ČARODĚJOVY LISTY A SPISKY

ČARODĚJOVY LISTY prosinec 2009/ číslo 9

licence dle:

http://creativecommons.org

Čajovna a obchod Léčivý domek Žebrák

Prosinec 2009

Po dlouhatánské odmlce jsou tady opět Čarodějovy listy!

 

Je to až neuvěřitelné, ale od posledního čísla jsou to právě dva roky.

A co se událo za ty dva roky? Především jsme na jaře 2008 začali v Léčivém domku prodávat točenou zmrzlinu. Na podzim vznikl za vydatné pomoci čajovníků Jiný svět, kde se provozovali různé věci pro blaho duše i těla. Na jaře 2009 jsme v Jiném světě otevřeli Pohádkový dvůr s dětským hřištěm a s občerstvením, kam jsme přesunuli i točenou zmrzlinu. Taktéž by jsme to absolutně nezvládli bez nezištné pomoci čajovníků, kterým tímto mnohokráte děkujeme.

No a i když by se zdálo, že je vše v pořádku, návštěvnost dobrá, fronty na zmrzlinu i na občerstvení, skutek byl takový, že jsme opět za pomoci čajovníků 30.9.2009. skončili i s Jiným světem i s Pohádkovým dvorem. Důvod prostý. Byli jsme v nájmu a nadále jsme se nedohodli s pronajímatelem na dalším nájmu.

Měli jsme tedy všichni takový pracovní meditační cvičení s ukázkou pro okolí co je možné dělat s lidmi pro lidi. Děkujeme za dobrou zkušenost.

Nicméně Léčivý domek funguje, Solná jeskyně je v provozu, Infrakabina je v provozu a od jara 2010 začneme opět točit naší zmrzlinu na původním místě - tedy v Léčivém domku.

Přejeme Vám všem dobrý a nový start v nultém očišťujícím a neutrálním roce 2010, klid, mír a lásku a hlavně úspěšnou změnu vlastního vědomí, které bude pro člověka v následujících letech pro další život nezbytné.

Alena a Ivan Píšovi

 

Citát pro tento měsíc a následující rok

Dej srdci svědomí a otoč své vědomí

Závislosti, klamy, iluze, pravda a láska - tedy život

Zrozením do tohoto světa jsme se dostali do světa vjemů, klamů, závislostí a iluzí.Jsme nemocní a zhnuseni životem, nebo jsme zhnuseni a nemocní z toho, že nežijem. Buďto žijeme život bez pravdy, anebo nežijem s pravdou. Zdánlivé dva protipóly které nás neustále zavádí do klamu, závislosti a do iluze. Neustále si vytváříme své vlastní iluzionární životy, přes které se dereme hlava nehlava vtříct smrti. Nikoho snad ani nenapadne, že by mohl žít pravdu, neboť samo naše nitro, kde se pravda nachází je nám tak vzdáleno, že je nemožné pohlédnout sám na sebe. Je nám mnohem snažší dívat se na okolí a na druhé a dál a dál a ve svém vlastním klamu pravdě unikat sám před sebou.S pravdou se člověk rodí a s pravdou umírá. Od zrození cestou ke smrti tuto pravdu hledá. Nelíbí se mu to či ono, či že ten dělá to a nemá to dělat, či že ten nedělá to co má dělat, či že druhý má to a on ne, či že ten musí dělat to a on nemusí apod. Neustálé hledání v nepodstatných záležitostech, zatímco podstatné- tedy - pravda není nacházena a vzdaluje se. Není třeba se zde ničeho bát, není namístě žádného strachu. Strach je největší překážkou v životě lidském. Máte strach, že se vám narodí miminko? Máte strach že jdete do nové práce? Máte strach, že práci ztratíte? Máte strach že nemáte, či nebudete mít peníze? Máte strach, že nemáte či nebudete mít kde bydlet? Máte strach ze samotného života, či dokonce ze smrti? Věřte že všechno jsou to iluzionární vysněné klamy v tomto hmotném světě ve kterém jsme nuceni žít. Neupínejte se na hlouposti a neopodstatněné výmysly vlastního mozku, či ega. Otočte své vědomí o 180stupňů, staňte se vědícím a navraťte se k pravdě. Poslouchejte sami sebe, ale i druhé. Dívejte se na vše s důvěrou ale s odstupem , aby jste nebyli součástí máji a mohli jste tak v klidu pronikat do vlastního nitra kde je vše potřebné pro život i smrt.Není potřebné ani účelné se různě očišťovat a připravovat na nový život. Vždyť ten nový život už máte! Stačí začít žít, nebát se a skočit do mnohotvárných energetických vod tohoto krásného světa. Že by ho snad někdo neviděl krásný? Ano bohužel i tací jsou mezi námi, neboť si tento krásný svět přetváří svými zbytečnými problémy, skutky, nedůležitými věcmi, chmurnými myšlenkami a představami a závislostmi do tmy tohoto světa. Pak se jim zdá vše temné a zbytečné a beznadějné. Ale uvědomte si!!! Tma neexistuje!!! Je to jen stín.!!! Je to stín, který vrhá světlo. Tak tedy poodstupte a jste zas ve světle! Jen se stačí zvednout a popojít. Jen stačí změnit své vědomí. A jste rázem ve světle, v harmonii, v celku. Svým jasným pohledem na svět pod září světla začnete vnímat sebe samého i druhého-začnete se přibližovat k pravdě. Pochopíte chod  hmotného i nehmotného tvoření a světa. Z hledajícího se stanete vědícím. Vědícím všeho celku i jednotlivosti. Pochopíte, že není jen já a on a my a oni, pochopíte že je zde a vše a my. Pochopíte, že cesta není v rozdělení ale v rozlišování. Pochopíte že cesta není v klamu a oblbování, ale v pravdě. Pochopíte že cesta není v temné závisti a nenávisti, ale v Lásce. Celý život je Láska. Celý život je pravda. Celý život je světlo zář a čistota. Toto je tisíce a tisíce let stará pravéda. A OD JEDNOTLIVCE SE ODVÍJÍ CELEK. Tedy jaký život žije jednotlivec, taková je společnost ve které žije a kterou vytváří svým postojem k životu.Takže politici a představitelé státu a moci jsou vlastně vyvrcholením nás samých a tak si každý může udělat obrázek jaký je on sám dle svých vedoucích představitelů, neboť nežije-li  s Pravdou a s Láskou, pak pochopitelně řídí ho faleš, klam, iluze a mája i v podobě představitelů moci a vlády.Pochopitelně chce-li někdo žít v temnotě a morálním bahně pak může. Neovládá-li někdo svou vlastní svobodnou vůli a snaží se ovládat svobodu, pak ho s největší pravděpodobností kolotoč převážně jeho vlastních energií do temna stínů a klamů dožene. A pak tedy žije v temnotě stínů i s předními politiky , kteří mu jen dávají to co chce, tedy temnotu a stín.

Tak jako každý nový život, narozené dítě, má své rodiče, které se o své dítě starají a toto dětsko se cítí být chráněno a potřebuje cítit oporu , bezpečí ale i autoritu ve svých rodičích, tak i dospělý člověk má své rodiče a tím je otec(Bůh-energie) a matka(Země) a tito rodiče chrání a brání člověka- tedy ducha svatého, jež je skryt v každém z nás.

V každém životě v každé době je vlastně vše normální a morální. To že člověk s normálnosti udělá nenormálnost a z morálnosti nemorálnost je pouze jeho vlastí odloučení od pravdy a lásky. A je jedno zda je to jen na chvilku, či se tím řídí celý svůj bídný život. Přestaňte už pořád čekat na zázrak či na něco co vám změní život. Ten zázrak je právě váš život, který vám dal člověk za spolupráce boha a země. Nečekejte na nic a začněte konečně žít svůj vlastní život. Pro sebe, pro druhého,pro děti, pro lidi, pro život. Zapomeňte na svět ve kterém žijete a který vás neustále ovlivňuje. Zapomeňte na iluze a klamy pro které žijete a tím vás tyto scela pojmou a ovládnou. Zvedněte se - poodstupte - vnímejte - a  jděte! Jděte za svou Láskou, za svou Pravdou za svým Životem, za svým Bohem. Nebuďte jen tak, začněte žít. Nebuďte bohémem, jste přeci bohem. Nebuďte egem a temnem, jste přeci živým člověkem. A člověk je tu pro člověka, nikoli pro boha, či pro sebe. A na této planetě není nikoho jiného než člověka, tak pro koho by jste chtěli žít? A před kým by jste chtěli utéct? A koho by jste chtěli ovlivňovat? A koho by jste chtěli poslouchat? Člověče prosím - je to tak snadné - poslouchej sám sebe a navrať se k sobě! A pak i vedení bude učit a dávat pravdu a lásku, které právě ty je naučíš a nebude žádný stín,temnota a klam, neboť o ně nikdo nebude stát. Ani Stát. A mějte na paměti: Pravda je jen jedna a je neměnná jinak by nebyla Pravdou.

Váš Čaroděj

 

Básně-můzy v hlavě

Není možné se v životě o něco přít.

Je třeba konečně začít žít!

A je jedno zda vážně či s nadsázkou.

Hlavně je třeba žít s Láskou.

 

A že mezi námi jsou tací, kteří pochopili a získali vědění scela přirozeně, se dočtete na následujících dvou úvahách, které pro vás napsal Zděnda Žák.

 

Večerní úvaha o dění kolem nás

 

Óooommm

 

Jak mile se dobro začne prosazovat násilnou formou, stává se zněj zlo. Jak mile se zlo začne prosazovat nenásilnou formou nestává se zněj dobro, zlo není jen zlé tak jako dobro není jen dobré. Lidé nejsou zlí ani dobří tak jako Bůh není zlí ani dobrý. Není dobra bez zla ani zla bez dobra není člověka bez Boha ani Boha bez člověka, jediný rozdíl je, že člověk se snaží měnit Boha k obrazu svému, kdežto Bůh prostě jen je. Je všude a přitom nikde, není nikde a přitom všude, je kolem nás, je v nás, je ve všem živém i neživém, není život ani smrt a přitom nebýt Boha není smrt ani život.

Proč se divíme že někteří lidé lpí tolik na Božství, když jiní lpí na svém lidství a přitom všichni lpí jen na své pravdě a přitom možná nevědí že lpí na lži. Není pravdy bez lži tak jako není lži bez pravdy, nebylo by oceánů bez kapky stejně jako kapky bez oceánů.

Chce li člověk najít Boha musí najít harmonii sám se sebou, přiznat si Božství stejně  jak si přiznává lidství. Dobrý začátek je nalézt lásku. Lásku k sobě, k lidem, k Bohu pak je možné nalézt pravdu, mír, harmonii. Sjednotit všechny duše (energie) v jedno, protože jednota je Bůh.

Má lidstvo v tomto nekonečném a nezačínajícím procesu  nějakou roli ? Ano má. Dalo by se to nazvat i dar, protož najít harmonii, jednotu není konec ani začátek a člověk může tento dar chránit, opatrovat a uctívat, stejně jako chrání, opatruje a uctívá Boha nebo své lidství.

Amen

Odhalme svá těla, odhalme své duše nenechme je stát jen tak v koutě, tiše.

Vždyť svět je celí náš a mi jsme celí svět, přemýšlej co si vezmeš a co vrátíš zpět.

Těmito slovy chci pouze vyjádřit díky svému Guruovi za to že si sice někteří lidé o mě myslí že jsem divný nebo dokonce blázen, ale že si to o sobě nemyslím já sám, což my dává nekonečnou sílu učit se lépe sám sebe a také Boha poznávat po zbytek tohoto života.

Srdečné i duchovní díky.                                                                                       Z.Ž.

 

 

 

Úvaha o člověku

Největší zázrak života je zrození člověka (zhmotnění boha, zhmotnění lásky muže a ženy, zhmotnění krásné čisté a nekonečné prázdnoty).

Dlouho jsem nevěděl co mě tak přitahuje a okouzluje při pohledu na novorozeně, až jsem došel k tomu, že je to nedotčenost lidstvím. Člověk se narodí a je odkázán na druhé a potřebuje ukázat cestu jak se správně pohybovat v tomto světě, aby se mohl navrátit tam, odkud přišel. To dává lidem pocit, že oni jsou ti, kdo vytváří osobnost dítěte a že oni mají právo na to určovat směr jeho životní cesty, ale neuvědomují si, že novorozeně před nimi je to co ve skutečnosti ztratily a hledají všude kolem sebe, čistá neposkvrněná energie a nekonečné štěstí.

A tak to štěstí hledáme. Nejprve přijde pocit, že je to všude kolem nás protože na co pomyslíme, to máme a okolí nás tím pádem vtáhne do tohoto klamu, ve kterém se pohybujeme. Zvykneme si, že za něco dostaneme to, co právě chceme a moc nepřemýšlíme, jestli to je dobré nebo špatné prostě to chceme, ovšem jen do té chvíle než nás to omrzí a svůj chtíč zaměříme na něco jiného. To nějakou chvíli samozřejmě funguje a není to nic špatného, člověk se tím učí, a poznává, principy společenství, ve kterých se pohybuje." Jenom to nekonečné štěstí pořád nikde a té práce před námi „. "Proč ti lidé nechtějí být šťastní „? "Proč nedělají, co jim říkám"? Chvíli si myslíme, že ho najdeme v tom, v čem ho našli naši rodiče, chvíli zase že je to v lásce k ženě/muži, chvíli v práci, chvíli v nějakém náboženství, chvíli v našich koníčkách, chvíli v penězích atd. To vše nám samozřejmě dává pocit štěstí, než přijde nějaké zklamání.

Šťastný je ten člověk, který v některém z těchto „klamů" dokáže prožít celí život až do smrti a být tím opravdu naplňován, tento člověk se dotýká pravdy, kterou všichni kolem něj hledají, aniž si to uvědomuje, bohužel bez důležitého faktoru - uvědomování.

Z toho je patrné že pravdu, štěstí, lásku nenajdeme nikde kolem sebe, nýbrž jen sami v sobě. Proto je důležité uvědomit si prázdnotu a přiznat si, že nejsem nic a ponořit se do svého nitra a v nekonečné prázdnotě najít nekonečný prostor, a když člověk nalezne nekonečný prostor, může být i nekonečně šťastný, protože tam ho nikdo nezklame, nikdo nepodvede a nikdo a nic neomezuje, má svůj nekonečný prostor, který mu nikdo nevezme, zároveň ho nemůže ani on vzít nikomu jinému a nedá se závidět.

Jako příklad budiž láska mezi mužem a ženou. To že dvě bytosti uvěří tomuto krásnému klamu a z jejich láskyplného spojení vznikne nový život a nepřestávají tomu věřit, vytvářejí tak prostor nejen pro sebe, ale i pro svého potomka. Pohroma nastává, když přestanou věřit. Tím se všechno co vybudovali, zničí. Oni se s tím smíří celkem dobře, protože už věří zase v něco jiného, ale jejich potomek nepřišel pouze o víru, ale i o pravdu, kterou už kolem sebe nikdy nenajde. Ale vždy může začít hledat ve svém nitru, kde může objevit nekonečný prostor a ztracené skutečné štěstí.

V každém člověku zůstalo něco z novorozeněte, ale díky naučeným, okoukaným a vštěpeným způsobům života na vjemy z tohoto období nebo ty ještě před, zapomeneme to proto, že o ně člověk přišel již dávno a začal dávat větší důležitost hmotným materiálním zákonitostem před těmi duchovními. Brzy uvěříme, že pravda je v tomto učení, v tomto náboženství, v tomto podnikání, v tomto životním stylu, protože tak to mají ti kolem a jedině tak je to přeci správně a sami tím automaticky přestáváme hledat podstatu, proč jsme se vlastně zrodily a již nikdy se nemusíme rozpomenout na to, že jsme tu právě proto, abychom pomohli najít lidem ztracenou pravdu. Místo toho se tak ztrácíme v jejich uměle vybudovaných pravdách, na kterých tak lpí a jsou pro ně ochotni zemřít, což je odraz nesmyslnosti jejich života. Pro pravdu se přeci nemá válčit ani umírat, pro pravdu se má žít. Čemu napomohlo ukřižování Ježíše, těm kteří to provedli. Právě tomu aby lidé přestali hledat pravdu kolem sebe ale uvnitř sebe tak že pro ně pravému opaku.

Nebyl by ovšem člověk člověkem kdyby opět nezapomněl a nezačal si hrát na stvořitele všeho kolem a tak každý stále vytváří materiální hodnoty pro další materiální hodnoty, až se z toho opět vytratí ta pravá podstata, duše nemá prostor a tělo hrubne. Těchto roztříštěných důvodů proč děláme to, co děláme je tolik co je energií v celém vesmíru a tak si vytváříme každý své vlastní vězení a ztrácíme tak svoji svobodu a svoje štěstí. V této době není tak důležité co děláme, ale proč? Tento důvod člověk úplně ztratil. Jeden jediný společný cíl.

A to je společný úkol pro nás a další generace po nás. Ono se nic nezmění, jen nebudeme dělat zbytečné chyby, každý bude důležitý, každý si bude vážit konání toho druhého, protože všichni budeme mít stejný cíl - NEKONEČNÝ, NEOMEZENÝ PROSTOR, aby se člověk mohl zbavit své hrubé slupky a navrátit se tam odkud přišel.

 

LÁSKA JE ZAČÁTEK, LÁSKA JE CESTA, LÁSKA JE CÍL.

Mockrát děkuji.                                 Z.Ž.

 

 

Čarodějovy otázky a odpovědi

Otázka: Pomalu se blíží konec mayského kalendáře - 21.12.2012 - co to vlastně znamená pro nás jako lidstvo? Jaké nastanou změny? Opravdu se blíží zase jeden konec světa jak mnozí předpovídají?

 

Odpověď: Konec světa se blíží od r. 2000 kdy se kumulovali veškeré energie na vrchol a od této doby mají již sestupnou tendenci. Tedy by se dalo říci, že se blíží konec světa. Bude však trvat téměř stejnou dobu jakou trval vývoj, vznik a tvoření tohoto světa. Zhruba každých 2000let se mění energie a s tím jsou spojené i změny ve hmotném světě, tedy i na planetě zemi. Nicméně r.2012 je dost důležitý. Především jde o to , že lidé se mohou radovat do 21.12.2012, od té doby to už nebude žádná legrace a doslova každému z nás půjde o život. Každý z nás si bude muset uvědomit jaký má žít život, jinak mu bude odebrán a to mnoha různými možnostmi a všemožnými energetickými silami. Do 21.12.2012 jsme chráněni a posilováni energií jménem Pravda-duchovní podstatou každého z nás. Tato energie po výše uvedeném datu přestane proudit a chránit naše životy. Tedy ten jež se nedokáže navrátit k pravdě během následujících dvou let, ten jež nedokáže otočit své vědomí a postoj k sobě i k druhému i životu jako takovému, nebude umět žít a jeho život bude zatracen a ztracen v nekonečnosti temnoty a stínů.

Tato energie neovlivňuje jen naše životy, ale pochopitelně životy všech a všeho. Nejen zvířat, ale i zdánlivě neživých předmětů které nás obklopují a s kterými žijeme. Všichni však, mimo člověka jsou přirozeným bytím na této planetě, tak se tedy s největší pravděpodobností přirozeně transformují do pravdy. Což se o člověku říci nedá, neboť již dávno zapomněl, že by měl být přirozeným bytím a naslouchat světlu, pravdě a lásce. Spíše se snaží svou svobodnou vůlí předělat kosmické zákony k obrazu svému, což je pochopitelně nemožné.

Vše je akce, reakce obrana, záchrana. Aby si člověk po několika desetitisící letech uvědomil, že nečiní dobro a že není pánem vesmíru ani planety, nýbrž jen sám sobě, bude mu odebrána podpora pouze jediné energie a pak bude skutečně jen na člověku, jak si poradí.

 

Celé toto číslo čarodějových listů je věnováno hlavně tomu, jak by měl člověk žít a jak by se měl postavit ke svému životu a jak nalézt cestu k otočení vlastního vědomí.

Přeji nám tedy, ať se nám to podaří.

Čaroděj

 

 

13 stupňů k člověku

Věřte, že v jedné tedy nulté rovině se nachází energie boha(světla, otce) a energie satana(temnoty, syna). Tyto dvě energie které jsou protipólem, avšak v jedné rovině, startují a vytváří tvoření a život v nehmotném i hmotném světě, tedy i člověka(ducha svatého).Od těchto dvou základních energii se odvíjí život i smrt každého z nás. Tyto dvě energie jsou hlavními energiemi, které protínají naše fyzická těla.Energie světla proudí zhora dolů v levé polovině těla a energie temna proudí se zpoda nahoru v pravé polovině těla.Energie jsou řazeny v pyramidálním tvaru a to tak, že jest sedm stupňů od nulté energie božské a sedm stupňů od nulté energie satanské. Na vrcholu se pak nachází člověk- tedy duch svatý. Obě cesty jsou možné na cestě stát se opravdovým člověkem. Je jen na naší svobodné vůli, zda si zvolíme a půjdeme cestou světla, nebo cestou temna.Pochopitelně cesta světla je jednoduchá, jasná, přímá,pravdivá, morální a láskyplná. Zatímco cesta temna je složitá s mnoha překážkami a výkyvy, plná zlosti, nenávisti, závisti, egoismu, chaosu, zmaru, zbytečností, chtíče a lži. Ale i skrze tuto cestu je možné dojít. Na obou cestách je důležitá víra. A to především víra v člověka, v život,v Lásku. V reálnosti tohoto hmotného světa je skutek takový, že se v mnohém z nás obě cesty prolínají a tím nám kolísá náš vývoj  k duši svaté neustále nahoru a dolů.Oboustranné paralely 7 stupňů , tedy též 7čaker,7astrálních sfér,7horami a 7řekami, též sedmero krkavců a mnoho jiných alegorických výjevů, které nás provází v životě i ve smrti. Dohromady též 13 pekelných sfér. Rozuměj - na levé straně pyramidy jest šest sfér a sedmá člověk a na pravé straně pyramidy je šest sfér a sedmá člověk.

Dohromady 13 pekelných sfér, které nás provází životem i smrtí. V této stupnici jsou všechna důležitá základní pravidla pro život i pro smrt. Všechna ostatní se jen již odvíjí od těchto 12 základních zákonů vesmírných a jsou tedy nepodstatná a nedůležitá. Vyřadíme-li z této třináctky člověka , zbyde nám 12tero rad pro život i pro smrt.( srovnej si též - 12 apoštolů, 12 měsíců, 12 hodin,apod.). Aby se vám lépe žilo za života i po smrti, aby se vám snadněji podařilo otočit své vědomí, předkládám vám pyramidální stupnici cesty každého z nás. Prostudujte a jděte. Poznamenávám, že výše i níže uvedené se nikde nedočtete, v žádných naukách ani knihách, ani védách. Jsou to přímé kosmické zákony pravdy, lásky,boha a člověka.

 

                                               7 Člověk 7

                                 6   Jednota                 Představa6

                           5  Karma                                       Mysl 5

                     4 Duše                                                        Ego 4

              3  Láska                                                   Závislost a touha 3

        2 Pravda                                                                              Strach 2

1 Bůh                                        0 země 0                                            Satan 1

 

 

Vše se prolíná, propojuje a spojuje. Tedy bůh(otec),země(matka),satan(syn). Pravda-strach.Láska-závislost a touha.Duše-ego.Karma-mysl.Jednota-představa. A z první roviny přes všechny k člověku(duch svatý). Vše je neustále 0 a 1 a 1 a 0 .  Na následujících řádcích ván popíši, co jednotlivé názvy energií znázorňují.

Bůh - čisté energie pravo i levotočivé tvořivé a ukazující nám cestu světla.

Pravda- zhmotněná duchovní podstata čisté energie(rovněž duch-totožná energie)

Láska- sounáležitost a sjednocovač  prolínajících se energií

Duše- prázdný nekonečný prostor ve hmotě naplňující se a vyprazdňující se všemi možnými energiemi

Karma- spojení čisté a temné energie se zhmotněnou podstatou čisté energie a sounáležitostí prolínajících se energií

Jednota- energetické body v jakémkoli prostoru hmotném i nehmotném sjednocující veškeré energie člověka, hmoty i prázdnoty zkrze kosmické a zemské nehmotné energie.( též křižovatky bohů-křižovatky energií, jež jsou jak v nebi, tak na zemi, tak v člověku).

Satan- temné energie ničivé v celkovém systému, které neustále chtějí dokázat, že jsou lepší a schopnější vedení, nežli energie čisté a tím též ukazují nám cestu a zákony protikladů.

Strach- energetická zábrana existující pouze ve zhmotněných bytostech, brzdič cest temných i čistých.

Závislost a touha- energie dvojího typu pracující však výhradně spolu jejímž cílem je ovládnout mysl.

Ego- transformace čisté energie do zhmotněné touhy člověka skrze temnou energii.

Mysl- energie pohrávající si se všemi možnými energiemi schopna však zhmotnění jakékoli představy.

Představa- rádoby povznášející energie evokující pomyslné štěstí- energie živená myslí.

Člověk- zhmotnění touhy do podoby svobodné vůle. Tato energie obsahuje všechny výše uvedené energie a je na svobodě a vůli jak s nimi bude zacházet.

Promeditujte sami vše v prosté jednoduchosti.                                                    Díky Čaroděj

 

Pozvánka na čajové vánoce

Srdečně zveme všechny čajové štamgasty na tradiční čajové vánoce, které se tentokráte budou konati zase v pondělí 21.12.2009. Jak již zavedeno čaj jest tento den zdarma, taktéž menší pohoštění. Jako každý rok, i tento vyhlašujeme největšího útratníma roku a největšího čajovníka roku. TJ. ten, který nejvíce utratil v Léčivém domku v r. 2009 a ten, jež vypil v čajovně nejvíce čaje a byl nejčastějším hostem. Tentokráte nebudeme psát sáhodlouhé pořádníky, nýbrž vyhodnocujeme v každé kategorii prvních 5 čajovníků a útratníků.

 

 

Největší čajovník r. 2009 Největší útratník r. 2009

1. místo Zděnda                                                                              1. místo Kamil

2. místo Kuba                                                                                 2. místo Jarda a Heda

3. místo Jarda a Heda                                                                     3. místo Jirka

4. místo Jirka                                                                                  4. místo Olda

5. místo Štěpánka                                                                           5. místo Kuba

 

Čarodějovy recepty:

Vezmeme pořádný velký hrnec, přidáme 5kg boha které smísíme s 5kg satana. Po stejném dílu- cca 0,5kg přidáme pravdu a strach. Vše dobře promísíme. Dále vložíme 0,5kg lásky a 0.5kg závislosti a strachu. Necháme chvíli bublat a vařit. Poté přidáme 0,5kg duše a 0,5kg ega. Téměř okamžitě též 0,5kg karmy a 0,5kg mysli. Velmi dlouho a důkladně vaříme za stálého míchání. Poté vložíme ještě 0,5kg jednoty a 0,5kg představy - promícháme a máme hotovo. Právě jsme uvařili člověka. Dobrou chuť vám přeje

Čaroděj

 

Milujte mě a množte mě!

(Čarodějovy listy)

Autor: Ivan Píša

Pomáhali: všichni čajovníci

Čarodějovy listy č. 8

Čajovna a obchod Léčivý domek Žebrák

Prosinec - 2007, Číslo: 8

Krátce o Léčivém domku

Ač přes velké časové problémy, rozhodli jsme se v letošním roce vydat alespoň jedno vánoční číslo Čarodějových listů. Čajovníci do čajovny chodí, čaj jim chutná a tudíž čajovna je Vaše.

I nadále se snažíme doplňovat a rozšiřovat čajový sortiment. Ač některé druhy čajů již nejsou a nebudou, máme zase jiné nové druhy čajů, a určitě i nadále budeme se čaji věnovati. Jako novinku jsme od 1. října otevřeli solnou jeskyni – Solný domek.  O jeskyni se dočtete dále. Zachovávejte nám přízeň jakož i my ji zachováváme k Vám.

Dobré chuti u šálku čaje vonného přejí Alena a Ivan Píšovi

Čajové rozhovory – Povídání o lidech

(O čem se mluví v čajovně)

Tentokráte si budeme povídat o lidech, kteří tropí hlouposti aniž by třeba o tom vůbec věděli. V celém světě, zejména pak v postkomunistických zemích a zejména v ČR, je šíleně rozjetý duchovně-materiální byznys. Ať už formou různých cvičení, nauk o auře, o automatické kresbě, kreslení pravou mozkovou hemisférou, o vyčištění aury, o karmické pomoci či dokonce zrušení karmy, kineziologie, reiky, vnitřní svoboda, atd…..

Všechny tyto „nauky“ jsou pěkně falešné a to včetně různých náboženských  směrů, spolků a sekt. Neboť! – Pravda je jen jedna a je neměnná jinak by nebyla pravdou! Ve všech naukách a ve všech náboženstvích světa tato pravda je – nebo spíše a lépe řečeno – byla. Žel Bohu díky lidské chamtivosti a lidské vůli, kterou lze ovlivnit cokoli je ze všech nauk „vytaženo“ jen to zajímavé, lákavé a potřebné a začne se s tím obchodovat, nebo oblbovat a ovládat. Ať už děláte jakékoli masové, duchovní, či bojové cvičení, ať už jste příznivci jakékoli víry a náboženství, ať už máte za sebou třeba desítky různých kurzů, nevíte nic! Ani vědět nemůžete, neboť neví ani ti, kteří Vás zasvěcují do čehokoli a to jakoukoli formou. Takto pěkně se masově šíří hnusná, zkvašená, zvrácená a pomatená duchovní politika pod heslem pravda a láska. Opakuji v žádné nauce u nás ani ve světě není ani 10% celkového učení té či oné nauky. Je vytaženo jen to, s čím se dá obchodovat a ovlivňovat. Chcete-li poznat skutečně pravdu – a to tu pravdu jednu jedinou a neměnnou, je nutno jít svou vlastní cestou – cestou jedince a dopátrat se Boha v sobě a ve všem. Je třeba vnímat tohoto Boha (tyto energie) vždy, všude a pořád. Je třeba tyto energie vnímat, cítit, rozeznávat. Nevěřte tomu, že je zde 20000 léčitelů, nevěřte tomu, že je zde stovky Gurů a mistrů, nevěřte tomu, že je zde stovky ba tisíce lidí, kteří  umí automatickou kresbu, nebo že umí vykládat tarot. Jsou jich tu jen desítky  a ti své vědomosti neučí, a hlavně nezpeněžují! A co že to tedy vlastně dělají ti ostatní? Šíří nepravdu a neúplné a falešné nauky, které Vás vedou na scestí a do rozkolu. Dělají to buď záměrně – zištně, nebo v bludu v nevědomosti, ale též zištně.

-1-

Vezmeme-li např. automatickou kresbu. Ti jež ji dělají a učí ostatní a následně praktikují, nedělají nic jiného, než že ze sebe vyhání démony, které zároveň svou činností krmí a živí, a ti je pak ovládají a manipulují. A nejen je samé, ale i okolí. Je to nekonečný kruh z kterého se velmi špatně dostává. Těmto lidem prakticky není pomoci. Vezmeme-li např. Reiky. Opět skrytí démoni za léčitelskou sílou skrze energie. Nevěřte tomu, že za pár víkendů můžete pochopit a naučit se pracovat s více jak 5000 druhy energií. Nenaučíte. Je Vám předán jen  základ a vy ho předáváte, ať už v dobré víře, dál a tím opět krmíte démony v sobě i v druhých. Mnozí z Vás si své energie naopak pěkně chaoticky rozhází a tím se jim může i přitížit. Vezmeme-li např. čištění aury. Domnělý člověk jež Vám za úplatu vyčistí auru Vám ji tak maximálně obohatí o další tisíce svých zmatených energií. Auru nelze čistit. Aura je směs tisíců energií vyzařujících z duše, a barvy aury odpovídají stavu této duše. Energie z duše prostupují skrze fyzické tělo, které pochopitelně ovládají. Tomu odpovídá i zdravotní stav tohoto těla. Chce-li si někdo „zlepšit“ barvu aury, je nutné nejprve dostat se do stavu absolutní prázdnoty své vlastní duše. A poté ji pomalu naplňovat pouze LÁSKOU. Což jsou levopravotočivé energie s vyrovnanou polaritou+ a -. Auru nelze fotit. To, co se nabízí jako focení aury je jen tepelné záření krevního oběhu. Zkrátka není možno dopátrati se pravdy aniž byste pochopili a vnímali veškeré energie. Stačí pro začátek jen zavřít oči a pozorovat a rozeznávat stovky a tisíce energií aniž byste se nějakou z nich zabývali a vytvářeli si na ni nějaký názor. Energie jsou již od prvopočátku vzniku tvoření rozeznány a roztříděny a každá z nich má svůj účel a úkol. Tím, že byste přiřadili byť jen jediné energii jinou funkci svou vlastní vůlí a názorem, dostáváte se ihned z cesty a opět jste ovládáni a manipulování, neboť tato energie je Vámi nucena se zařadit kamsi kam nepatří a vytlačuje tím jiné, které tam patří, a ty zas jiné a tyto zase jiné. A výsledek? Máte opět chaos na duši a můžete začít znovu. Nejste-li si absolutně jisti funkcí byť jen jediné energie, nečiňte nic. Ona sama ví a učiní i bez Vás. Dělejte a zabývejte se jen tím, co si Bůh (energie) přeje. Pak Vám půjde vše hladce a bez problémů.

Věřte tomu, že s koncem tohoto roku a ještě celý příští rok 2008 nastává kumulace temných sil. Nastává energetický chaos, ovládání všech. Tak či onak se dotkne každého z nás. Vyvstane mnohem více arogance, násilí, lží a nepravd, depresí, psychického vypětí, nemocí, politických nešťastných kroků, a tím velkých svárů mezi lidmi i politiky. Nejen uvnitř našeho státu, ale i celosvětově mezi jednotlivými státy. Boj o moc vyvrcholí do závratných rozměrů a bude mít za následek zabití sebe samého. Tedy kumulující temné síly na úplném vrcholu zahubí sami sebe. A s tím všechno a všechny, kteří se nechají ovládat těmito temnými energiemi. V r. 2008 bude nejkrutější zima, v létě naopak tropické teploty z mnohými havětěmi.

A rada? K získávání peněz, přátel, partnerů, duchovní síly používejte jen čistých energií. Na počátku bylo slovo  a to slovo bylo ÓM – výdech. Nakumulované energie vydechly a tím začalo tvoření. I při narození fyzickém – tedy nového človíčka – dojde nejprve k výdechu aby začlo žít. Používejte tedy jen ÓM. Cvičte ÓM. Zpívejte ÓM. Žijte ÓM. Buďte ÓM. Nemůžete tím nikam zabloudit a přečkáte v klidu, míru a lásce dobu temna. Nečiňte nic o čem nevíte co má za následek. Vyčkejte až se síly vytřídí a nenechte se jimi zasáhnout.

Buďte za každých okolností v klidu, míru a lásce!

PS: - zamyslete se každý sám nad sebou, jakou formou co hlásáte , jak sámi pomlouváte, nenávidíte, štítíte se lidí a špíny, nemáte nikoho rádi, jen sámi sebe. Tady je velký rozdíl v učení – honba za penězi a zajímavostí, která se stává módou, Rád bych všem sdělil, že duchovno není móda a něco co letí. Duchovno je především láska, pravda a dobro, které zejména lidem , kteří se věnují duchovnu chybí.

Váš čaroděj

Roční zamyšlení - citát na rok 2007 - 2008

Velmi jemné a niterné je nitro každého z nás,

buďte tedy k těmto nitrům též velmi jemní a niterní.    I.P.

-2-

Povídání o bylinkách

Tentokráte si nebudeme povídat o bylinkách, ale o soli kamenné – halit – himalájská sůl.

Účinky Himalájských solných kamenů a Himalájské soli na lidský organismus. Halit – sůl kamenná – vitalita, optimismus, odvaha ke změně, látková výměna, vegetativní nervový systém, podpora krevního oběhu a svalů, uvolnění dýchacích cest a hlenů při nachlazení, čištění pleti, očista ovzduší. Himalájská růžová sůl obsahuje bohaté množství minerálů, které se uvolňují do prostoru a které jsou velmi prospěšné našemu zdraví. Jsou to zejména: Vápník, Jód, Draslík, Hořčík, Železo, Zinek, Mangan, Selen. Vhodné na horní cesty dýchací (zahlenění, kašel, suchý kašel, chronická rýma, alergie, bronchitida, dušnost, astma, záněty dutin), infekce a záněty dolních cest dýchacích, vhodné při zvětšených nosních mandlích, poruchy krevního oběhu, cév a srdce, ekzémy, lupénka, celulitida a jiné kožní choroby, poruchy nervového systému, poruchy činnosti štítné žlázy /hyperfunkce štítné žlázy – návštěvu konzultovat s lékařem/, poruchy látkové výměny, nespavost, stavy strachu, úzkosti a deprese, oslabený imunitní systém, zpomalující účinek procesu stárnutí.

Čaroděj

Solný domek Žebrák

Jak už na začátku psáno, otevřeli jsme solnou jeskyni. Zde ve stručnosti uvádíme o co jde.

Co nabízíme v naší solné jeskyni: Zdravotní účinky světel a barev, drahých kamenů

V našem Solném domku nabízíme pobyty zdravotní, relaxační, meditační, k odpočinku a k získání nové energie. V  Solném domku je k dispozici výběr z relaxační a meditační hudby. Pro děti pak výběr pohádek. Používáme čakrová světla. K dispozici je 8 lehátek, v případě, že Vám bude zima můžete se přikrýt dekou, která je u každého lehátka. Máme přilehlou jeskyňku určenou pro děti, kde je solné pískoviště, hračky, dvě dětská křesílka. Maminka s dětmi si bude také moci odpočinout a nabrat potřebnou energii, ale musí si děti hlídat. Při Vašich objednávkách bude přihlíženo k tomu, zda s sebou budete mít dítě či nikoli, aby nerušily děti ty návštěvníky, kteří si právě od svých dětí přišli odpočinout a načerpat novou energii. V naší jeskyni je sloup a fontána  z drahých kamenů. Fontána je sycená Himalájskou solí, která zvyšuje účinky solné jeskyně. Drahé kameny mají také blahodárný vliv na lidský organismus. Drahé kameny, které jsou v naší solné jeskyni:  avanturýn, ametyst, křišťál, selenit, jaspis, kalcit, růženín a další. Solná jeskyně a záporné ionty.V solné jeskyni jsou zejména záporné ionty, které potřebujeme k vyrovnání polarizace našeho organismu. Všude, kde se pohybujeme jsou ionty kladné, které vyzařují celý systém elektrosmogu př. televize, mobily, počítače …Všechny rozsáhlé informace o solné jeskyni naleznete na www.lecivydomek.cz. Co je to solná jeskyně: Umělé solné jeskyně jsou budované místnosti po vzoru pravých solných dolů. Stěny i podlaha jsou pokryty solí. V našem solném domku máme pravou Himalájskou sůl dovezenou z Pákistánu a to na zdech i na zemi. Několik tun pravé Himalájské soli zaručuje skvělé zdravotní účinky, které potvrzují i odborníci. V jeskyni je stálá teplota, která je shodná s teplotou pravých jeskyní – tedy 19-22oC. V naší jeskyni máme 14tun soli (2 kamiony). Opakovaný a pravidelný pobyt v solné jeskyni pak zajistí, aby Váš organismus fungoval tak, jak má. Po cca 10ti návštěvách 1x za týden zajistíte svému organismu správnou funkci po dobu až šesti měsíců. Do solné jeskyně mohou pochopitelně chodit i lidé bez zdravotních problémů – odreagovat se od všedních starostí – zkrátka si odpočinout a „vypnout“. * V našem solném domku v Žebráku je povoleno fotografovat a pořizovat audiovizuální záznam. Pokud možno vždy však tak, aby fotoaparáty a kamery nerušily ostatní návštěvníky.

Ač byli první měsíc a půl velké problémy s neukázněností návštěvníků, jeskyňka to snad přežila a doufejme, že kamerový systém zabránil nejhoršímu. Tedy, že by nám jeskyni lidé dobří zcela zničili a rozkradli. Na závistivé pomluvy jsme si již zvykli a patří žel Bohu k dnešní chaotické době. Jen uvádíme, že jsme si na pořízení solné jeskyně vzali velké úvěry, a půjde-li vše hladce, že tyto úvěry splatíme nejdříve za 15 let. To je byznys co? Vy závistivci. Klidně si může vzít úvěr každý a začít podnikat…. A že jsme ukradli sůl matce Zemi a ona pláče, protože jsme ji vydrancovali a ona nemá sůl.. jak praví další pomluva, tak ať si dotyční přečtou bibli. Dej zemi co potřebuje a ona ti to stonásobně vrátí.A jestli to nechápou, pak ať si třeba zmrznou, neboť i uhlí, plyn, ropa, nerosty, i energetika – vše je od matky Země. Neboť právě proto žijeme na matce zemi, protože ona nás uživí a ochrání. Pokud ji ovšem neudusíme odpadky, zplodinami a elektrosmogem. A proto ať se každý zamyslí sám nad sebou, jestli on neubližuje matce Zemi– jestli dělá alespoň to minimum, které může udělat každý z nás - jestli – alespoň - třídí odpad, nevypouští výkaly do vod, nezakládá černé skládky, topí tím, čím se topit má a ne odpadky a plenami, má v pořádku komín, neničí přírodu, neznečišťuje podzemní vody svými odpadky a třeba i jímkou, která propouští, Jestli firmy neznečišťují ovzduší a tím i ozón svými nebezpečnými zplodinami atd, atd..Ono tím, že s někdo třeba modlí k něčemu, ani neví k čemu, mu vůbec, ale vůbec nepomůže. Musí vstát ze své lenosti a pohodlnosti a začít konat – dělat dobré věci pro druhé.

-3-

Velmi děkujeme za pomoc při výstavbě solné jeskyně všem čajovníkům, kteří nám pomáhali, ale i těm, kteří s námi měli trpělivost.

Zejména: Zděndovi, Oldovi, Soně a Kubovi. Díky, díky, díky ÓM. Je skutečně zázrak, že jsme něco takového společnými silami dokázali. Ivan a Alena

Pozvánka na čajové vánoce

Srdečně zveme všechny čajové štamgasty na tradiční čajové vánoce, které se tentokráte budou konati zase v pondělí 17.12.2007. Jak již zavedeno čaj jest tento den zdarma, taktéž menší pohoštění. Jako každý rok, i tento vyhlašujeme největšího útratníma roku a největšího čajovníka roku. TJ. ten, který nejvíce utratil v Léčivém domku v r. 2007 a ten, jež vypil v čajovně nejvíce čaje a byl nejčastějším hostem. Tentokráte nebudeme psát sáhodlouhé pořádníky, nýbrž vyhodnocujeme v každé kategorii prvních 5 čajovníků a útratníků.

Největší čajovník r. 2007 Největší útratník r. 2007

1. místo Zděna                                                                              1. místo Kamil

2. místo Kuba                                                                                2. místo Jirka

3. místo Olda                                                                                3. místo Soňa

4. místo Jirka                                                                                 4. místo Kuba

5 místo Soňa                                                                                 5. místo Zajda

Vaše otázky - čarodějovy odpovědi

Dotaz: Pravils, že duše do těla vchází s prvním nádechem. Co si tedy myslíš o interrupci?

Olda

Odpověď:  Tak, tak. Ať se to zdá jakkoli drastické, nenarozené dítě, neboli plod, je jen hmota bez duše. Je velmi těžké pochopit, že plod v matce se hýbe, dýchá (plodovou vodu), tluče mu srdíčko atd.. Vypadá jako by bylo živé. Kór když ho můžete vidět na obrazovce, nebo vyfocené. A že by tento tvoreček nebyl živý? Ano bohužel skutečně není – nemá ještě duši. Spolupracuje s duší matky. Pakliže se matka rozhodne si děcko ponechat, pak by si s ním měla povídat, zpívat mu, vyprávět, hladit a vůbec se k němu chovat jakoby bylo již narozené. Pakliže se rozhodne si děcko neponechat, interrupce by se měla provést co nejdříve, aby zákrok nebyl tak drastický. To ovšem neznamená, že s interrupcí souhlasím. Naopak. Interrupce by se měla použít jen v krajním případě – ohrožuje-li plod matku či hrozí-li vážné zdravotní komplikace plodu. Pakliže to vezmeme z duchovního hlediska, tak interrupcí nikdo nikoho nezabije. Na druhou stranu ovšem sex jest určen pouze k plození potomka. Sex pro potěšení, úlevu, či uvolnění napětí by neměl existovat. Avšak je a bude  a to od doby, kdy poprvé se tyto zakázané energie lidskou vůlí Evy a Adama vyzkoušeli a tím vytlačili jiné energie. Tak tedy neustále se budeme těšit sexem, trápit interrupcí, bojovat se žárlivostí. Ženy budou i nadále rodit v bolestech a mít bolesti každý měsíc.Mnohé citlivější duše mají po každém sexuálním zážitku výčitky svědomí. Je nasnadě připomenout, že vlivem těchto vysunutých energií mají  za následek jiné energie to, že jest z pravdy dovoleno mít maximálně 3 partnery s kterými máme intimní styk. Má, nebo měl-li někdo partnerů více, má v sobě rakovinotvorné látky jež dříve, nebo později postihnou dělohu, vaječníky, varlata. Toto vše bude velmi brzo dokázáno vědouky, tak jako jiné duchovní věci a to včetně dokázání boha, tady energií v sedmi astrálních sférách, v kauzálních a v logosu, které jsou inteligentní a mají přímí vliv na tvoření hmotného světa, neboť „řídí“ a ovlivňují každého z nás. A to jak v pekle, tak na zemi, tak v nebi.

Jako každý fyzický zákrok do těla, tak i interrupce má za následek disharmonizaci veškerých energií konkrétního člověka. Tyto se pak velmi těžce a pomalu dávají zpět dohromady. 90% lidí si po takovémto zákroku energie nikdy zcela nesrovná. Neboť právě že nejde jen o tělo, ale hlavně o duši. A duše matky jest celý život naplněna myšlenkou, že zabila tvorečka. Zabijete-li však živé zvíře, třeba kočku, pejska, koně apod. jste na tom podstatně hůř aniž byste to věděli. A to vůbec nemluvím o zabití člověka člověkem.

Takže interupce ano – nikomu tím neublížíte – jen sami sobě.

Tak že interrupce ne – do lidského tvoření se nemá zasahovat, taktéž ne do těla hrubou sílou.

Závěr: Chcete-li mít dítě, což je největší pocta pro člověka – pak si ho udělejte.

Nechcete-li mít dítě, což je největší propast pro člověka – pak nesouložte.

Čaj Čaroděj

Milujte mě a množte mě!

(Čarodějovy listy)

Autor: Ivan Píša

Pomáhali: Všichni čajovníci

-4-

Čarodějovy listy č.7

Informační bulletin – čajovna a obchod Léčivý domek Žebrák

Prosinec - 2006, Číslo: 7

Krátce o Léčivém domku

Doufáme a věříme, že Léčivý domek mnohým z Vás po šesti letech působení nemusíme moc představovat. Po roční odmlce vydáváme toto předvánoční prosincové číslo Čarodějových listů a věříme, že bude moci vycházet alespoň čtvrtletně. Všichni jsme měli v letošním chaotickém roce plném změn moc práce. Jak ve svém životě, tak v práci, tak na poli duchovním. Některé z Vás, kteří ještě jakoby nic nezažili, čekají velké změny ještě koncem tohoto starého roku. V léčivém domku jsme opět rozšířili nabídku čajů velejemných vážených, kdy jich nyní nabízíme více jak 180 druhů a přes 50 druhů balených. Věříme, že se Vám u nás líbí a líbit bude i nadále a že nám zachováte svou přízeň a to i před někdy až příliš oživující a omlazující energie našich dvou dětí. Tak jako každý rok, jsme i letos pro Vás zakoupili mnoho krásných dárků, kterými můžete potěšit své blízké pod vánočním stromkem. Takže čaj, čaj, čaj, pijte čaj, čaj, čaj.......................

S přáním klidu, míru a lásky Alena a Ivan Píšovi

Obsah:

 • Krátce o léčivém domku - 1  str.
 • Měsíční zamyšlení - 2  str.

-citát na měsíc prosinec 2006 - 2  str.

-citát na rok 2007 - 6  str.

 • Tarot na rok 2007 - 2  str.
 • Povídání o čaji - 3  str.
 • Povídání o lidech - 3  str.
 • Čajové rozhovory - 4  str.

-o čem se mluví v čajovně

 • Vaše otázky-Čarodějovy odpovědi. - 5  str.
 • Povídání o bylinkách - 3  str.
 • Bázně–můzy v hlavě - 6  str.
 • Originální čarodějovy recepty - 6  str.
 • Čajovník r. 2006 - 5  str.

- 1 -

Měsíční zamyšlení - citát na měsíc prosinec 2006

Žal a chaos ustává – veselte se – láska a mír povstává – radujte se.

TAROT NA ROK NA 2007

 1. To, co již máme jasné značí karta Dva poháry-LÁSKA. Zdá se, že spektrum lásky je u lidí velice široké. Však nyní se především jedná o opravdový vzájemný citový, rodinný, či milostný vztah. Skutečný citový vztah proudí z nitra duše. Nejde o žádný pasivní proud, leč nemusí nijak extrémně gradovat, ale její dynamika je neustále emocionálně zhodnocována. Dá se s tím tedy i pracovat a je lepší nejdříve začít u sebe.
 2. U druhé karty se můžeme podívat na to co na poli lásky hledáme. Vykresluje náš opravdový zájem další karta ­ PRINCEZNA POHÁRŮ. Představuje především zvládnutí a mistrovství citové objektivity. Žárlivost, touhy manipulovat druhými, či někoho vlastnit atd. Toto vše princezna má prožité a nyní má jen to, co opravdu přestavuje, to co z ní září čistě a opravdově. Její svobodný projev lásky a citu z ní volně proudící a čistě plynoucí vám sílu k témuž nese.
 3. A jak to může v sobě nastolit vám může ukázat třetí karta. Karta PRINC POHÁRŮ, která vám může pomoci zvládnout citové touhy. Princ nemá vůbec strach podívat se své touze zpříma do očí. A přitom je připraven se kdykoliv se vzdát svého cíle.Profituje na své síle vášně, ta jenž mu včas ukáže zda je tlačen či přitahován. Tento mužský aspekt, jenž je i samo sebou u žen, mu dává rychlost a lehkost pro naplňování a sbírání zkušeností. Pochopil svoji touhu jako motor, který jej dokáže  nést dostatečnou rychlostí pro něj důležitou, aby zachoval něhu a svůj styl projevu milence, své touhy neblokoval, nýbrž transparentoval. Co má dělat? Cit je cit.
 4. Podle čtvrté karty XVI. Věž chceme svůj život začít razantně přetransformovávat. Už nejde udržet uměle vytvořené představy a sny, které nás měly na dočasnou dobu uspokojovat a my mohli pro něco žit. Jenže oklamávat se do nekonečna nás přeci nenaplňuje. Také věže postavené na bázi naší PÝCHY a NAMYŠLENOSTI je třeba jednou provždy zbourat. Rok 2007 se může stát tvým novým základním kamenem pro opravdové a tudíž nezbouratelné-věčné. Jít po své pravé cestě je nejkrásnějším projevem tvé lásky k sobě a k ostatním a to i kdyby tě to mělo stát život. Přeci to opravdové je věčné.
 5. Pátá poslední karta vám přináší to nejdůležitější na co je dobré se snažit nezapomenout. Především mám na mysli ty, pro které je výše již dávno zažité a zvládnuté. Pro ně je čas jejich jinak plynoucí, v důsledku hektičtější a zpravidla leckoho unese dál či výš. Karta Deset holí-ÚTLAK přináší poselství o magnetismu z nudy a chutí stále na něčem hledat poslední chyby, aby se každý soustředil spíše do středu. Tam se nedá prakticky nic zkazit. Saturn ve Střelci vykresluje spravedlivě jak vysoko namířený šíp může zvrátit původně vysoko mířenou střelu. Mentální aspekt tak může utrpět nechvalně známou blokaci sil. Pokud se tak stane je lepší si vše přiznat a nebýt styd za přepočítání svých dispozic. Saturn tak hlídá, aby duchovní základ unesl něco co tě může vynést do nebes. Ať vědomě či nevědomě k tomu dojde, je dobré se podívat více do výše zmíněného středu v nás. Na kartě je lehce zobrazen šedivý tibetský nástroj tzv. Dórdže. Šedivá je dosti duchovní, ale nízká, jenž může býti světlem čištěna.

2+0+0+7=9 Jinak číslo 9 je typický tvůrčí rok, který mnohým splní nač touží. Větší úspěch. Číslo matek, devět měsíců nosí potomka (budoucnost) na čemž dosti záleží.

Mnoho zdaru v životě duchovním či světském přeje autor. Jirka Urba

- 2 -

Povídání o čaji – OVOCNÉ ČAJE

Pokud Vám nezachutnali čaje pravé, ochutnejte čaje ovocné. Možná se mnozí z Vás budou divit, ale i ovocné čaje jsou léčivé. Prakticky každý z nich obsahuje šípek a ibišek. Růže šípková obsahuje třísloviny, organické kyseliny, karotenoidy, rutin a především vitamín C. Používá se při nachlazení, horečkách a jako močopudný prostředek při chorobách ledvin a močového měchýře. Ibišek sůdanský květ se používá nejen coby barvivo a estetikum, ale má mimo vitamínu C prakticky stejné účinky jako růže šípková. I ostatní „dobrůtky“ v ovocných čajích jsou léčivé. Např. Borůvka – afty, cukr, úprava činnosti střev. Jahoda, Malina – zažívání, úprava činnosti střev, posílení organismu. Jablko – úprava zažívání a trávení. Rozinky – úprava zažívání, doplnění energie. Černý rybíz – posílení organismu,  na nachlazení, na čištění krve. Pomeranč – povzbuzující a uklidňující současně – napomáhá soustředění. Podporuje trávení a nechutenství. Citrón – trávení, nechutenství, při chřipce. Takže vzhůru do ovocných čajů. Jen pozor na cukr – ovocný čaj by se neměl příliš sladit a neměli by ho cukrovkáři. V nabídce máme 10 druhů ovocných čajů.

Dobrou chuť.        Čaj, čaj, čaj – Čaroděj

Povídání o lidech

ČAKRY

Chod lidského těla i duše ovlivňuje hlavně 7 základních energetických center, jež se nachází podél páteře od spodu nahoru. Každá z těchto center ovlivňuje chod jednotlivých orgánů. Energie v nich proudí ve spirálách vždy střídavě na pravou a levou stranu. U žen začíná spodní čakra do leva, druhá do prava atd. U mužů začíná spodní čakra do prava, druhá do leva atd. Vše to jsou energie. Každá z těchto čaker se dělí na dalších 7 energií, ty zas na dalších sedm atd. Přidáme-li k tomu ještě 2 svislé hlavní energetické dráhy, pak lidské tělo sestává z 2403 základních energií. Tyto energie by měli být harmonické, aby i lidské tělo bylo harmonické. A nejen tělo a duše, ale i okolí blízké a vzdálené. Energie zasahují i do okolí a tak vzájemně ovlivňují nejen blízké osoby, ale i vzdálené lidstvo. Jsou-li disharmonické, pak první přichází nemoc duše, poté nemoc těla. Tyto energie ale neovlivňují jen jedince. Jsou vlastně jakýmisi parazity a napadají se vzájemně a tak například vzniká mezi lidmi nenávist, závist, boj o majetek, moc apod. Tyto energie můžou i za nesváry mezi státy, i za nesváry mezi politickými skupinami. Převládají-li disharmonické energie v lidech, začnou i boje a války.

Každý by měl tedy začít u sebe a harmonizovat si vlastní čakry. To lze mnoha způsoby. Např. kameny, vůněmi, čajem, meditací, ale i vlastní vůlí. Svou vlastní vůlí by jsme je i měli udržovat v harmonii a pořádku. Tak, aby  byl řád v našem těle. Tak aby byl řád v našem okolí. Tak aby byl řád po celém světě. Zdá se Vám nemožné, že vlastními energiemi můžete ovlivnit klid, mír a lásku ve svém okolí a potažmo na celém světě? Zkuste to! Už za pár dní budete pozorovat, jak osoby v rodině, či v práci s kterými jste v kontaktu, začínají se měnit a přizpůsobovat Vašim harmonickým čakrám.

Dejte šanci zdraví, míru, klidu a lásce.

Zharmonizujte si čakry.

V nabídce Léčivého domku: čaj čaker – čaj na harmonizaci čaker.

Stálé zdraví přeje Čaroděj

Povídání o bylinkách

Dubová kůra

Dubová kůra – tato „obyčejná bylina“ má neobyčejnou moc. Obsahuje hlavně třísloviny. Byla oblíbenou bylinou sušického bylináře Pátera Ferdy. Používá se hlavně při vodnatelnosti, při zánětech kůže, na vlasovou pokožku, při hemeroidech, při úpravě činnosti střev, při různých ženských problémech apod. Rovněž je dobrá při revmatu a artróze. Převážně se používá jako silný odvar k obkladům, ale i ve směsi jako bylinný čaj. Dalo by se říci, že tak jako mají jihoameričtí indiáni posvátný a životadárný strom Lapacho, tak mají češi dub letní a dub zimní. Dubová kůra je skutečně zázrak na mnoho tělesných neduhů.

Čaroděj

- 3 -

Čajové rozhovory - o čem se mluví v čajovně

Možná nejen u nás v čajovně je nekonečné a věčné téma rozhovorů o politice, zkaženém životním prostředí, neskutečné moci peněz a moci vládců a monopolních firem. Je nasnadě, že každého napadá, že tzv. ekonomický a hospodářský vývoj nejen v ČR, ale i v celém světě nemůže být nekonečný a zákonitě musí přijít pád. Snad každého napadají různé formy katastrof při kterém dojde k redukci lidstva. Katastrofy se dějí dnes a denně, od různých povodní, vichrů, zemětřesení, požárů až po nucené ovládání jiných zení Amerikou. Pochopitelně skryté za mírové osvobození a demokratizaci. Ve skutečnosti je to jen boj o moc a vlastně skryté války.

A jak, že to bude všechno pokračovat? Především nás čekají dvě větší katastrofy a to přibližně v r. 2012 a 2035. Celkové vybití záporných karmických energií, které si neustále vytvářejí lidé, však půjde zcela jinou cestou. A tato cesta již se připravuje v nekonečných kosmických vibracích.

Neustále jsem se zaobíral otázkou jak se „rozdělí“ kvalitní a nekvalitní duše, nebo chcete-li jak se oddělí zrno od plev. Jak dojde k vytříbení duchovních lidí od ostatních. Přírodní katastrofa ať je jakákoli, nutně s sebou nese i oběti lidí, kteří si to nezaslouží.. Pak tedy vězte, že ať nás postihují a postihnou jakékoli přírodní katastrofy, je to jen nepatrný zlomek toho, co nás, jako lidstvo na planetě čeká. Mnozí z nás, kteří čtou tyto řádky se toho dočkají.

A čeho že? Tak tedy: Naše planeta Země je katastrofálně magneticky „přebitá“ veškerými elektrickými náboji (televize, rádia, vysílače, telefony, el. Energie, atomové elektrárny aj.) Již nyní se v nekonečném kosmu formují vibrace a energie, který vytváří iontový mrak. Tento mrak je vlastně světlo ve tmě. A tento mrak přitahuje polarita Země. Jednoho dne tedy dopadne na celou planetu Zemi. Nastane tma, výpadky energií, nic nebude fungovat, neboť vlivem protipólu dojde k vybití elektropólů . Nepůjdou počítače, nebude elektrické světlo, nebude nafta, benzín, voda – nic. Vše je poháněno elektrickou energií. Vlivem vybití polarických energií dojde k přepólování země – budou tát ledovce, mnohé země zmizí a mnohé se objeví. Tam, kde je zima bude teplo, a tam kde je teplo bude zima. Prakticky všichni lidé uvidí pouze tmu a nebudou schopni přežít. A to nejen ze selhání životních funkcí, ale hlavně z psychických důvodů,  paniky a strachu. Mnoho se jich vybije vlastním přičiněním. Zbude zhruba  ¼ obyvatel planety Země a to pouze Ty duše (lidé), kteří do roku 2000 vstoupily za bránu otevřeli si duchovní srdce a vědomí. Tito lidé neuvidí tmu, ale světlo. Světlo ve tmě. Světlo duchovní  - nikoli elektrické. Z počátku někdo menší, někdo větší. Později se intenzita světla vyrovná. Tito lidé budou schopni rozvinout své schopnosti a nejenom přežít, ale i začít žít nové životy. Jejich mozky postupně začnou pracovat na vyšší procento a tak z pouhých dnešních 5% budou jejich mozky pracovat a využívat myšlení na 70 – 95 %. Toto obnáší běžně telepatii, přenos myšlenek, přenos vlastních i jiných energií, vytvoření vlastní polaritární energie,  která jim může sloužit apod.  Vlastně člověk se stane perpentemmobile. Nejen co se týče vlastního těla, ale i vlastního okolí blízkého i vzdáleného . Život začne fungovat na základě duchovní energie, která je nekonečná, a nikoli jako doposud na základě elektrické energie, která je omezená a nese s sebou ruku v ruce smrt a zánik. A to až do té doby, i poté, než znovu vysvitne Slunce. Mnohé rostliny a zvěř se rovněž uchová, neboť tyto  „bytosti“ jsou velmi duchovní a přizpůsobí se okolí.

Ještě mnohem srandovnější by se mohla zdát druhá vize: duchovní lidé mají mnohem věší magnetismus. Při dopadu iontového  mraku by též mohlo dojít k dočasnému porušení magnetizmu Země. A tak by vlastně nekvalitní duše (lidé) uletěli do vesmíru i se svými hmotnými statky.

Opakuji znovu! Nežeňte se za falešným světlem (elektrickým). Jděte za světlem Božím (duchovním).

Zanechte dohadů o různých, kteří činí, či  nečiní to či ono. Na veškeré záchrany je již pozdě. Situaci to nezlepší. Z celého lidstva na naší planetě se už celek nikdy nestane. Musí zákonitě dojít k redukci lidstva a zbude pouze to, které je schopno žít a začít žít v souladu s kosmickými zákony, v Jednotě, Míru a Lásce. A v r. 2007 k tomu máte jedinečnou příležitost, neboť negativní síly jsou u konce svých sil a nastupují pozitivní.

Čaroděj

- 4 -

Tak jako loni pořádáme anketu o největšího čajovníka r. 2006 a největšího útratníka r. 2006

umístění

čajovník

útratník

1.

Jakub, Zděnda

Jirka

2.

Soňa

Martin + Štěpánka

3.

Olda

Jakub

4.

Martin + Štěpánka

Soňa

5.

Zajda

Zajda

6.

Ondra

Olda

7.

Jirka

Ondra

8.

Hynek

Zděnda

9.

Míra

Petr + Renata

10.

Karel

Džon + Zuzka

11.

Karel II.

Libor

12.

Jef

Hynek

13.

Venca

Káťa

14.

Péťa

Háďa

15.

Káťa

Viktor

16.

Džon + Zuzka

Egy

17.

Tomáš

Jef

18.

Viktor

Péťa

19.

Háďa

Venca

20.

Egy

Karel

21.

Irena + Eva

Karel II

22.

Libor

Kamil

23.

Dlouhán

Irena + Eva

24.

Lucka

Libor + Hanka

25.

Libor + Hanka

Tomáš

26.

Kulík

Dlouhán

27.

Kamil

Míra

28.

Martin + Naďa

Lucka

První 3 z obou kategorií dostane věrnostní cenu. Navíc Všichni zde jmenovaní jste srdečně zváni na každoroční vánoční čajové posezení, které letos bude se konati v pondělí 18.12.06  od 15.00hod. Na všechny čeká  vánoční dárek a čaj zdarma. Děkujeme za přízeň Alena a Ivan

Vaše otázky - čarodějovy odpovědi

Dotaz: Jak správně doplňovat energii Jing a Jang?

Odpověď:  Energie Jing a Jang by měla být v rovnováze. I čakry vibrují v energii Jing a Jang, tedy + a - . Máme-li příliš energie Jang – jsme ospalí, malátní, líní, apatičtí, skeptičtí – nic nás nevytočí a nic s námi nehne. Odjakživa se nejlépe doplňuje energie Jing a Jang v podobě potravin. Na trhu je dostatečné množství odpovídající literatury, kde se dočtete v kterých potravinách je více energie Jing a v kterých Jang. Vyrovnávat a doplňovat energii Jing a Jang lze také meditací, duchovním cvičením, uvědomováním si života a smrti.a harmonizací čaker. Jing – život a Jang – smrt je snad nejlepší příklad energií Jing a Jang kdy jedna bez druhé nejen, že není, ale ani by nemohla existovat. Vzájemně se doplňují, oživují a nahrazují. Zrovna tak jako se většina z nás nebojí života (energie Jing), neměl by se bát ani smrti (energie Jang) Obé je potřeba k běhu bytí. Vždy jedna z obou energií by měla lehce převládat, aby vše šlo kupředu. A „motor“ jel. Energie Jing a Jang je vlastně učení TAO – jednota protikladů. Došlo-li by k úplnému vyrovnání obou energií vše by se zastavilo včetně času. Také čas pulzuje a funguje na principu Jing a Jang. Nenastal by klid. I v úplném klidu pulzují obě energie. Nenastal by konec. Každým koncem začíná začátek. Došlo by k úplnému ukončení tvoření. To nás však čeká za mnoho a mnoho pozemských let.

Pozn. Mnohem více se dočtete v knize Guru Nového Věku – v Léčivém domku k dostání.

- 5 -

Básně - múzy v hlavě

Smysl pro nesmysl

Jak duše naše křičí,

A přes slova ji lidi neslyší.

Jak srdce naše naříká,

A přes hrubost to lidem nic neříká.

Jak chcete slyšet zpívat ptáky v lese,

když Váš jekot a křik lesem se nese?

Jak chcete obsáhnout lásku,

Když vláčíte ji za sebou na provázku?

Lidi proboha neblázněte, vzchopte se a srovnejte se!

Zavřete oči a dívejte se, nebojte se a netřeste se!

Zavřete pusu a promluvte si, nechovejte se jako psi.

Zklidněte svou pomatenou mysl,

a v klidu přijměte veškerý nesmysl.

Originální Čarodějovy recepty

Speciální vánoční chlebíčky ( které ochutnáte na vánočním čajovém posezení)

Nejprve si připravíme pomazánku: na drobno nakrájíme cibulku, přidáme sýr – lučinu, utřeme stroužek česneku, dle chuti, lžičku másla a koření Čarodějku. Vše řádně promícháme. Plátky veky „celozrnné“ opečeme v topinkovači či na pánvi na kokosovém tuku. Namažeme jednotlivé plátky a poklademe nakrájenými rajčaty a čerstvou cibulkou či pórkem.

Dobrou chuť přeje Čaroděj

Roční zamyšlení – citát na r. 2007

Formuje se vesmír i planety, formuje se země, voda, oheň, vítr.

Formují se duše. Zformuj se i Ty – člověče.

Do Nového roku 2007

Přejeme Vám do Nového roku hodně nadhledu, tolerance, meditace, klidu, míru, lásky a Boha. Mnoho harmonických energií, dobrých  přátel a partnerů. Přejeme Vám aby jste se zbavili žádostí, vyrovnali své nitro a naplnili ho láskou, a tím se stali šťastnými a spokojenými. V neposlední řadě Vám přejeme mnoho čajových zážitků.

Léčivý domek

Alena a Ivan Píšovi

V současné době se konečně obnovují naše internetové stránky, kde se nachází i doplněný čajníček, tak se podívejte na www:/lecivydomek.cz

Milujte mě a množte mě!

(Čarodějovy listy)

Autor: Ivan Píša

Tarot: Jirka Urbánek

Přepsala: Alena Píšová a Jakub Černý

Pomáhali: Všichni čajovníci

- 6 -

Čarodějovy listy č.6


Informační bulletin – čajovna a obchod
Léčivý domek Žebrák
Leden-Květen 2005, Číslo: 6
Obsah:
•    Krátce o léčivém domku

•    Měsíční zamyšlení
-citát na měsíc leden-květen

•    Tarot na rok 2005

•    Povídání o čaji

•    Povídání o lidech

•    Čajové rozhovory
-o čem se mluví v čajovně

•    Vaše otázky-Čarodějovy odpovědi.

•    Povídání o bylinkách

•    Bázně–můzy v hlavě

•    Originální čarodějovy recepty

Krátce o Léčivém domku


Po delší pauze vydáváme další v pořadí 6.číslo Čarodějových listů, které, jak jsme  již psali minule, budou vycházet dle pána času - nepravidelně.
Léčivý domek se i nadále těší Vaší přízni a tímto děkuje všem čajovníkům, že chodí na čaj a snad      i pro příjemné prožití volných chvil, právě do Léčivého domku. My se i nadále snažíme a budeme snažit, abychom měli pestrý výběr kvalitních čajů, kterých v současné době máme v nabídce 135. I když jsou čajovny, které mají 200, i 300 druhů čajů (vesměs v Praze), Léčivý domek v Žebráku se počtem nabízených čajů řadí do prvních 30 z cca 220 čajoven v České republice.

Takže čaj, čaj, čaj, pijte čaj, čaj, čaj.......................

Za Léčivý domek Alena a Ivan Píšovi


Měsíční zamyšlení - citát na měsíc Leden - Květen

Nejen každý měsíc, ale i každý den, každou hodinu, každou minutu a každou vteřinu žij v Lásce!  Skrze Lásku pochopíš milosrdenství Nejvyššího.
Tarot na rok 2005

Tarotový Výklad ve tvaru stromu se sedmi kartami jsem vytvořil na radu mého duchovního učitele, za účelem snadnějšího rozpoznání analogie mezi duší se 7 čakrami, duchem se 7 duchovními rovinamy a tělem se všemi 7 smysly včetně smyslu astrálně-kosmického to jest intuice.
Pamatujete si ještě na loňské výklady v tzv. vzorci ROUTA SEDMI, jež spíše poodhaloval naší dočasnou životní cestu a její směr? Tak tato novější metoda ve tvaru stromu nám více pomůže najít náš společný cíl Čechů a Moravanů, zejména nás může společně lépe nasměrovat nejen jako celek-národ ale také poodhalí sled vlastností proudící nezávisle na našem pozorování. Jen málokdo totiž dokáže zachytit jemnou vlnu vědomě ale o to snáz se nám ji podaří zachytit nadvědomě (podvědomě), třeba při meditaci nebo spánku či podobných hladinách vědomí.    Tarotový strom

Kořenová karta:  XV. ĎÁBEL           
Vládce: SATURN                Znamení: KOZOROH
Ve Velké knize Crowley‘s Tarot (VKCT) se píše:
"Ďábel představuje univerzální princip humorného nadhledu, jenž jde ruku v ruce s vnitřní rovnováhou. Tato karta,  jako jediná z celého souboru, popisuje proces změny  a transformace, který už proběhl."
G. Ziegler popsal základní význam této karty takto:
"Máme velkou schopnost aktivně utvářet svůj život a šanci dovést jej k dokonalosti. Dokážeme dát viditelný výraz tomu co nám přináší požitek a radost.      Vychutná-vejme svoji sílu a dovednost. Pamatujme však na to, aby naše myšlenky a skutky sloužily dobru všech lidí a nikoho zbytečně nezraňovaly.
Milujme celým svým srdcem vše, co patří k našemu životu, ale mějme na paměti, že vše, co k nám patří, je jen přechodným darem. Snažme se na ničem nelpět, pokud si to život vyžádá nazpět."
Jsi spokojený s tím co žiješ?
Podívej se na své ruce, pomalu je otáčej, sáhni si na hlavu, na obličej, krk, prsa, břicho, pohlaď celé své tělo až k nohám, jakoby si je omýval. Rozhlédni se kolem sebe, dívej se na čem opravdu jsi, jaké vnímáš pocity a jak myslíš. Tohle všechno odněkud pochází,  z něčeho to klíčí a má to kořeny.Ďábel představuje tuto mocnou hrubou sílu,      
která nás svými silnými kořeny stále drží a živý.Neboj se být v této formě, v této zprostředkované vyrovnávající síle. Síle díky níž se zde můžeme sebepoznávat, učit se a tvořit.Bůh nám dal toto poznat, abychom našli sebe a svoji Božskou harmonii. Naše svoboda je díky tomu omezována, tím jak tuto hmotu, tuto substanci, používáme, chápeme a jak ji přetváříme. Poznáváme, které kořeny nás obohacují, a které nás již jen obírají o radost a sílu žít v lásce a zdravé pravdě.    Pravdě, která ukazuje a dokládá náš cit k životu.  
Jako kamzík po horách zdolávající jakou-koli skalní stěnu, věřící svým  silně vyvinutým nohám (kořenům), tak i ty buď natolik úspěšný, pečuj o své kořeny a snaž se být také tak houževnatý         a pevný ve svém konání.
Bůh ti dává vše co zasloužíš. Ďábel jeho sílu vyrovnává a také ti dává vše na čem máš své zásluhy. Prosím tě o překonání případné anti-patie vůči němu, jež je povětšinou neoprávněná.
Tento anděl spravedlivě dává vše oč jej prosíš, nač myslíš a po čem toužíš. Záleží jen na tobě po čem sáhneš, s kým se konfrontuješ. Nebýt jeho, nedokázal by nikdo být opravdu svobodný.
Tento, kdysi bílý anděl, se pokusil rovnat nejvyššímu Bohu. On je ten anděl, který díky jedné myšlence, k získání Božského trůnu nejvyššího a jediného Boha, přišel o svá krásná bílá křídla. Bůh shodil jej do hlubin temna na trůn nejvyšší z nejnižších. Nyní musí trpělivě snášet všechnu lidskou marnivost a sloužit Bohu v té nejhrubší podobě. Zastupuje protipól svobody a tím pomáhá všem duším osvobodit se.
Levou větví stromu proudí vliv minulosti: PRINCEZNA DISKŮ  

a její přínos…
Zemsko-Zemská princezna v nás probudila nové tvůrčí formy.Vše kolem nás je prosvětlováno novým proudem vyššího vědomí. Někdo si je tohoto jemného světelného proudu dávno vědom, směle v něm přebývá, poznal vyšší záměr, čerpá  z něj a je připraven Boží záměr společně uskutečňovat. Však hlavní přínos princezny disků tkví   v moci vyrovnávání ženského a mužského principu Jing-Jang a také obnovu intuitivního vnímání.    
Záměrně odkrývám budoucnost dřív než přítomnost.

Zdá se ti, že více záleží na tom jak prožíváme přítomnost?

Tak tu si i s jejími vyššími vlivy necháme na závěr.

Trojka pohárů-HOJNOST:

Představuje harmonii
dávání a přijímání, samoty a soužití, lásky a svobody.

Aspekt této karty je Merkur v Raku, což znamená komunikaci v citové a emocio-nální podobě.
Značí zhojení du-ševních ran či bole-stí, poněvadž pokud se naučíme citově otevřít hojnosti na všech úrovních, do-sáhneme moudrého poznání o kterém G. B. Ziegler napsal:
Pravá větev stromu:
Trojka pohárů -HOJNOST:  

"Pravá hojnost v mezilidském soužití závisí na souhře lásky a svobody. Kde je jeden z těchto pólů pomíjen, chybí předpoklady pro prýštění citové a energetické bohatosti života. Pokud však máme odvahu nechat růst lásku ve svobodě, pak zažijeme jednu z největších pravd svého bytí, totiž že to, co k nám patří, nemůžeme ztratit, a to, co k nám nepatří, nemůžeme udržet. Karta Hojnost je láskyplným pozváním k otevřenosti a štěstí. Pravá hojnost vzrůstá z poznané vděčnosti vůči nám samým i vůči životu. "

Z obsahu knihy:

Dialog s lékařem o reinkarnaci.
Minulost, přítomnost a budoucnost Čechů a české země.
Vývoj tvoření před Velkým třeskem (od prvopočátku, přes současnost až po budoucnost)
- ukončení tvoření .
Přímé mystické stezky.
Tajná (doposud nezveřejněná) mystéria , nauky a pravdy.
Vznik a vývoj duše.
Rozdělení duší.
Význam a vysvětlení
Boha, náboženství, kosmických   energií a všeho co ovlivňuje duši člověka.
Mnohé jiné čisté nauky a pravdy.

3 DISKŮ-DÍLO      Horní levou větví proudí vědomí 3 DISKŮ-DÍLO.
Ve VKCT se píše charakter vlivů této karty: "Fyzická vytrvalost, houževna-tost a odolnost. Silné odhod-lání vydat ze sebe to nejlepší v jakékoli situaci; naprosté sou-středění na danou činnost bez ohledu na jakékoli těžkosti, překážky či negativitu; vysoká hladina energie a odhodlání s vědomím cíle na úrovni těla, mysli a ducha. Astrologickým aspektem je Mars v Kozorohu; dynamická energie, která je schopna vytvářet hmatatelné a
stabilní výsledky.     ESO HOLÍ  
Stojí před námi nějaký úkol na úrovni vnějšího světa, který jsme odhodláni vyřešit bez ohledu na to, jak je náročný nebo frustrující. Pomůže nám v tom záplava energie, které se nám dostává, aby jsme se tohoto úkolu mohli s úspěchem zhostit."
Gert B. Ziegler poukazuje na možný stín: "Práce se může stát posedlostí, jestliže ji používáme k tomu, abychom odvedli pozornost od nás samých a tím se vyhnuli svým citům a případným duševním problémům. Dokážeme se zahrabat v podnikání a činnostech, dřít až do úmoru, jen abychom unikli obávanému tichu a vnitřní prázdnotě. Je-li naše práce náhražkou za nežitý život a chybějící naplnění láskou, stáváme se otroky pochybného náhradního uspokojení.
Na hmotné úrovni je nutné každou započatou práci dokončit; jinak je veškerá snaha neúspěšná. Pokud ovšem můžeme mluvit o duchovních záležitostech, zde se každá i neúplná snaha přenáší duší do dalších vtěleních a tato práce nikdy nekončí. Hmotné činnosti přestávají existovat společně s tělem, někdy ovšem duše nepozná smrt a stále má tendenci ve hmotné práci pokračovat a zůstává s ní tedy i tento zlozvyk, kterým v posledním svém životě duši svoji zaprodala.
Tento vliv nás naučí uvědomovat si tuto nebezpečnou činnost a naše práce dosáhne harmonické rovnováhy.     Horní pravou větev představující naší ne-vědomou sílu značí  karta ESO HOLÍ:

Máš k dispozici neomezený potenciál energie! Pokud dovolíš, aby se rozvinul a využiješ jej tvořivým způsobem, tvůj život se promění ve festival prýštící radosti.
Obrovský potenciál ESA HOLÍ chce být použit vědomě, konstruktivně a smysluplně. Jinak se obrátí proti nám a proti životu. Mnoho lidí má strach ze své vlastní síly a všelijak svou vitální energií plýtvají nebo ji rozmělňují. Tím však dalekosáhle ztratí schopnost optimálně utvářet vlastní život a dovést svůj potenciál k plnému rozkvětu. Spokojují se s ubohým zlomkem svých možností a žijí na úsporný plamínek.  
Pravé sebeuskutečnění si žádá schopnost otevřít se energii, vědomě ji nechat v sobě působit a cílevědomě ji používat. Nejvyšším cílem našeho bytí je však transformace a osvobození našeho pravého já. Oheň čistí a tříbí a odděluje podstatné od nepodstatného. Tak jako vnější oheň přeměňuje studenou a mrtvou hmotu na teplo a světlo, může také vnitřní oheň v nás přeměnit chlad, strnulost a temnotu na sílu, bdělost a životní radost. Jakmile se překoná strach z nezvyklé dynamiky a intenzity, jakmile přijdeme na chuť tomuto extatickému stavu bytí a získáme důvěru ke své vnitřní bytosti, život nás povede, povznese a zvelebí.  

Čarodějné mazání a pleťovou masku Macha profesional spolu s dárkem Chi-cong naleznete též v i-obchodu: www.laznedoma.cz
a stránkách:www.lecivy-domek-zebrak.kvalitne.cz

Směřujeme ke kvalitám
III. CÍSAŘOVNY:
Naše ženské kvality naléhají, chtějí se vyvíjet. Ne-chme se milovat a živit a otev-řít se kráse a hojnosti.
Světlé aspekty této kar-ty spočívají v bezpodmínečné, ze srdce vycházející oddanosti a lásce. Je věrně starostlivá a plná trpělivosti. Má mnoho co dávat a dává z hojnosti překy-pující lásky k podstatě člověka.
Silou Pramatky zpro-středkovává všem slabým li-dem, kteří potřebují ochranu, pocit bezpečí; obdarovává soucitem a útěchou.     III. CÍSAŘOVNA      
Její láska, určená všem tvorům, je nevyčerpatelným pramenem tvořivé, posilující energie.

"Tak bych si naši zemi a nás také rád představoval. A vím, že záleží na naší lásce a soužití v srdci CÍSAŘOVNY."

Tento rok ve znamení EXCALIBRU-ESO MEČŮ:

Kmenem pomyslného stromu života prochází proud čisté ničím nezakalené mentální energie. Tvé rozpoznávací schopnosti nabyly určitého vyššího stupně. Díky poznatkům z minulosti dokážeš lépe seřadit hodnoty života. Díváš se na pravdu ze správného úhlu a začínáš více cítit smysl bytí. Na bližní se již dokážeš dívat s přízní a úctou, nehledáš pouze chyby, jsi tolerantní, a poněvadž jsi dokázal tímto proudem narušit dřívější duální pohled.     ESO MEČŮ      

Vidíš teď vše více spolu navzájem propojené.
Je to především dobrý rok pro nalezení a ujasnění našeho záměru
bytí.


Nabídka Léčivého domku Žebrák:
•    ČAJE  zelené, červené, žluté, bílé,modrozelené, černé
•    Ovocné čaje a kávu
•    Bylinné směsi
•    Rooibos čaje/nečaje                              
různé příchuti
•    Káva –různé sorty (např.arabicca) a příchutě (čokoládová, medová, karamel)
•    Bylinná kosmetika -vlastní výroby
•    Bylinné kapky
•    Bambusové, kovové, skleněné, dětské zvonění
•    Vonné tyčinky
•    Didgeridoo, bonga /bubny/, masky
•    Oděvy - kalhoty, trika, bundy, šátky, šály, sarongy, batohy, peněženky, tašky, /vše dovoz Indie, Nepál, Čína, Afrika/
•    Ručně tkané koberečky      •    Čajová keramika, čajové soupravy
•    Čajová moře
•    Plechovky na čaj
•    Ozdobná keramika
•    Aromalampy
•    Olejové lampy
•    Éterické oleje
•    Bylinné víno a medovina
•    Indické kuřivo /Biediska/
•    Sušené ovoce a ořechy
•    CD s relaxační hudbou
•    Tabáky do vodních dýmek + uhlíky
•    Koření a kořenící směsi bez glutamanu              a konzervantů
•    Indické kořenící směsi - masály
•    Solné svícny a lampy
•    Bambusové sedačky - /bobík/
•    Knihy                      

Povídání o čaji - Japonské čaje

Dnes si představíme japonské čaje.

Mezi nejlepší japonské čaje patří:

•    Gyokuro kyoto
•    Tamaryogucha kyoto
•    Sencha kyoto
•    Bancha kyoto
•    Matcha kyoto.

Všechny tyto čaje jsou zelené a vyznačují se svěží trávovou vůní i chutí.
Tyto čaje se v Japonsku a Číně běžně používají v nemocnicích k léčení nejrůznějších chorob, včetně rakoviny.  Musí se však pít pravidelně každý den a to v množství alespoň 5 litrů denně.
Pitím těchto čajů nejen že si upevníme naše zdraví, ale je možno s nimi dosáhnout i optimální hmotnosti, neboť působí i na redukci váhy.
I zde však platí, aby byly vidět výsledky, tak alespoň
5 litrů denně se musí vypít.

Japonský čaj Matcha kyoto je též čaj obřadní,
o čemž jsme si již psali v minulých číslech.

Ke všem těmto čajům ještě můžeme zmínit čaje:

•    Kukicha kyoto,
•    Genmaicha kyoto
•    Hojicha kyoto.

Kukicha jsou spodní větévky čaje Tamaryogucha. Genmaicha je čaj Bancha s přidanou praženou rýží. Hojicha je čaj Kukicha toliko však pražený, čímž získává znamenitou osvěžující a povzbuzující chuť. Hojicha čaj je chutný i vychlazený zvláště v příliš slunečních dnech.
Dodáváme jen, že čaje stejného jména jsou k dostání v České republice coby Korejské napodobeniny, jenž nejsou tak kvalitní a léčivé.
Čajový amatér  pozná jen dle ceny.
Japonské čaje, jenž jsou všechny k dostání v Léčivém domku, jsou až 5x dražší než čaje Korejské.

Dobrou chuť.        Čaj, čaj, čaj – Čaroděj


Povídání o lidech

Člověk a obzvláště člověk čajový se velice zajímá o přípravu čajů.

Jak to tedy je s přípravou čajů?

Vězte, že každý čaj má svou specifickou přípravu. Léčivý domek vlastní know-how, nebo chcete-li techno-logické postupy na přípravu čajů od Spolku milců čaje, od nichž čaje ode-bíráme. Spolek milců čaje, jež vlastní všechny dobré čajovny, má tyto techno-logické postupy autorsky chráněny. V Léčivém domku se čaje dle těchto postupů připravují, což je čas od času kontrolováno jedním z vlastníků Spolku milců čaje. Tyto postupy musíme do-držovat a zároveň je nesmíme nikomu prozradit pod pokutou 100000,- Kč, k čemuž jsme se zavázali písemnou smlouvou.Obecně však platí, že každý čaj si správný čajovník připravuje sám a řídí se především vlastním citem.V Lé-čivém domku tak již činí převážná většina čajovníků.
U různých čajů se používá různá teplota vody. Voda by neměla být příliš tvrdá      a chlorovaná. Nejlepší voda na přípravu čajů je voda živá. Tedy z čisté studánky, Pívoda, nebo, a ta je úplně nejlepší, voda Diamantová.
Voda Diamantová je živá voda s energe-tickými kódy, které se přenáší na další vodu a tím se rozmnožuje. Diamantová voda oživuje vše, tedy nejen člověka, ale i přírodu. Diamantová voda se nepro-dává, ale rozdává k dalšímu namnožení. V Léčivém domku od 1. dubna vaříme čaje z diamantové vody. Má-li někdo zájem může 1-2 dcl.  této vody dostat v Léčivém domku k dalšímu namnožení .

Stálé zdraví přeje Čaroděj


Diamantová voda
Voda nadcházejícího tisíciletí, živá voda pro planetu, dlouho hledaný elixír zdraví - tak a nějak podobně by se dala nazvat voda, která k nám přišla jako dar a měla by se jako dar dávat dál, a to nejen našim bližním a zvířatům, ale hlavně všem tokům - řekám, říčkám, potokům, rybní¬kům, jezerům i mořím, ale i studnám, koupalištím atd., neboť tato voda je původně určena k  re¬generaci planety, kterou my ničíme tak, že už není schopna se regenerovat vlastními silami.
Co je to však Diamantová voda? Název je převzat od proslulé léčitelky, přírodovědkyně, teoložky a v쬚tkyně, Hildegardy von Bingen, žijící ve 12. století. Její tehdejší technologie spočívala v tom, že do pra¬menité vody byly vloženy surové nebo broušené di¬amanty. V případě naší diamantové vody se ale jed¬ná o nově vyvinutou vodu, která obdržela pouze identické jméno a má jednu úžasnou vlastnost - bě¬hem jedné a půl hodiny se sama ze sebe dál repro¬dukuje, a tím je schopná se velmi rychle rozšiřovat. Autorem technologie výroby Diamantové vody je Francouz Joel Ducatillon. K přeměně obyčejné pra¬menité vody ve vodu diamantovou používá speci¬ální číselné kódy a hudbu. Technologie výroby dia¬mantové vody je založena na sestrojení kódovací¬ho přístroje, který zaznamenává vícerozměrné kódy, které jsou schopné přeměnit pramenitou vodu na vodu jako citlivý nástroj. Taková voda pak přijí¬má informace, jež nabírá z nejvyšších energií.
Joel Ducatillon studoval kvantovou fyziku a v medi¬taci se mu vrátily vzpomínky z dob Atlantidy, kde se podobné přístroje používaly. Již v rove 1996 se¬strojil první přístroj, válec z plexiskla, ve kterém by¬la zabudována energetická spirála. V dalších letech přístroj zdokonaloval, až vytvořil válec ze skla. Pou¬žitím urychlovače částic či mechanizmu cyklotronu se zaměřil na řadu energií včetně zvuku. Pak expe-rimentoval s plynem kryptonem, který uchovává v paměti všechno, co je přes něj přenášeno. To by¬lo základem pro kodifikaci 850 matematických, ge¬ometrických a hudebních vzorců uvnitř zapečetě¬ného válce. Tyto kódy se podobají kódovaným in¬formacím, jaké se objevují v lidské DNA. Zařízení bylo tedy nazváno DNS 850.
Diamantová voda vznikala ponořením tohoto válce do sklenice s vodou. Později byly do válce přidány ještě další kódy, díky nimž se stala voda násobitelná. Joel Ducatillon vyvíjí vodu stále dál. V roce 2001 byly např. vodě přidány tělesné kódy vitamínů, hor¬monů a minerálních látek. Znamená to, že když se vašemu tělu nedostává např. železo, tak kódy za¬znamenané ve vodě o tom přinesou informaci a že¬lezo se může v těle samo vytvořit. To stejné platí po¬chopitelně i pro půdu, zalévanou touto vodou. Kódy obsažené v Diamantové vodě mají souvislost i s kon-stelacemi hvězd a souhvězdí, dále jsou zde kódy se vztahem k Platónovým tělesům, k určitým geometric¬kým obrazcům a především se vztahem k esenci ži¬vota, což je plán nebo systém značení, který po¬souvá lidstvo dopředu ve vědění. Diamantová voda působí na úrovni páté dimenze. Pro lepší pochope¬ní uvádíme, že naše planeta se nachází ve třetí vý¬vojové dimenzi z celkových dvanácti.    Jaké jsou účinky Diamantové vody?
Neuvěřitelné a mnohostranné! Diamantová voda čis¬tí a detoxikuje lidský organismus, uvolňuje          a likvidu¬je nashromážděné energetické bloky a je schopna léčit mnoho nemocí. Je sice srovnávána       s léky, ho¬meopatií a fytoterapií, ale její účinky výše uvedené mnohokrát převyšují. Musíme však upozornit na to, že její čistící účinky jsou velmi silné a mohou zpo¬čátku užívání vyvolat nepříjemné reakce jako je např. angína, rýma, migréna nebo jiné potíže. Je vy¬pozorováno, že u chronických onemocnění dojde k přechodnému zhoršení, což je ale obvyklé u kaž¬dého detoxikačního procesu, ať už se jedná o čistí¬cí čaje, dietu či hladovku. Kdo by se tomu chtěl vy-hnout, jednoduše sníží dávky vody,     a to v mezních případech až na pět kapek denně. Veškeré potíže však brzy vymizí a vše se normalizuje.
Kde všude se může Diamantová voda použít?
Odpověď zní - všude! Zevně, vnitřně, na zahradě ... Voda působí protizánětlivě, desinfekč¬ně, léčí nemoci, hojí rány, čistí o bělí zuby, těhotné mají lehký porod apod. Vodu můžeme pít jako b재ný nápoj, používat ji k vaření (vařením ani zmra-žením se účinky neruší ani nesnižují), do zvlhčovačů, ke koupelím (veškeré kožní potíže rychle mizí), jako pleťovou vodu ... Diamantová voda se též při¬dává do různých krémů a mastí, které pomohou při popáleninách, ekzémech, vymknutí končetin, k ob¬kladům ... Diamantová voda může zabránit efektu nějakého léku jen když je lék pro dotyčného člově¬ka škodlivý. Všechno, co živému neprospívá, např. používání nejrůznějších potravinových konzervač¬ních i jiných přísad, tzv. „éček" či používání umě¬lých hnojiv v přírodě, se v Diamantové vodě ničí. Vibrace Diamantové vody se šíří tím více, čím více lidí ji pije. Za patnáct let prý ponese vegetace, te¬kutiny a všechna hmota na Zemi vibrace Diaman¬tové vody, nebo snad ještě vyšší. Před užitím Dia¬mantové vody do ní můžete vložit přání léčby.
Jak se množí a uchovává Diamantová voda?
K rozmnožení Diamantové vody je třeba použít 10% vody na 100% objemu (pokud chceme tedy připravit 1 litr vody, dolijeme 1 dl Diamantové vody 9dl pitné vody) a necháme jeden a půl hodiny působit. Pokud necháme vodu působit déle, např. přes noc, může být množství Diamantové vody menší. Diamantovou vodu (1 dl do přinesené nádoby) můžete zdarma obdr¬žet v redakci a ve firemním obchodě v Plzní.

AGARTHA Brno, hk
http://diamantova voda.agartha.cz

DIAMANTOVÁ VODA PHOENIX 31

Výtah z knihy Joela Ductillona „Diamantová voda“

Shrnutí textů J. Ductillona  ve španělštině od Diany Lechin(ové) a Maria Liani (Venezuela) a přeložení ze španělštiny do italštiny, jež provedl Alexandre Cigolini a Francesco Profeti.

Poznámka: to, co následuje, bylo přeloženo volně, kvůli snazšímu pochopení ze strany čtenáře, i když některé výrazy neodpovídají věrně původnímu textu, ujišťujeme, že byl zachován smysl toho, co chtěl autor sdělit.
•    Éterické oleje
Má-li být okódován (úmysly) olej, nejvhodnějším postupem je ponořit lahvičku s olejem do diamantové vody, která obsahuje úmysly, jež chceme zakódovat do oleje. Poněvadž olej je hustší než voda, je potřeba ponechat ho ponořený alespoň jednu noc.
•    Pozemky a malé sady
Pokud jde o malé sady, není potřeba je diamantovou vodou zalévat trvale, protože dešťová voda totiž způsobí, že diamantová voda se rozšíří a automaticky se obnovuje. Postačí občasná zálivka, zvláště tam, kde cítíme, že jsou zvlášť oslabená místa. Čili tam, kde se nám rostliny či ovoce zdají nedostatečně bujné či méně vitální. Zkoušejte a dejte se vést svým instinktem.
•    Znečištěné vody
Máte-li u domu znečistěnou studnu či nějakou otevřenou vodu, jejíž hladina je v důsledku tepla zelená, vylijte do ní  diamantovou vodu a dalšího dne už nebude páchnout, protože diamantová voda zastavuje fermentaci a rozklad.
•    Skladování, trvanlivost
Je dobré uchovávat diamantovou vodu ve skleněných nádobách, protože po několika měsících způsobuje korozi plastických nádob. Pokud je skladovaná v plastických nádobách, je potřeba je po týdnu, nejpozději po dvou týdnech vyměnit.
•    Starší lidé
Někdy si starší lidé nepřejí diamantovou vodu, protože si možná myslí, že nemá cenu přeměňovat svou tělesnou schránku před blízkou smrtí a budoucí inkarnací v novém těle.
•    Zvířata
Způsob, jak zjistit, zda diamantová voda působí na zvířata (psy, kočky, koně, hospodářské zvířectvo, ryby v akváriu, ptáky), je dát jim ji okusit a pak jim předložit různé druhy vody (mezi nimi i diamantovou), aby se zjistilo, které dávají přednost. Tím lze dokázat, že diamantová voda obsahuje něco jiného než voda normální, neboť je naplněná láskou a inteligencí a odpovídá potřebám toho, kdo ji pije.
•    Pokrm
Médium sděluje, že je-li na prostřeném stole diamantová voda, může vnímat její auru, která se rozkládá a všechny pokrmy získají mnoho červených, zelených, modrých a žlutých paprsků. Dodává, že to někdy vnímají i děti, a kočky vyskakují na stůl a otírají se o láhev se zřejmým zalíbením.
•    Vaření
Diamantovou vodu lze používat k vaření luštěnin, a je možné „naprogramovat“ ji úmysly, když je v hrnci na ohni.    •    Kódy
Diamantové vodě byla udělena velká řada kódů, mezi nimi kódy vitamínů, hormonů, kovů, minerálů atd.
Pokud tělu osoby, která diamantovou vodu přijímá, chybí nějaké prvky, tělo samo si v diamantové vodě vyhledá příslušný kód, a je-li zde, vytvoří atom tohoto prvku a ten je vytvořen na úrovni vědomí této osoby.
•    Zmrazovat, vařit či uchovávat v ledničce
Žádný z těchto způsobů vodě nevadí.
•    Krystaly
Když do diamantové vody umístíme krystaly hornin, mohou se jejich účinky zvýšit pitím diamantové vody jako elixíru. Velmi významně lze diamantovou vodu krystaly i očistit. Je zbytečné dodávat, že jakýkoli druh léčiv, při kterém se má používat voda, zvýší svůj účinek, použijeme-li diamantovou vodu a naplníme ji úmyslem.
•    Dekontaminace
Jeden člověk nalil litr a půl diamantové vody do cisterny, která obsahovala cca 400.000 litrů vody v blízkosti francouzské atomové elektrárny. Voda, o níž se jedná, byla kontaminovaná reziduem stříbra, kobaltu 60, cesia, kadmia atd. … Po týdnu dal provést spektrometrickou analýzu, která prokázala snížení o 10 % zmíněných těžkých kovů. Účinek dekontaminace se podle Ducatillona vztahuje na potraviny, léky, chemické prvky, ovzduší atd. Proto nakolik je vám to možné, vylívejte diamantovou vodu do řek, jezer, nádrží atd.
•    Počáteční účinky
Někteří lidé sdělují, že v prvních dnech požívání diamantové vody zakoušeli nevolnost v podobě bolení hlavy. Pokud jde konkrétně o bolení hlavy, je způsobeno v mozku vykrystalizovanými toxiny, které při rozpouštění vyvolají bolení hlavy. Ducatillon ujišťuje, že po začáteční fázi se stav osob podstatně viditelně změní.
•    Účinky na osoby,které vodu pijí bez vědomí, že jde o diamantovou vodu
Jestliže se nějaká osoba na návštěvě u tebe občas napije diamantové vody, nestane se nic. Ale popíjí-li tuto vodu člověk, který neusiluje o vnitřní život, v dávce kolem ½ litru denně po dobu cca 3-6 měsíců, projeví se malé změny v jeho chování… začnou se mu „dít věci“… Ta osoba se možná radikálně nezmění, ale jisté situace ve svém životě bude posuzovat „jinak“. Jestliže tato osoba dnes patří k okruhu našeho života a je součástí našich proměn, které na sobě uskutečňujeme, pak se taková osoba chtě nechtě změní.

„Diamantová voda je součástí plánu k probuzení našeho vědomí. Pobízeli mě, abych vodu učinil volně dostupnou jako nabídku lásky: to vyváží vaše osobní snažení pochopit sami sebe a to, co vám život přichystal“. (Joel Ducatillon)

Mnohem více o Diamantové vodě a jejím tvůrci se dozvíte v příštích číslech a nebo na http://diamantova voda.agartha.cz

Čajové rozhovory - o čem se mluví v čajovně
ENERGIE

V naší Vaší čajovně se posledních pár měsíců o ničem jiném nemluví než o energii. Zdá se, že jsme se dostali k jádru věci. Energie je skutečně  všude a ve všem.
Že existuje energie elektrická a magnetická, o tom jsme si již psali minule. Připomeňme, že spousty lidí se z nevědomosti ženou za energií elektrickou v domnění, že jdou za světlem božím a nevědí, že světelný zdroj za kterým běží není magnetický (duchovní), nýbrž elektrický     (pozemský – myšlenkový ).
Magnetická energie je kosmická, duchovní, od Boha pozitivní, od Satana negativní. Při dopadu na planetu Zemi nastává silný boj těchto protikladů, tedy energií + a - . Svobodnou vůlí lidí a jejich zhmotňujících se myšlenek se vytváří energie elektrická, která však má náboj pouze negativní (časem na toto přijdou všichni).
Vraťme se ale trošičku zpět, a ukažme si, že vše je skutečně jen energie:
Vy, kteří jste četly knihu Guru Nového Věku, víte z kapitoly Kosmické šepoty, jaké bylo postavení prvotních energií, jak vznikly a jak se tvořily a ku-mulovaly při počátcích tvoření. (Kdo neví, přečtěte si v knize, neboť vše zde znovu popisovat je nemožné.) Tyto energie se v různých proměnách udržely a udržují dodnes. Postupně daly vzniku vesmíru, slunečním soustavám, planetám plynným a planetám hmotným včetně naší Země. Pochopitelně, že i včetně všeho na planetách a hlavně na planetě Zemi. Tedy různým formám života, ať už hmotným či nehmotným. Tyto energie ovládají chod, vznik a zánik všeho a všech. A tyto energie se nazývají Bohem. Bůh je tedy všude a ve všem a v každém. Jelikož však, jak jsem si rovněž psali, Bůh obsahuje i energie Satanské, tak i tyto ovlivňují     chod, vznik a zánik všeho a všech        a rovněž jsou všude a ve všem              a v každém. Pochopitelně mimo sva-tých lidí, kteří dosáhli osvícení (uvě-domění si všeho) a tedy ze sebe vymítili  zcela energie satanské, a nebo je přeměnili na čisté energie negativní. Jejich nitro (duše) je zcela vyrovnané a naplněné čistou energií pozitivní          a čistou energií negativní, tedy  Lás-kou. Touto energií následně působí na své okolí obdobně jako energie kosmická (Božská) a pak je zas na lidech, jak s těmito energiemi dle své vlastní vůle naloží.
Tak co ve Vás zvítězí?
Bůh, nebo Satan?   Chcete být světlem a vytvářet světlo, nebo chcete být temnem a vytvářet temno. Chcete být dobří, nebo zlý?

Buďte!

Čaj ČarodějVaše otázky - čarodějovy odpovědi

Dotaz: Jak dosáhnout osvícení? Dá se poznat svatý člověk? Jsou nějaké stupně osvícení?
Ing. Václav,   Žebrák


Odpověď:
Osvícených lidí skutečně na naší planetě pár je. Není jich však tak mnoho, jak se lidé domnívají. Samotní svatí, kteří o sobě tvrdí, že jsou svatí, nejsou svatí. Popisuje-li někdo různé stupně osvícení, nedosáhl osvícení.
Osvícení je uvědomění si - všeho a všech
- přeměna energií a přijetí energie kosmické
- vyprázdnění a naplnění.
Údajný svatý, který popisuje stupeň svatosti překročil práh 50% své cesty za osvícením.

Od tohoto okamžiku nastává neustálé uvědomování si. Někdo by se tedy mohl domnívat, že již dosáhl osví-cení, nebo, že prožívá různý stupeň osvícení. Není to však osvícení, je to pouze různý stupeň pochopení a uvě-domění. Stupně osvícení tedy nejsou.
Chcete-li, jsou tedy stupně uvědomění a pochopení.            Svatý člověk nejen, že přeměnil své energie a přijímá kosmickou božskou energii, ale také s těmito energiemi umí a může různě zacházet. Tedy každý svatý umí například levitovat, číst myšlenky, telepaticky ovládat druhé rozhmotnit, či zhmotnit cokoli včetně vlastního těla.       Nutno ovšem dodat, že málokterý svatý však toto, jako důkazní řízení, veřejně praktikuje.
A jak jsme na tom se svou svatostí a s cestou ke svatosti my?


Nuže, zde je procentuální vyhodnocení některých čajovníků, politiků, představitelů našeho města        a jiných známých osobností.


NA CESTĚ ZA OSVÍCENÍM V %    

DO OSVÍCENÍ TEDY ZBÝVÁ %                      CESTY

T. G. Masaryk ( za života )    
90 %                           
10 %

V. Havel    
90 %                                                        
10 %

M. Eben    
95 %    
5 %

P. Jerman ( žák Z. Fryče )    
95 %    
5 %

J. Kalina ( žák Z. Fryče )    
80 %    
20 %

M. Šomková ( žák Z. Fryče )    
70 %    
30 %

Stanislav Gross    
20 %    
80 %

Václav Klaus    
20 %    
80 %

Papež Jan Pavel II ( za života )    
80 %    
20 %

Tomáš Halík ( kněz )    
65 %    
35 %

George Bush    
20 %    
80 %

Dalajláma    
100 %    
0 %

Sai Baba    
100 %    
0 %

Babaji    
100 %    
0 %

Venca (čajovník )    
30 %    
70 %

Martin D. ( čajovník a grafik )    
50 %    
50 %

Jirka ( čajovník a tarotář )    
45 %    
55 %

Libor ( čajovník )    
47 %    
53 %


Kuba ( čajovník )    
20 %    
80 %

Alena (moje žákyně a manželka)    
70 %    
30 %


Naďa ( čajovník )    
30 %    
70 %

Soňa ( čajovník )    
15 %    
85 %

Zděnda ( čajovník )    
45 %    
55 %

Martin H. ( čajovník )    
18 %    
82 %

Kamil ( prodejce zdravé obuvi      a  čajovník )    
10 %    
90 %

Boston ( čajovník )    
47 %    
53 %

Pavel Beran ( čajovník     
47 %    
53 %

p. Havlík ( starosta města )    
20 %    
80 %

p. Lorenc ( představitel města )     
22 %    
78 %

p. Novák ( představitel města )    
45 %    
55 %

Kulík ( kuřič )    
55 %    
45 %

Většina lidí (duší), jež potkáváme dnes a denně na ulici, v obchodě apod. je na cestě za osvícením na 1 - 5 %. Mají tedy skoro celou cestu před sebou. A jednoho dne
( života ) ji budou muset projít všichni.
Promyslete sami a zamyslete se čím se ten, či onen zabývá a jak na tom je.
Nutno též dodat, že mnohé duše již mají vysoké duchovní zasvěcení z minulých životů, takže v tomto životě jsou na tom podstatně lépe.    
Čaj Čaroděj
Příště se dozvíte jak jsou na tom s duchovní vyspělostí jednotlivé národy

p.s. Z důvodu možného střetu energií   a následného negativního dopadu, zde z pochopitelných důvodů neuvádím
stav svůj.    A jak lze dosáhnout osvícení a vymanit se tak ze světě protikladů?
Jak jsem již psal v minulých číslech:
Jděte za světlem, pomáhejte bližnímu svému, vytvářejte pozitiva,  nevytvářejte negativa,  nebojte se,  čiňte boží vůli  a ne svou, jděte za světlem (energií) kosmickou magnetickou a vyrovnávající. Neustále  si  uvědomujte vše,  co Vás potká a co Vás napadne. Uvědomte si a pochopte vesmír, energie, planety,   lidstvo   a  přírodu,  sám sebe.  Buďte   milosrdní   a k tomu všemu Vám jako podpůrný prostředek může posloužit i meditace, ale jak jsem již psal v minulém čísle: Nemeditujte pro sebe, nýbrž pro Boha a Lásku!

K tomu všemu Vám dopomáhej Bůh.
Tedy chcete-li :
Pomozte svým energiím za pomoci svých energií.

Otázka: Co je to atman?
Alena, Žebrák


Odpověď:

Atman je duch, tedy dech, neboli prána. Přesněji řečeno atman je duch svatý. Zrodí-li se někdo s duchem ( duší ) svatou, nebo dosáhne-li svatosti za života pozemského, mluvíme o čistém atmanu v tomto člověku.


Básně - můzy v hlavě
Ivan Píša

Nechť stane se, co se má se stát

Nechť stane se, co má se stát,
nechť je zemětřesení, mor či hlad.
Nechť je bída, války, zatracení,
nechť jsme v pekelném ohni umučeni.
Nechť nemoce jsou naše probuzení,
nechť jsme nejvyšší silou odsouzeni.
Nechť stane se co má se stát.
Co víc si můžeme přát?


Povídání o bylinkách

Dnes si nebudeme povídat o jednotlivé bylině, ale o bylin-kách jako takových. Bylinky, které rostou v přírodě a pak jsou zpracovávány na přípravu čajů neobsahují jen látky, které jsou jim vlastní např. hořčiny, silice apod., nýbrž    a hlavně obsahují celý vesmír. Ano, ano, obsahují všechny vibrace a energie (pře-čtěte si čajové rozhovory – Ener-gie ), obsahují slunce, měsíc, den a noc. Obsahují léčivou energii, ale i ničivou energii. Budeme-li se řídit radami knižních autorů o vhodnosti užití byliny jako čaj, nemůžeme nic zkazit. Budeme-li pít jakýkoli bylinný čaj i bez určení konkrétnosti byliny na určitou chorobu, budeme se těšit stálému  zdraví.  Bylinné  čaje totiž uzdravují především svými energiemi naše astrální tělo a ná-sledně zpětnou vazbou i tělo fyzické.
Takže, jaro je zde už dávno, byliny rostou, tak vzhůru na ně!

p.s. Jelikož i bylinka je živý tvor, je dobré jí sdělit před utrhnutím, že ji trháte proto, že poslouží Vašemu zdraví.
Čaroděj    Originální Čarodějovy recepty

Smažené filé dle Čaroděje

Nejprve si připravíme do misky 1 díl hladké mouky a 1 díl sladké mleté papriky. Přidáme dle chuti Čarodějku - kořenící směs a vše důkladně promícháme. Zmrazené, či čerstvé filé potřeme utřeným česnekem se solí a po obou stranách obalíme v připravené směsi. Poté zprudka osmažíme na rozpáleném tuku po obou stranách.

Vhodné přílohy:
•    bramborová kaše, okurka
•    brambor, okurka

Aby byl pokrm lahodný, je nutno ho připravovat s Láskou.............

Dobrou chuť přeje Čaroděj.
Milujte mě
a množte mě!

(Čarodějovy listy)Autor: Ivan Píša
Přepsala: Alena Píšová a Jakub Černý
Foto: Martin Donda a Jirka Urba
Graficky upravil: Martin Donda
Roznesl: Zdeněček Žák a Muggs
Pomáhali: Všichni čajovníciČarodějovy listy č.5

Krátce o Léčivém domku

Především se omlouváme, že nevyšlo říjnové číslo Čarodějových listů. Všichni, jež se na listech podílejí, mají mnoho důležitější práce a na listy se nikomu nedostávalo času.

Všem čajovníkům i všem zákazníkům přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků s přáním, že Léčivému domku zachovají i nadále svou přízeň. V Novém roce přejeme všem Lásku, Jednotu, klid, mír, harmonii duše i těla a tím pádem i následnou spokojenost a vyrovnání svého nitra i těla, tj. svého života v současném i dalším životě.

Alena a Ivan Píšovi

Měsíční zamyšlení - citát na měsíc prosinec

Cvičení (meditací) pouze pro cvičení (meditaci) nedosáhneš osvícení, nýbrž jen posílení vlastního ega. Cvič a medituj, ale pouze pro Lásku Boží. Pro Světlo, Krásu, Jsoucno, Jednotu a Nekonečno. Cvič a medituj pro Nejvyššího a nikoli pro sebe!

I. P.

Povídání o čaji

Vůně Kašmíru

Vůně Kašmíru je směs zeleného, částečně fermentovaného (modrozeleného) a černého čaje s pomerančovou kůrou, hřebíčkem, zázvorem a skořicí.

Tento čaj opojné vonící lákavými dálkami Orientu jest rituální specialitou Spolku milců čaje a jejich Dobrých čajoven. Název jest inspirován pestrostí směsi vybraných čajů a vonných koření. Velmi vhodný čaj pro sváteční chvilku pohody a klidu. O Vánočních svátkách tímto čajem překvapíte a uděláte radost svým nejbližším.

K dostání v Léčivém domku Žebrák

vážený: 50g  43,--Kč   100g  86,--Kč

balený: 100g  88,--Kč

Povídání o lidech

Tak má ten lidský tvor duši, nebo ne?

Ale ano, má. Jak jsem psal v minulých číslech tak nejen člověk, ale i zvíře, horniny, rostliny, brouci, stromy. Zkrátka vše, co je živé. Nenechte se zmýlit učebními praktikami současných učitelů a učitelek na školách, kteří rozdělují věci na živé a neživé. Vše v tomto vesmíru, na této planetě, vše co vidíme i vše co nevidíme je živé!

Např. skříň, nebo židle či stůl. I toto jsou živé věci. I v těchto věcech je duše. strom má duši. Udělají se zněj prkna a z prken se udělá stůl. Pořád je tam život, světlo a duše. Navíc je obohacena duší člověka, který stůl zhmotnil (vyrobil). Svou myšlenku přeměnil ve hmotu. Obohatil stůl i svou energií, která se při práci přenáší do věcí, které děláme. Proto vše co člověk koná, má konat s Láskou, aby jeho výtvor byl pozitivní a harmonický a napomáhal tak pozitivnímu vývoji člověka i duše.

Dokonce i auto, bagr, či jiné věci z kovu jsou živé. Postup je stejný. Roztaví se železná ruda, která má svou duši, z ní se vyválcují plechy a z plechů se vyrobí auto. A pořád je tam duše. Pravda jedná se trošku o jinou duši, nežli má člověk, nicméně též jen tam světlo a duše. Stejné je to s cihlami a s domy.

O podrobnostech vzniku duše se mj. dočtete v připravované knize Guru Nového Věku, kterou jsem pro Vás připravil a která bude v předvánoční nabídce Léčivého domku.

Zachovávejte Lásku ke všemu a ke všem.

Čaroděj

Povídání o bylinkách

Levandule Lékařská

Levandule - lidově devandule, špikrnát je 30 - 60 cm vysoký keřík s modrofialovými květy a úzkými šedozelenými listy. Kvete v červenci a v srpnu. Celá rostlina je silně aromatická. Sbírá se kvetoucí nať v červenci až srpnu. Suší se při teplotě 40 C.

Po tisíce let se použití levandule prakticky nezměnilo. Doporučuje se na posilující koupele, proti očním chorobám a ochrnulým údům. Hlavně se však levandule vždy používala a používá na migrény i nervy a klidné spaní. Levandule má navíc desinfekční účinky a proto léčí i kožní plísně. Užívá se vnitřně jako čaj, zevně jako obklad, silným výluhem do koupele a v neposlední řadě lze použít i jako bylinný polštář.

Vaše otázky - Čarodějovy odpovědi

Otázka: 1)

Nemohu si pořád představit duši. Kde je, když je mimo fyzické tělo? Shromažďují se někde duše? Jak vlastně duše vznikla?

M. K. Kladno

Odpověď: 1)

1)  Především duši si prakticky představit nelze. Náš lidský mozek není schopen si některé věci představit a vysvětlit a to je prakticky náš konec cesty. Aby jsme mohli šplhat dále po duchovních výšinách musíme vnímat a vysvětlovat si různé pojmy pouze citem - srdcem - Láskou. Rozum je omezený - cit a Láska - nikoli.

2)  Duše po odtělení, nebo před zrozením pobývá ve většině případů v astrálním světě (říši) a obývá astrální tělo jež je velmi a nebo zcela podobné tomu našemu fyzickému. Jen není hmotné, ale éterické. Je sestavené s velmi jemných energií éterických, které však nejsou jen v astrálním světě, nýbrž i ve světě našem fyzickém.

3)  Ano, dalo by se říct, že duše se v astrální říši hromadí a čekají na zrození do fyzického těla. Nejsou však v nečinnosti. I po smrti fyzické duše pracuje a vyvíjí se. Pomáhá harmonizovat a sjednocovat. Mnohé duše astrální pomáhají i lidem zde na zemi.

4)  Duše vznikla ještě za tvoření života a energií před velkým třeskem. Zprvu bylo pouze 7 velkých duší, jež obsahovaly všechny zbylé duše. později se rozdělili. Než však duše dospěla do duše tzv. lidské, prodělala mnoho různých přeměn. Popisovat zde všechny podrobnosti je nemožné. Vše se však můžete dočíst v knize Guru Nového Věku, které jsem spoluautorem a která bude v předvánoční nabídce Léčivého domku Žebrák.

Ještě uvádím z obsahu knihy:

- Dialog s lékařem o reinkarnaci.

- Minulost, přítomnost a budoucnost Čechů a české země.

- Vývoj tvoření před Velkým třeskem (od prvopočátku, přes současnost až po budoucnost -

ukončení tvoření

- Přímé mystické stezky

- Tajná (doposud nezveřejněná) mystéria a nauky a pravdy

- Vznik a vývoj duše

- Rozdělení duší

- Význam a vysvětlení Boha, náboženství, kosmických energií a všeho co ovlivňuje duši a

člověka

- A mnohé jiné čisté nauky a pravdy

Čajové rozhovory - o čem se mluví v čajovně

„Ty jo, prej se daj čistit zuby čajem“. Pravil onehdá jeden čajovník. „Staří Číňani prej nic jinýho nepoužívali“. Ano je tomu tak. Nicméně staří Číňané žádný zuby nemají, neboť neustále žvýkají čajové lístky a ty zuby nevyčistí, ani nevybělí - spíše naopak.

Zuby si lze čistit jemně mletým zeleným čajem zubním kartáčkem, ještě lépe ovocným čajem, jenž obsahuje ovocné kyseliny a stejně jako vybělí čajovou konvici od usazenin čaje černého, tak může vybělit i zuby. Úplně nejlepší však je čistit si zuby 100% silicí ze zeleného čaje. Lze použít i silici hřebíčkovou.

V podstatě ideální zubní pasta by se dala vyrobit z Rooibosu, který obsahuje mj. fluor, z japonského čaje Matcha (jemně mletý) , s příměsí čaje ovocného a přidáním silic ze zeleného čaje a hřebíčku. Vhodná by byla i Šalvěj.

Nejlepší však je čistit si zuby pouze vodou a kartáčkem. Já však bych měl o této tématice pomlčet, neboť se o svůj chrup moc dobře nestarám. Nicméně někdy v budoucnu mohu zkusit vyrobit 100% přírodní účinnou čajovou zubní pastu.

Čaj Čaroděj

Originální čarodějovy recepty

Čarodějův kotlík

Pokrájíme cibulku a osmahneme na rozpáleném tuku. Postupně přidáváme pokrájené vepřové maso, kuřecí maso, sojové maso, kousek vepřových jater a vše smažíme a mícháme. Dusíme cca 10-15minut za občasného přilití malého množství vody. Poté přidáme sůl, bílý pepř, kurkumu, Garam masalu a Čarodějku. Vše promícháme a přidáme pokrájené brambory, pokrájený pórek, zelí, papriky, rajčata a kyselou okurku. Vše mírně podlijeme vodou a ještě dusíme za občasného promíchání do té doby, než změknou brambory. Před odstavením přidáme 2 lžičky Koňaku či Cherry.

Vhodná příloha - nic

- chléb

- bílé či celozrnné pečivo

Aby byl pokrm lahodný, je nutno ho připravovat s Láskou!

Dobrou chuť přeje

Čaroděj

Básně - múzy v hlavě

Lidský smutku

Ivan Píša

Pojď jsem ty vědící smutku,

pojmi mě a zabij mě!

Neboť není jiného skutku,

než rozvědět mě!

Až všechno budu vědět,

budu si i lidí hledět.

Nebudu lidem srdce brát!

......pak se i Boží vůle může stát.

Čarodějovy listy č.4

Krátce o léčivém domku

Léčivý domek se už pomalu připravuje na vánoce. Už jsou cítit ve vzduchu a je třeba naplánovat pro zákazníky nějaké pěkné dárky, které u nás mohou zakoupit pro své blízké.

Krom kvalitních čajů, což je velmi hezký a praktický dárek, si zákazníci budou moci určitě vybrat z různého zboží Indického, Nepálského, Tibetského a Čínského. Ať už se jedná o keramiku, různé zvonění, solné svícny, vonné tyčinky, aroma lampy, olejové lampy, éterické oleje, korálky, masky, amulety či bylinnou kosmetiku, nebo ošacení. Věříme, že si u nás každý pro svou blízkou milovanou osobu něco hezkého vybere.

Na návštěvu se těší

Alena a Ivan Píšovi

Měsíční zamyšlení – citát na měsíc říjen

Nevědomost je hloupá, proto člověče mlč a trp pro druhé.

I.P.

Povídání o čaji

Zelené maté – čaj

Nápoj, který pili obyvatelé Jižní Ameriky dávno před rokem 0 našeho letopočtu. Cení si dodnes hlavně jeho celkového povzbuzujícího účinku, který zajišťuje vysoký obsah kofeinu. Ten v kombinaci s ostatními komponenty povzbuzuje výrazně dlouhodoběji než káva. Kofein obsažený v Zeleném maté má pozitivní vliv na činnost mozku, přičemž práci srdce nezatěžuje. Kromě kofeinu obsahuje čaj množství různých aminokyselin, vitamíny B2 a C. Dodá tělu také minerální látky jako železo, hořčík, mangan, vápník, fosfor. Působí močopudně, podporuje trávení a napomáhá odbourávat tukové vrstvy v těle. Řada lidí, kteří dodržují dietu, v něm objevila účinný doplněk svého snažení. Domorodci z Brazílie, Argentiny a Paraguaje považovali tuto rostlinu za posvátnou, neboť pitím nálevů z této rostliny zaháněli hlad a dodávali tělu řadu látek významných pro život.

V naší čajovně nabízíme maté zelené, maté s citrónovou trávou, maté s eukalyptem

Povídání o lidech

Člověk je tvor nevědomý, ačkoli se domnívá, že je nejchytřejší na planetě. Věřte, že mnohá zvířata jsou daleko chytřejší ať už se jedná o delfíny, velryby, opice, psy, kočky, ale i papoušky, různé ptactvo, včely, kuny, krysy apod. Zvíře na rozdíl od člověka poslouchá své miliardy let staré geny – impulsy, které mu radí, co dělat a jak co dělat tak, aby vše bylo v pořádku i v budoucnu. Člověk je velmi krátkozraký a až na vyjímky v podobě domorodých kmenů, kteří žijí v souladu s přírodou a Bohem, se chová – „po mě potopa“. Nejen, že ho nezajímá co bude za stovky a tisíce let, ale ani ho nezajímá co bude za pár let, měsíců a mnohdy dní. A tak si vlastně člověk svou svobodnou vůli, svou hloupostí a nevědomostí, svým egoismem a pýchou a následnými svými činy na sebe přivolává Boží trest. Katastrofu. Deregulaci sebe samého. No milý člověče, dobře Ti tak.

Člověče žij s láskou a v lásce k sobě i k druhým.

Čaroděj

Povídání o bylinkách

Přeslička rolní

Přeslička rolní lidově též zvaná přeslice či plivačka je vytrvalá bylina až 50 cm vysoká s vodorovným oddenkem. Lodyhy jsou 3-5 mm silné, článkovité, drsné  s podélnými, hladkými rýhami. Jarní lodyhy (plodné) jsou pleťově růžové zakončené výtrusným klasem. Letní (neplodné) lodyhy jsou temně zelené přeslenitě větvené. Vyrůstají z téhož oddenku po odumření jarních lodyh. Sbírají se letní zelené lodyhy bez oddenku v červnu až září.

Přeslička rolní se užívá především při ledvinových potížích – vypuzuje a rozpouští kameny a  písek. Ve středověku se též užívala na krvácející rány, ke zhojení raněných střev. Prášek z této byliny se užívá při krvácení z nosu. Též se však užívá při zánětu močového měchýře, při plicních chorobách, silné menstruaci, při kornatění tepen a při krvácejících žaludečních vředech.

Dlouhodobé užívání není vhodné, neboť může způsobit nevolnost, nechutenství či lehkou otravu. Proto je třeba opatrnosti a užívání s mírou, nejlépe ve směsi bylin.

POZOR! Přesličku rolní si můžete snadno splést s jedovatou přesličkou bahenní nebo lesní. Proto při pochybách lépe, když si drogu zakoupíte v lékárnách či v prodejnách s bylinnými čaji.

Vaše otázky – čarodějovy odpovědi

Otázka 1. : Bral jsem nejrůznější drogy v domnění, že si pomůžu na duchovní cestě. Měl jsem po nich nejrůznější zážitky. Na nátlak mého těla i ostatních blízkých jsem přestal. Jen kouřím trávu. Mám však pocit, že nedělám dobře a velmi mě to táhne zpět k tvrdším drogám. Nemám se k nim vrátit?

Čtenář Hořovice

Odpověď 1. : Ne! V žádném případě! Dobře neděláte ani když kouříte marihuanu. Každá droga dostane člověka do jiných světů a přemění mu vnímání okolí. V Indii se některých lehčích drog používá k otevření vnímání citem a srdcem, avšak pod dozorem zkušeného gurua. Pak následuje další postup na duchovní stezce a to pouze bez drog. Pakliže si někdo otevře sou bránu pomocí drogy a pokračuje dále v užívání drog, nestane se z něj pouze závislý feťák, ale především člověk neschopný jakékoli komunikace s okolím. Zatvrzelý, zpupný, nervózní, namyšlený egoista, který v domnění, že pouze on ví vše nejlépe, neporozumí ani těm nejběžnějším otázkám od kamarádů, partnerů, spolupracovníků apod. Časem tedy ztratí přátele, rodinu, práci. Droga ho nakonec dožene až do blázince, nebo k sebevraždě.

Pijte čaj

Čaj Čaroděj.

Otázka 2. : S mou partnerkou se neustále hádáme o penězích. Ačkoli mám plat neustále vyšší, partnerce je to pořád málo. Už nevím co mám dělat. Hrozí i rozvodem.

Čtenář z Prahy

Odpověď 2. : Takové partnerce bude málo nejen  30 – 50, ale i 100, 200, 300 tisíc měsíčně. Je  prostě moc rozjetá. Potřebuje trošku srazit. Pracuje? Pošlete ji do práce. Vysvětlete jí, že člověk k životu moc peněz nepotřebuje. Toto už lidi dávno zapomněli. Stačí prakticky když má člověk na bydlení a jídlo. Peníze a sex jsou hlavním důvodem všech rozvodů. Čím víc má člověk peněz, tím víc se naplňuje jeho ego, tím víc se cítí svobodnější a tím víc si dovoluje s milenci či milenkami. Lehce pak zapomíná proč si bral svou partnerku (partnera) a pak se partneři vzdalují čím dál víc. Vyčítají si kde co a neumí už najít společnou cestu.

Naučte svou ženu hospodárnosti, účelovosti, potřebnosti a pravoplatnosti. V žádném případě si nehledejte lépe placené místo, pakliže Vám to současné vyhovuje. Jinak by Vás Vaše manželka uhnala a umordovala k smrti a ještě by Vám vyčítala, jak jste neschopný a strhaný. Udělejte si čas na láskyplný rozhovor se svou partnerkou.

Čaroděj

Čajové rozhovory – o čem se mluví v čajovně.

V naší – Vaší čajovně se momentálně mluví především o práci. A to nejen o práci stavebního charakteru, neboť vrchní fotograf a tarotář Jirka koupil a přestavuje domek hned vedle Léčivého domku, ale i o práci všeobecně.

V lidech kolují pochyby, závist a možná i nenávist v tom směru, že někdo má, či nemá lepší práci, a že má či nemá více či méně peněz.

Věřte, že peněz má málo každý a určitě ti, kteří si budují svůj domov, neboť vše je neskutečně drahé a platy malé. Snad právě proto je třeba všude šetřit. Vybírat vhodný kvalitní a přitom levný stavební materiál a hlavně pokud možno vše si udělat sám. Nejvíce peněz se totiž platí především za práci. A to nutno podotknout, že i kvalifikovaná firma se zkušenými pracovníky mnohdy neodvede moc kvalitní práci. Pak člověk kouká a říká si, že takhle by si to uměl udělat taky – né-li lépe a to zadarmo. Nicméně všude  je nám v patách hlavně čas. A proto se člověk musí řádně ohánět, kmitat, běhat, nelenit. Vstávat brzo, chodit spát dlouho.

Takže milí stavebníci – čajovníci, i ostatní jež si zařizují, či staví svůj domov:

Makejte, makejte – vyspíte se přes zimu!

Já sám dělám totéž, neboť krom své práce stavím dle norem EU novou výrobnu a sklady na výrobu kosmetiky.

Takže pro romantiky, závistivce, nevědomce:

Běžný můj den od pondělka do neděle včetně. Volné dny neexistují.

6.00 – vstávám – dám si kafe

6.15 – stavím výrobnu, nebo připravuji výrobu mastí

7.45 – jdu nakoupit, protože to vyjde levněji, než když jdeme s Ivánkem

8.00 – vstává syn, když mám čas jdu se mu věnovat, myjeme, oblékáme, snídáme

9.00 – stavím výrobnu, nebo připravuji výrobu mastí

10.00 – balím balíky, jdu je odeslat

11.00 – doplňuji čaje a bylinky

12.00 – oběd

12.30 – připravuji vše, co je třeba v čajovně

13.00 – jdu s Ivánkem ven

14.00 – tiskám etikety na masti na druhý den

16.00 – otevírám čajovnu, vařím čaje, měřím diagnózy a míchám bylinné čaje na míru

18.30 – přichází manželka do čajovny a já jdu koupat  Ivánka

19.30 – manželka jde se synem spát, já uklízím v čajovně, počítám a přepisuji tržbu

20.00 – 20.30 – vysílám přes mé foto léčivou energii

20.30 – 21.30 –děláme s manželkou korespondenci, evidenci výroby a různé papírování

21.30 – připravuji si doklady a podklady na druhý den na rozvoz mastí, nakládám masti do

auta

22.30 – dělám na počítači – zápis skladových zásob mastí – vyrobených, prodaných, stahuji a

odpovídám na poštu

23.30 – jdu spát

Následující den:

5.00 – vstávám – dám si kafe

5.15 – výroba mastí

7.15 – vyjíždím s distribucí kosmetiky do různých obchodů, průměrně 300 – 400 km

15.30 – návrat – najím se, jsem chvilku s Ivánkem a jdu do čajovny

16.00 – otevírám čajovnu, vařím čaje, měřím diagnózu a míchám bylinné čaje na míru

18.30 – jdu koupat Ivánka

19.30 – úklid čajovny, dělám tržbu

20.00 – 21.30 - vysílám přes mé foto léčivou energii

20.30 – 23.00 – uklízíme s manželkou doma, připravujeme věci na druhý den, evidujeme

sklad a výrobu

23.00 – jdu spát

Průběžně dle času se starám o syna.

Tyto dva ukázkové dny se až na malé vyjímky neustále střídají a nijak nemění.
A můj plat?

Za pět let díky neustálým novým předpisům a s tím souvisejících výdajů jsme toho moc nevydělali. Do čajovny jsme dva roky vkládali naše výplaty z našich zaměstnání a neustále čajovnu sponzorujeme. A výroba bylinné kosmetiky? Tak tam díky EU všechny výdělky vracíme na stavbu druhé výrobny.

Musím uznat, že žijeme velmi skromně, ale nám to nevadí, protože tato práce je nám velkým koníčkem.

A pak si někteří lidé myslí, že je lepší podnikat, než chodit do práce. V práci si odpracujete svých 8,5 hod, a máte hotovo. Kdežto podnikatel nemá hotovo nikdy. Musí pořád přemýšlet jestli něco nezapomněl udělat, musí být neustále ve střehu, aby neopomněl nějaký nový zákon, kterých nám připravují stále víc a víc. Nesmí zapomenout každý měsíc na úřady a poplatky apod.

A tak prosím nezáviďte si, nepomlouvejte se, každý si dělejte to co máte a přijďte na čaj.

Čaj, čaj, čaj

Čaroděj

Originální čarodějovy recepty

Rajčatové čatní

Pokrájíme cibulku na jemno a rajské jablka na kostičky. Na rozpáleném tuku osmahneme cibulku mírně dozlatova, přidáme římský kmín a koriandr – ještě chvilku smažíme. Poté přidáme nakrájená rajčata, přidáme lžičku kurkumy a lžičku čarodějky. Cca 20 minut dusíme pod pokličkou za občasného zamíchání a podlití vodou. Můžeme zahustit (mírně) světlou jíškou, nebo hladkou moukou rozmíchanou ve vodě. Ještě přidáme 1 lžičku cukru, špetku soli a mírně zakápneme citrónem. Úplně nakonec ještě přidáme 1 – 2 pokrájená rajská jablka a mírně prohřejeme.

Vhodná příloha - bílá rýže, kari rýže, natural rýže

Aby byl pokrm lahodný je nutno ho připravovat s láskou!

Dobrou chuť přeje Čaroděj

Básně – múzy v hlavě

Síla

Ivan Píša

Jóó – jéé – mám to! Mám sílu!

Jsem silný jako voda! Držím Boha!

Ať si mě klidně každý pomlouvá!

A zatím, co mi huba promlouvá…..

….Bůh mi mezi prsty proplouvá.

OMLUVA

Z důvodu časového a stavebního se v tomto čísle nekoná TAROT. Jirka má moc práce, aby mohl do zimy trošku bydlet, výklad tarotu zabere 4 – 8 hodin času.

Snad v příštím čísle

Guru Nového Věku (V.Díl)

Po uvážení ještě dodáváme v minulém čísle chybějící rozdělení duší III. Skupiny – Ateisté.

V dalších číslech již však další úryvky z připravované knihy I. Píši vycházet nebudou. Celou knihu si budete moci zakoupit v prosinci v léčivém domku Žebrák.

Solné svícny

Kamenná sůl doplňuje záporné ionty ve vzduchu, které ubývají působením průmyslových exhalací, výfukových plynů či cigaretového kouře. Tím se narušuje poměr kladných, záporných a neutrálních částic a člověk se cítí více duševně či fyzicky unavený. Z toho důvodu existuje velká potřeba doplňování záporných iontů. Svícny z kamenné soli mohou vzduch velmi účinné zlepšit, dodávají vzduchu čerstvost, která nás činí spokojenými.

Solné svícny jsou vyrobeny z kamenné soli /halitu/ s přídavky dalších látek, především oxidů železa. Tyto příměsi dodávají soli barvu. Solný kámen se těží v solném dole a pak se dále jemně opracovává. Svícny ze solných krystalů v sobě nesou dějiny Země. Kamenná sůl těchto svícnů pochází z prvohor a její stáří je kolem 250 miliónů let. Bez soli by na Zemi nebyl vůbec možný život. Solné svícny se uplatní všude tam, kde mají lidé potíže s dýcháním, astmatem a alergií. Velmi vhodné jsou na odrušení geopatogenních zón a magnetických polí z televizí a počítačů. V neposlední řadě působí příznivě na nervy.

Se svícnem si člověk domů přináší velkého energetického pomocníka a léčitele. Vynikající jsou mnohostranné posilující, vitalizující a ochranné vlastnosti.V mnohém ohledu nám působení solných svícnů připomíná staré léčebné metody, při nichž byly v různých kombinacích využívány účinky barvy, světla, krystalů a vzduchu, aby se uvedlo tělo, mysl, srdce a duch do harmonie.

Při umísťování solných svícnů do prostoru je potřeba se řídit zcela spontánně intuicí.

Je to většinou správná cesta k tomu, aby člověk svícen umístil přesně tam, kam jeho duše nebo tělo právě potřebuje. Přesto pro Vás bude prospěšné, když si uvědomíte celou šíři účinků kamenné soli a umístíte svícen uvážlivě. Svícny ze solných krystalů jsou vhodné jak do bytu, tak i na pracoviště. Ve vstupních prostorách působí solný svícen přívětivě a přátelsky. Obývacímu pokoji dodává svícen proteplující aspekt. Navozuje klid a pocit bezpečí. Pročišťuje vzduch, může oživit tmavé kouty, dodává optimismus. V jídelním prostoru oranžová barva solného svícnu podporuje proudění žaludečních a trávicích šťáv a posiluje chuť k jídlu. Vytváří příjemnou atmosféru pro společné stolování. V ložnici se svícen postará o dobrý spánek. Dětský pokoj je současně ložnicí, hernou i pracovnou dítěte. Proto vše výše uvedené platí i pro dětský pokoj. Elektrická solná lampa je ideální noční lampička pro děti. Všechny děti mají v noci rády uklidňující světlo, které zahání duchy a ošklivé sny. V pracovně je solný svícen výtečným pomocníkem. Zvyšuje počet vzdušných iontů, jichž ubývá vlivem elektrostatického náboje a elektrosmogu. Společně s rostlinami či pokojovou fontánkou ke zvlhčení vzduchu může kamenná sůl prostor pročistit a osvěžit. Díky schopnosti soli vnášet řád do chaotických energií a pročišťování atmosféry, je vhodné je umístit v učebnách. Barevné světlo podporuje člověka k otevření se všemu novému a povznáší ducha. Z podobných důvodů se svícny hodí do ordinací, ošetřoven, čekáren a pokojů pro nemocné.

Solný svícen nemění tvar a neubývá.

Několik důležitých rad pro ošetřování solných svícnů:

Sůl se ve vodě rozpouští, proto svícny nedávejte ven a neomývejte je vodou. Když je potřebujete očistit, plně postačí přetřít ho suchým hadrem nebo jen velmi málo navlhčeným.V případě, že se nedopatřením svícen dostane do styku s vodou, je potřeba ho utřít do sucha hadrem a nechat doschnout na teplém místě, např. na ústředním topení.

Potěšte sebe i své blízké hezkým a praktickým dárkem.

K dostání v Léčivém domku Žebrák

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .