Poselstvím na práh pravdy

                     aneb    Pravdě na dosah

-v pravdě pravené svědectví o pravdě-

Ivan Píša 

 

 Pravda je na počátku všeho

Pravda je cestou sjednocení  od jedince přes celý vesmír.

Pravda je bezmyšlenkovitá, bezejmenná s mnoha jmény a názvy.

Pravda je čistá, bez vývoje a beze změn od prvopočátku všech věků.

Pravda je první, základní, jednoduchá a neměnná.

Pravda se nekumuluje, neštěpí, nerozděluje, nerozpolcuje – nebere ani nedává.

Pravda je mírná, jednotná a stejná pro všechny.

 Hledající nemůže pravdu nalézt pouze a jenom skrze svůj vlastní klam a iluzi ve které žije spolu se svými myšlenkami na další vývoj klamů a iluzí, které tímto neustále živý a tím se vzdaluje od pravdy.

Hledající občas na pravdu pomyslí, ale pouze v souvislosti s možnými výhodami pro vývoj svých vlastních potřeb, klamů a iluzí..

Pravdu nemůže pojmout a vnímat ten, jež ji neustále vydává za pravdu ve lži tím, že ve své Máje ji mění ze lží a výmyslů do iluzionární pravdy, kterou poté předkládá ostatním coby pravdu.

Pravda je v každém z nás. Nikdo však neví co to je, neboť jen hledá vlastní růst v temnotě i ve světle své vlastní pomíjivosti a nikoli pravdu.

 Pravda je centrem všeho dění od kterého se vše vyvíjí.

Pravdě nic neublíží, nic ji nepohorší, ani ji nic nerozzlobí. Pravdu dokonce ani nic nepotěší..Tyto vlastnosti má pouze lež.

Každý je pravdě nadosah ze své podstaty, avšak kvůli sobě samému na ni nedosáhne.

Pravda je velmi tichá, citlivá, jemná a ochotná se v nás rozprostřít. Je neustále připravena zaujmout své postavení místo klamu, iluze a marných myšlenek.

Pravdu zná osobně v tomto tvoření jen hrstka vyvolených. Přesto se sní hájí a do ní ukrývá každý z nás několikrát denně, neboť naše podvědomí má snahu nás přivést k pravdě.

Pravdu máme stejnou Ty i já. Všechny státy, všechny světy, všechna náboženství i všechen lid.

Od prvopočátku tvoření až po zánik tvoření jest a bude jednou jedinou a neměnnou – jinak by nebyla

PRAVDOU.

ČARODĚJ                  licence dle:   http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cz/

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .