukotu ptačích srdéček a šepotům věčně tiché oblohy a dotknout se svými srdci výšin, které se zdají tak vzdálené a přesto jsou nám tak blízko, uvnitř nás samých. A někteří lidé nevědí, neznají, hledají a hledají v dogmatech, v hovorech o božství či náboženství a nenalézají rozjiskřené kapičky rosy v sobě samých, ani v Kráse kolem sebe. A vše Je! Pořád! I teď! Vždyť věčnost je stále neměnná, krásná, zpívající i mlčící, pozdávající se, udržující všechno, oživující všechno a všechno posvěcující neskonalou Láskou. Věčnost je Pravdou a pravda je jen jedna a je neměnná jinak BY NEBYLA PRVDOU. Díky čaroděj

Unmaná, samaná, vjápní, šakti, nádánta, náda, nirodhiká, bindu, ardhačandra, OM,

ČLOVĚČE UVOLŇUJ SVŮJ NADSMYSL A NEDVOJNÝ ASPEKT VĚDOMÍ, VEDE TO K PRAVDĚ A K ABSOLUTNÍMU BOHU!

Člověk  vlastě neví co je zlo a tak celý svůj život pokouší se dělat "cosi" aby později mohl posoudit zda to bylo dobré či zlé. Každý z nás tedy musí nutně procházet obdobím temna aby mohl rozeznat a najít cestu za světlem. Lidská duše nemůže konat absolutní dobro a jít za absolutním světlem, neví-li co je zlo a temnota. Buďte proto k sobě nanejvýš schovívavý a odpouštějte si! díky čaroděj

Duše duch věčnosti věčností jest a bude navždy. Člověk v člověku pro člověka člověkem jest.Dejte svou duši člověku který to potřebuje.Člověče neboj se člověka!

Doba temná v níž se nacházíme si žádá též protikladného vyvážení. Obklopte se křišťáli, noste je u sebe, mějte je na stolku, poličce, podarujte bližního. Tak jako křišťál je čistý svou průzračností a není ho třeba čistit, tak i křišťálově čistá duše nepotřebuje čistit. Pomozte tedy své duši od temnoty jasnou myslí a křišťálem.

Lítost

Bohužel by asi neměla být lítost. Lítost je zřejmě jen schování se za vlastní ego a sebelítost. Jako že může někdo říkat, je mi Vás líto. To je líto spíše jeho sebe. Taky mi kdysi bylo všech líto, než jsem pochopil, že není koho litovat a že je to zbytečná energie a brzda jak pro mě, tak pro ně. Prostě všichni jsme na jedné lodi a všichni jsme na cestě. Tak proč lítost a koho litovat? Ono dokonce není ani momentálně komu pomoci, neboť pomoci si nikdo nežádá v domění že je na nejlepší cestě a že by tedy spíš on mohl pomáhat ostatním. Žel ještě neví, že nemůže pomáhat, neboť si ještě nepomohl sám. A tak nás vedou nevědomí, amorální, egoističtí tupci a pomatenci, coby český duchovní výkvět. Ale i tato cesta je součástí a je tedy nutná k celkovému vývoji a roztřídění českých lidských duší. Nebuď v zapomění, nezoufej, nebuď v minulosti, v současnosti ani v budoucnosti. Buď tím, že nejsi. To je nejrychlejší cesta k nalezení živého života v duchovně-fyzickém světě. Nic není pomalé, ani pohyb. Nic není rychlé, ani rychlost. Nic není dobré, ani dobro. Nic není zlé, ani zlo. Ani cit sám necítí sám sebe. Vše se vznáší ve vzduchuprázdu a čeká na to, co si kdo vybere. Až po určité době (cca7let), když si někdo nevybere, budou všechny síly uvolněny a volným pádem sletí na nás bez určení a bez pořadí. Poté se lidé začnou dle svého opět srocovat a pomáhat v tom svém energetickém "oboru".

ČAS

Věřte, že v době Velkého třesku byl podíl hmoty a antihmoty(tedy nehmoty) vyrovnaný. Již pěkných pár let nám z vesmíru antihmota zmizela. Potvrdí Vám to i každý vědec. Ona ovšem nezmizela. Antihmota se přetransformovala do času. Ano čas je ten zázrak, který můžeme přijmout, nebo odmítnout. Čas je ten, který nám vše ukáže a odkryje, který nás popohání, nebo brzdí. Právě jen čas je to světlo které hledáme a nevidíme. A když ho zahlédneme, tak ho odženeme, protože nemáme čas. Celý náš problém je v tom, že neumíme proniktout do světla. Tedy neumíme proniknout do času. Nikdo z nás nežije v času. Všichni do jednoho s časem bojujeme, nebo ho ignorujeme. Nikoho z nás nikdy ani ve snu nikdy nenapadlo, že by se měl s časem ztotožnit a zžít. Proniknout do času a tedy získat jeho srdce a vědomosti a zákonitosti, a tím být světlem a časem zároveň. Inu rozjímejte v čase i nečase, ale nikoli jen o světlu, ale také o času. Díky čaroděj

MOC, MAGIE , OČAROVÁNÍ A VZTAHY

 Když se
sdružuje mnoho lidí aby se vzájemě doplňovali a podporovali, pak jeden z
nich musí být těžiskem kolem kterého se všichni kupí. K tomu, aby mohl
být někdo těžiskem, potřebuje vnitřní velikost a sílu. Ten, jež by chtěl
jiné spojovat kolem sebe, by se měl nejdříve ujistit, zda je schopen
toto učinit, jinak způsobí jen zmatek. Je-li však někdo skutečně takovým
soustřeďujícím bodem, pak i nejistí a váhavý lidé se sami připojí. I při
soudržnosti je nutno vyčkat pravého času. Kdo přijde pozdě a již se
nemůže připojit, utrpí tím škodu, kterou musí nést. Ten kdo nám nemůže
býti těžiskem, je povinnen se připojit k jinému těžisku a společenství.
Lidská společnost musí mít soudržnost a každý by měl v sobě vidět článek
celku.
Při navazování vztahů je opravdovost tím jedinným správným základem.
Budeme-li se již v počátcích vztahů obelhávat, náš vztah nebude nikdy
kvalitní a v chaotických myšlenkách je odsouzen k zániku. Neprojevuje se
rozumnými slovy, ale jako vnitřní síla a spokojenost. Když správně
vyhovíme vnitřní síle k vnější činnosti, pak vztahy k ostatním lidem
jsou hlavně duševní a neztrácíme je. Kdo se však snaží za všech
okolností o docílení soudržnosti a přitom lpí na určité osobě, ten
ztrácí svou důstojnost a sám se ponižuje.
Za nepříznivých poměrů je třeba zůstat nezlomen ve vnitřním zaměření
své vůle a zachovat uvnitř svůj jas a navenek projevovat povolnost a
přizpůsobivost. Tímto chováním lze přečkat i nejvyšší nouzi. Je však
třeba zastřít své vlastní světlo, abychom si mohli ve svém
bezprostředním okolí i přes nesnáze zachovat svou vůli.
Známe-li svůj základ vnitřní pravdy, pak žádné překážky nepovažujeme
za nepřekonatelné a velmi lehce můžeme podniknout snadné a běžné věci.

Takže buďto se vnitřně zamyslet a srovnat si své myšlenky, cesty a svou
vůli bez ohledu na karmu a očarování, nebo se podřídit cizí moci a
manipulaci a nechat se vláčet tímto světem bez jakéhokoli řádu. Neboť
magie a čarodějnictví ve své podstatě nemá řád. Mág určí dané skutky,
které se drží svou silou a ostatní skutky jsou nuceny se těmto chaoticky
vyhýbat a tím působí zmar v životě lidském.

díky čaroděj

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .