NOVOROČNÍ PROJEV 2016

Planeta Země – Země Česká

Ještě než jsem se odhodlal vstoupit na planetu Zemi do Země české, měl jsem - tak jako každý z nás na výběr. Mohl jsem si vybrat, zda chci být na Měsíci, na Jupiteru, na Venuši, či na Plutu nebo na Slunci. Krom toho jsem se mohl rozhodnout  také pro Mercaratius, který je mimo naší sluneční soustavu. Každý z nás si mohl vybrat z tisíci a tisíci planet a planetek, než se rozhodl pro planetu Zemi. Každému z nás také byly řečeny výhody a nevýhody pobytu na té , či oné planetě. V celém Vesmíru panuje kosmický řád , ale také boj. Boj energetický, boj světla a temnoty. Je to boj nadčasový a jde svým vývojem kupředu a to i v prostorách  bez času.  Někteří z nás si  mohli vybrat jakoukoli planetu pro svůj další tvořivý život, někteří neměli na výběr a byla jim rovnou přisouzena planeta Země. Na všech planetách se však vedou boje pouze v energetických rovinách a duše do nich nikterak nezasahují a ani zasahovat nemohou.

   I na planetě Zemi jde boj pouze v energetických rovinách a člověk by do nich neměl zasahovat. Každý z nás dostal před vstupem na planetu Zemi radu a zároveň výstrahu. Slyšte tedy!!!

Pouze na planetě Zemi se vede vnitřní boj fyzického těla a mysli. Je nutno při pobytu na planetě Zemi vyvarovat se jakéhokoli zásahu do okolní vnější bojující energie. Veškeré bojující energie jsou uloženy uvnitř každého jedince.  Stačí pouze jediné: Vyvarovat se pýše (domnívat se , že vím všechno) a pochybnostem ( je to tak, či není). Čím více se budete snažit vnitřně bojovat sami se sebou a se svou energií, tím více budete napadat své okolí a shazovat vinu na druhé. A ačkoli je planeta Země nejlepší výběr pro očistu duše,a pro pobyt duší naprosto neutrální, tak jako jsou neutrální i všechny duše,  tímto svým jednáním můžete způsobit sami sobě opravdové peklo na Zemi. Přenesením svých vlastních energií do vnějšího světa způsobíte nekonečný chaos, posílíte tím temnotu, a tím i vnější i vnitřní boj. A z tohoto Vámi způsobeného kolotoče nejde vystoupit nijak jinak, než pouze jednou jedinou silnou energetickou Pravdou. A tou je pravá Láska.“

„Nu a ještě taková drobnost – z planety Země nejde odejít jinak než druhým koncem jedné jediné silné energetické Pravdy. A tou je smrt.“

Právě dnes 31.12.2015 – těsně před vstupem do Nového roku jsem si na tato slova vzpomněl a přál bych tímto všem na planetě Zemi, aby si rovněž vzpomněli a začali konat. Buďto tím pravým jediným zásahovým a nebo ničím bezsázahovým. Neboť r. 2016 je v historických dobách jeden z nejvýznamnějších a nejdůležitějších, tak jako roky minulé 1951, 1969, 1985, 1989, 2000, 2002, 2010, 2012 a i roky budoucí : 2016, 2018, 2023, 2035, 2044,  2049 až po rok 2085. Není náhoda, že jsme na planetě Zemi a v Zemi České – máme všichni opravdu veliké úkoly. Zkrotit draka, než vypálí naši Zem i celou planetu.

Tak se tedy kroťme!!!   Klid mír a Lásku všem lidem na této planetě přeje Čaroděj

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .