NOVOROČNÍ PROJEV 2015

Vážení čajovníci, přátelé a kamarádi, ale také vážení občané české republiky, věřím, že jste příjemně prožili vánoční svátky a chtěl bych Vám všem popřát mnoho každodenních šťastných chvil v Novém roce 2015. Budeme je všichni potřebovat, neboť  nás čeká mnoho změn na poli duchovním, fyzickém i politickém, mnoho změn na energetické úrovni i na materialistické úrovni.  Ostatně tak, jako každé poslední roky .Zkrátka mnoho změn v reálném žití, i v reálném bytí, i v reálném bdění, i v reálném snění.

K tomu, abychom mohli být pocitově šťastni potřebujeme jedinné a to být sám se sebou spokojen. Nehledejte uspokojení vnější, materiální, ale pouze pocitové. Budete mnohem spokojenější a tudíž i šťastnější, když někomu s něčím pomůžete, nebo když něco hezkého pro sebe, nebo svou rodinu vyrobíte, než když budete dřít peníze, aby jste si za ně pořídili nějakou pomíjovou marnotratnost.  Věřte, že vše, co zde na planetě Zemi všichni prožíváme, je jen pomíjivá snová realita měnící se proudem uhánějícího se času. Jsou vlastně jen dvě reality a to denní a noční. Ani jedna však nemá nic společného se skutečným bytím.

  Aby jste trošku mohli proniknout do reálného bytí, měli by jste se oprostit od měnících se pravd a měnících se pomíjivých a marnotratných činů, vjemů, a hlavně strachů. Dnes máme bohužel novodobého Otce, Syna a Ducha Svatého. Otec, tedy zrození, život,čas byl zaměněn za politický systém. Syn, tedy každá duše, každý člověk byl zaměněn za finanční systém, a Duch svatý, tedy inteligentní kosmický energetický systém, bůh, byl zaměněn za strach. UVĚDOMME SI PŮVODNÍ SVATOU TROJJEDINĚČNOST A SROVNEJME JI SE SOUČASNOU. Všichni do jednoho již od narození sami sebe ženeme strachem do dalšího „strachového“ života. Každého z nás provází strach celým životem a naše nejblišší okolí nám k našemu strachu ještě přidává další strachy. A nejen naši nejbliišší, ale i naši političtí vůdcové skrze média. Pochopitelně také různé megafirmy neustále živý náš strach. Vezmeme-li tedy mé výše popsané přirovnání Otec, Syn, Duch svatý, - tedy Zrození , Duch, Kosmos, - je nyní na úrovni Politika,Finance,Strach.

 Každá lidská bytost se ovšem zrodila pro nalezení sebe sama – pro nalezení Království božího.  Toto království je v každém z nás a každý z nás na něj může dosáhnout pouhopouhým oproštěním se od novodobého Politika, Finance,Strach a navrátivší se ke starému dobrému Otec,Syn a Duch svatý.

A jak toho docílíme?  Aby se politika navrátila opět do formy Otce(zrození) je třeba postupem času nastolit jedinou možnou změnu systému na přímý demokratický systém, tedy tzv. proximitní demokracii. Tím se politici a politické strany dostanou na vedlejší kolej, neboť k fungování státu nebudou potřeba. Aby se tato reforma mohla začít proměňovat, je třeba se neustále současných politiků ptát co udělají s konkrétními situacemi a co lépe – přímo jim navrhovat řešení. Např. důchodová reforma by mohla být velmi prostá a jednoduchá. Bylo by možné, aby si každý občan odešel do důchodu kdy bude chtít. Tedy bylo by jedno, zda ve 20, 30, 50, 60, či 70letech. Každý by mohl mít svobodnou volbu. Bylo by ovšem nutné, aby každý občan měl již od narození svůj samostatný důchodový účet na který by se kdykoli mohl podívat a zjistit si tak kolik by měl důchod, kdyby se rozhodl si ho ihned vzít. Důchod by mohl býtl 1% z naspořené částky. Zaměstavatel by buďto odváděl na důchod zaměstnance určitou částku, pokud by však zaměstnanec nechtěl, měl by o tuto částku vyšší plat. Každý by si také mohl přispívat jakoukoli dobrovolnou částkou. Výplaty důchodů by nebyly limitovány minimem, avšak pouze maximem.

 Co se týče zdravotnictví, mohlo by to být obdobné. Každý by si mohl spořit na svůj zdravotní účet, nebo si nechat odvádět určité procento z výplaty. A z tohoto účtu by se proplácely případné zdravotní úkony. Prakticky by nebyly potřeba zdravotní pojišťovny, nebo by se změnily na klasické pojišťovny. Prostě když obchod, tak obchod. Např. životní pojistka, pojištění budov, vozidel, pojištění čehokoli je možné. A naše životy a zdraví pojistit nelze? To je přeci to první na čem by mělo státu záležet a co by mělo být úplně normálně pojistitelné tak, aby ani jeden pacient nemusel nikdy, nikde nic za žádné úkony, ani léky platit. Má přeci pojistku! Ten, kdo by ji nechtěl, platil by si ošetření ze svého tak, jako si ze svého platí majitel nepojištěné nemovitosti jeho opravu v případě nějaké živelné události.  Mimo jiné v Ústavě a  listině lidských práv a svobod stojí, že každý občan má zdravotní péči v ČR zdarma. Nikdy se  to ovšem nedodržovalo, neboť zdravotní péče není jen ošetření, ale také potřebné zdravotní pomůcky a léky.

Také by jsme se měli ptát současných i minulých a možná i budoucích politiků, proč si půjčují peníze sami od sebe a poté sami sobě splácejí i s úroky.  Je celkem nelogické, když Česká národní banka je bankou státní a spravuje státní peníze a stát tam má své peníze ve své bance, aby si tam sám od sebe něco půjčoval, něco dlužil,něco vracel. Peníze, aktiva i pasiva v této státní bance by mohla zaplatit celý státní dluh během pár hodin. Politici to nevidí, nebo vidět nechtějí a nebo nemají finanční moc. V tom případě by ale náš stát neřídil stát, ale banka. A ono to tak skutečně je!!! 

Jsme tedy u druhého :  Aby se finance opět navrátili do Syna(ducha- člověka) je třeba především oprostit se od schraňování předmětů a nikdy si nebrat žádné půjčky, karty a úvěry. Poté by během pouhého jednoho roku byli dostupné hypotéky na bydlení pro každého s max. 1% úrokem a to by bylo možné jediné přijatelné řešení pro lidi s finanční krizí. Co se týče všech dluhů a exekucí, měl by stát nařídit jejich okamžité anulování pro lichvu a nedostatečnou finanční ochranu občanů. Zkrátka by ti, jež obchodují s penězi nevydělali tolik, nebo by i zkrachovali – to je podnikání.

Také by bylo potřeba úplně zrušit DPH o kteréžto by lidé měli nižší cenu coby spotřebitelé. Tím spíš, kdyby se nařídila povinná max. marže jakéhokoli výrobce, dovozce,distributora,či prodejce.  Kolik asi mají marži obchody, jež si dovolí zlevnit zboží o 70%?

A kolik mají asi marži výrobci léků? Nebo třeba i aut? Dovedete si představit, že by se marže uzákonila na maximu třeba 50%? Léky, které stojí tisíce, by stály najednou 50Kč. Lék, který stojí 20Kč, by stál pár halířů, nebo by byl raději zdarma. Léky by ovšem měli být zdarma tak, či tak. A kolik by stála taková nová Škoda Fabie? Nikoli 300tisíc, ale max. 100tisíc. KOLIK BY STÁL STAVEBNÍ MATERIÁL?BYTY?DOMY?  Minimálně o víc jak 50% méně.  Zkrátka vrátíli by se finance zpět k duchu – člověku, bylo by  vše dostupné každému.

A jsme u posledního třetího: Aby se strach proměnil opět do Ducha svatého ( boha, inteligentního kosmického systému) je pouze třeba mu strach odevzdat a to tím, že se přestaneme navzájem obviňovat, nenávidět, pomlouvat, závidět a prosti jakýchkoli žádostí materiálních, pozemských, nadpozemských, duchovních přirozených i nepřirozených , přijmeme na místo strachu tohoto ducha svatého.

ZANECHEJME TEDY BLÁHOVÉHO PACHTĚNÍM SE ZA NĚČÍM, CO NIKDY NEMŮŽEME DOHONIT.

BOHUŽEL, AČKOLI KAŽDÝ Z NÁS MÁ V SOBĚ PRAVDU A LÁSKU,  TÉMĚŘ NIKDO JI NEHLEDÁ. Raději si prosazuje svou pravdu falešnou.  PRAVDA, JEŽ JE JEN JEDNA A JE NEMĚNNÁ, JINAK BY NEBYLA PRAVDOU, JE V DNEŠNÍ DOBĚ LIDEM A JEJICH DUŠÍM TAK STRAŠNĚ VZDÁLENÁ, ŽE LIDÉ UŽ JEN UMÍ NA SEBE NAVZÁJEM VYŘVÁVAT TY SVOJE FALEŠNÉ PRAVDY. PRAVDĚPODOBNĚ SE TAK DĚJE ZE ZOUFALSTÍ A V DOMĚNÍ, ABY SE TI OSTATNÍ ŘÍDILI TOU JEJICH VYŘVANOU FALEŠNOU PRAVDOU. ALE BOHUŽEL, TAKOVÝCH FALEŠNÝCH PRAVD JE MNOHO A TAKOVOUTO FALEŠNOU PRAVDOU DISPONUJE KAŽDÝ Z NÁS.  ALE JEN TEN, KDO MÁ SOUDNOST, CIT,POROZUMĚNÍ A LÁSKU, JEN TEN TU SVOU FALEŠNOU PRAVDU DOKÁŽE POTLAČIT, ABY TAK MOHLA V TICHOSTI ZAZÁŘIT TA PRAVDA SKUTEČNÁ A JEDINNÁ.

Ačkoli v tomto roce bude pokračovat neuvěřitelné šíření jedné skupiny a to hlavně do Evropy a to za podpory všech států, zachovejte klid.Apelujte každý třeba jen ve své mysli na změny, které jsou nutné a které se dostaví tak, či tak, silou božskou, nebo silou satanskou. Vy, kteří máte možnost apelujte slovem, písmem, hudbou. Vždy si zachovávejte ve svém nitru KLID, MÍR, A LÁSKU,  a to i kdyby jste měli překračovat mrtvoly na ulicích. Zároveň je ale si třeba uvědomit, že ten, kdo má měsíční příjem 12tisíc, se má stejně dobře, jako v jakékoli době minulé.

Přeji Vám všem, aby jste pochopili, že svoboda není nikde vně Vás, ale uvnitř Vás, zrovna tak, jako Láska a Bůh není nikde vně, ale uvnitř Vás. Přeji Vám tedy, aby jste dosáhli do sebe samého, prozřeli a byli konečně spokojeni a šťastni sami se sebou, se svými blízkými, se svými přáteli, se svou prací, se svým životem i bytím na této naší planetě Zemi, kterou jste si mnozí z Vás zvolili dobrovolně za svou Matku.

PŘEJI VÁM KRÁSNÝ NOVÝ ROK A KRÁSNÝ KAŽDÝ DEN KAŽDÉHO ROKU NÁSLEDUJÍCÍHO.        IVAN PÍŠA – ČARODĚJ 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .