LIDÉ - PARTNEŘI

Vážené lidské bytosti a dušičky, jelikož je doba temná a každého z nás přepadají mocenské a egoistické ambice a různé nerozumné tužby a přání, každý z nás by chtěl řídit, vést a ovládat, snad téměř každý myslí jen sám na sebe v kontextu fyzického světa, ale nemyslí sám na sebe v kontextu duchovního světa, budu zde postupně psát něco málo o partnerských vztazích , rodině, lidech apod.

  Především co se týče našeho partnera, tak šťastný je ten, kdo je spokojený a naplněný. Spokojený je ten, jež se umí přispůsobit, nebo má řešení, kterému se přizpůsobí ten druhý.Nedokáželi  ani jeden z partnerů  udělat krůček zpět k tomu druhému, pak nastanou problémy jako v každém partnerském svazku. T.j. není možné v životě partnerském, aby jeden vůdce přebral vládu nad partnerem a rodinou, a ve svém vlastním zájmu všechny kolem řídil a ovládal v domění, že činí dobro. V takovém případě přijde nutně doba, kdy druhý z parnerů toho začne mít dost a začne protestovat, to znamená, že se mu přestane líbit býti ovládán a začne si hledat své místo v životě, ve svém domově a na Zemi. Jeli jeden z partnerů výrazně dominantní a diktátorsky přebrál úlohu vůdce, musí počítat stím, že se jednoho dne ti jež řídí a ovládá vzbouří a začnou se bránit všemi možnými prostředky rozumnými i nerozumnými.

 V rodinném a partnerském svazku bychom si měli zachovat demokracii a jeden druhému se přizpůsobovat, činit kompromisů a hlavně slyšet co po nás chce ten druhý. Jen tak je možné zachovat a rozvíjet harmonický chod rodiny. Výlučný diktátor se sám staví do nemilé role. Nejen že přebírá sám na sebe veškerou zodpovědnost za kroky, které činí, ale sám před sebou nemá možnost odvolání a nápravy. Řídí celou rodinu, řídí jim životy a nedává možnosti vlastní volby tomu druhému. Tím se vlastně dostává do situace, kdy nevědomky od sebe rodinu odhání. A může to myslet bůhví jak dobře. Všude, kde je jednostranné diktátorství, se prohlubují vzdálenosti mezi diktátorem-vůdcem a jeho podřízenými. Vše v rodině by tedy mělo být řešeno společně, s vědomím a souhlasem ostatních. A je jedno, zda je rodina bezdětná, či s dětmi, nebo se jedná o rodinu dvougenerační(čili, žijí-li společně rodiče, děti a vnoučata).

 V současné chaotické temné době bohužel hrale významnou roli v rodiném a partnerském svazku duchovní růst a rozvoj jednotlivých partnerů. Příliv duchovní energie je nesmírný a dříve, či později zasáhne každého z nás. Bohužel ale satanské negativní síly se rozrůstají a pronikají do všech oblastí, tedy i do duchovní oblasti. Ano, bohužel je mnoho temnoty a negativismu v duchovní oblasti a je čím dál tím více duchovních jedinců i skupin, kteří se domnívají , že jdou za světlem a činí to nejlepší pro svůj duchovní růst, ale skutečnost je taková, že jsou ve spárách temných sil satanských, které ho ovládají zkrze jeho prostředí ve kterém se nachází. Tedy tyto síly útočí na každého z nás ať děláme co děláme. Dostanou nás do spárů především a hlavně zkrze naše lidství a naše vlstní ego. Jeli někdo třeba na duchovní stezce a snaží se rozvíjet si své vědomí, je jeho vědomí zasaženo v prvé řadě temnotou, přebírá vůdcovskou úlohu a sám ovládán satanskými démonickými sílami začne ovládat touto temnou silou své partnery, rodinu a okolí. Je mu předkládáno, že činí to nejlepší, co může, jeho ego vzrůstá a utvrzuje ho ve správné cestě, stává se v cokoli jiné nepřesvědčitelným a jeho vlastní ego a temnota ho utvrzuje v tom, že právě on je ten nejlepší. Dostává se do roviny pomyslné svatosti a osvícení, stává se zněj Guru, učitel, vůdce, - DIKTÁTOR.  S těmito nabytými vlastnostmi diktuje o ovládá svého partnera, rodinu, děti. Nemá ponětí, že činí cosi špatného a nemorálního. A zatímco se jeho ego raduje spolu s temnou silou, jeho rodina se vzdaluje.

JEDNA JEDINNÁ RADA TAKOVÉ BYTOSTI JE:  POKORA

Egoistickému diktátorskému člověku chybí pokora a to je i všeobecná informace pro nás samé o tom, zda jdeme na své duchovní stezce a ve svém životě správně. Chybí-li člověku pokora , pak je ve spárách temných sil satanských.   ......pokračování příště   čaroděj

Strach z rodiny

Určitě se každý z nás dostal do situace, kdy namísto toho, aby se těšil na návrat domů, tak při blížící se cestě k domovu se mu rozbuší srdce, má obavy a strach z toho, co ho doma čeká. Ať už dítě vracející se ze školy, nebo manžel či manželka vracející se z práce. Místo těšení se domů nastává strach z domova. Je třeba si uvědomit především čeho se bojíme. Je nanejvýš jasné, že nás doma nečeká milující partner, či milující rodiče, ale terorizující diktátor v podobě vůdce smečky. Těžko se budeme vracet za takovýmto partnerem s láskou a radostí a jen těžko budeme překonávat stále se zvyšující obavy z toho co nás doma zase čeká.

 Domov si vytváříme sami. Svou přítomností, svou činností, svou láskou k domovu i k druhému "vytváříme" energii domova, která dle situace má, či nemá kladný harmonický náboj a ovlivňuje každého v rodině, ale i každého kdo do domova této rodiny přijde. Vytváří-li např. despotický manžel doma neustálé dusno svou nepřiměřenou přísností, dává do prostoru svůj vztek, své ego, svoji ješitnost apod., a ta v tomto prostoru zůstává a zasahuje každého přítomného. Potom takový manžel těžko může očekávat náklonnost a lásku od partnerky a od dětí, neboť oni jsou jeho chováním zasaženi a tím je u nich vyvolána automatická obrana v podobě zatvrzelosti, mlčenlivosti, nebo také křikem, hádkami a hysterií. V takové rodině je narušená svoboda jednotlivce.Stejný efekt má i takový partner, který se snaží "vést" rodinu ke zbožnosti a duchovnímu růstu násilím a přísností.  Ano je velmi důležité, aby každý v rodině měl zachovánu svou osobní svobodu. Svobodu ducha, slova, rozhodnutí a konání.

 Takže partneři, nebojte se sami sebe a nenechte si brát jeden druhým svou svobodu. ...díky čaroděj..........pokr.příště

Drazí partneři, máme zde mezi námi první nejsilnější energii, kterou je slovo. Na druhém místě je na stejné úrovni dvojí protikladná energie a tou je svobodná vůle a Láska. Na třetím místě je sex.

 Je na každém z nás zda bude využívat tu, či onu energii, ale je snadné použití slova ke své svobodné vůli. Naproti tomu je trošičku těžší použití slova k Lásce. Mnozí z nás ani v nejmenším netuší, že sex nám byl dán krom zachování rodu hlavně k nalezení Lásky. Pro mnohé z nás je mnohem snažší se věnovat svým zájmům a své svobodné vůli zkrze kterou můžeme dokázat cokoli, než se obrátit a věnovat se Lásce. A to nás neustále bůh a energie sama vede k Lásce a my se ji neustále umě vyhíbáme, protože musíme to, či ono, nebo že by jsme měli to a tamto a ve skutečnosti tím akorát omlouváme své vlastní zájmy a pohrdáme Láskou. Drazí a milí, až si trošku uvědomíte, co je to Láska a ona Vás probudí a obejme, a Vy se jí konečně začnete věnovat místo svých vlastních osobních zájmů, pak teprve budete šťasni a svobodní a dotkne se Vás neskutečná moudrost nejvyššího.

Přeji nám všem, ať se nám to podaří. díky čarděj    ......pokračování příště

Co má býti za peníze a co nikoli?

Je to velice snadné, vše co je hmotné a ve hmotě předáváme druhému, můžeme si říci o úplatu. Tedy naučíli nás někdo třeba postavit barák, opravit auto, sázet stromy, apod. , můžeme si vzíti úplatu. Těsně před brannou jsou činnosti jako joga, reflexní terapie, dechová cvičení apod. Za branou, čili to za co by jsme si nikdy neměli říkat o peníze jsou všechny činnosti které jakkoli souvisejí s energií a naukou o ní. Tudíž veškeré duchovní nauky včetně reiki, jakékoli léčení pomocí energie,jakákoli diagnostika zjišťována zkrze energii apod. Zkrátka nedáli Vám někdo něco hmotného, nemůže si za to říkat o peníze. Držte se toho a nesejdete do temnoty. díky čaroděj  ....pokračování příště

Má miti člověk ideál a jaký?

No rozhodně se bez idei nedá žít. Někdo žije svou ideou materialistickou, ekonomickou a mocenskou. Někdo zase žije svou ideou duchovní. Pro každého je to hybná síla k životu. Rozdíl je pouze v tom, že žije-li někdo pro ekonomickou budoucnost, materialismus a moc, pak nikdy není spokojen a to ať se jeho idea naplní, či nenaplní. Vždy je a bude neukojen a nespokojen. Naproti tomu ten, jež žije svůj život pro svou ideu která má morální a duchovní podstatu, pak jeho život je naplňen v obou případech. Tedy i když se jeho duchovní ideály nenaplní i naplní. To je základní jednoduchý rozdíl našich životů. Žijte si tedy své ideály a vytvářejte si své ideály pro svou budoucnost, mějte však na paměti, že hodnotné ideály ( a to i nesplnitelné) jsou pouze duchovní, morální a Láskyplné. díky čaroděj ....pokračování příště

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .