PROSINEC 2012

1.10.2012 Poslední dobou koluje po netu tento e-mail:

V RUSKU ZVEŘEJNILI NA INTERNETU TUTO ZPRÁVU, KTEROU NASA ROZESLALA, UŽ V ČERVENCI 2012, VŠEM SVĚTOVÝM VLÁDÁM:
VLÁDA OBDRŽELA INFORMACI V ČERVENCI 2012.
OBEZNAMTE S TOUTO ZPRÁVOU SVOJI RODINU, PŘÁTELÉ A LIDI, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI JI PŘIJAT.
LABORATOŘE "NASA" OZNÁMILY, ŽE JE MOŽNÉ, ŽE V KRÁTKÉ DOBĚ DOJDE K PŘECHODU PŘES GALAKTICKÉ (NULOVÉ) PÁSMO.

1. NA PODZIM 2012 A V ZIMĚ 2012/2013, BUDE V TIBETU A NA CELÉM ÚZEMÍ SEVERNÍ POLOKOULE, TEPLEJI.
21.12.2012, ZAČNE PRAVDĚPODOBNĚ ZEMĚ, SPOLEČNĚ S CELOU SLUNEČNÍ SOUSTAVOU, PŘECHÁZET PŘES GALAKTICKÉ (NULOVÉ) PÁSMO.
JE TO EXISTUJÍCÍ PROSTOR, VE KTERÉM UTICHNOU A NADÁLE SE NEMOHOU ŠÍŘIT, ŽÁDNÉ ENERGIE.
V TOMTO PROSTORU NEEXISTUJE ŽÁDNÉ MAGNETICKÉ POLE U ŽÁDNÉHO OBJEKTU.
-------------------------------------
2. PRAKTICKY, NA CELÉ ZEMI, V PRŮBĚHU NĚKOLIKA MINUT, OKOLO 10:00 HODINY RANNÍ, MOSKEVSKÉHO ČASU (TADY BUDE KOLEM 12:00 HODINY) 21.12.2012, NASTANE ÚPLNÁ TEMNOTA A ABSOLUTNÍ TICHO.
NEBUDE ŽÁDNÉ SVĚTLO, NEBUDE ELEKTŘINA, NEBUDE KOMUNIKAČNÍ SPOJENÍ, NEBUDE SE ŠÍŘIT ZVUK, NEPŮJDE A (NEBUDE MOCI FUNGOVAT NIC, CO SE ŠÍŘÍ POMOCÍ PŘENOSU ENERGIE).
--------------------------------------
3. TOTO TEMNO BUDE PROVÁZENO KOSMICKÝMI ILUZEMI, V PODOBĚ VÝBUCHŮ SVĚTLA A JINÝMI ILUZEMI, KTERÉ SE BUDOU ODEHRÁVAT NĚKOLIK DNÍ (ASI 3 AŽ 4 DNY).
NETŘEBA SE ALE BÁT A NĚČEHO SE OBÁVAT.
---------------------------------------
4. POTOM SE OPĚT OBJEVÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO A BUDE OPĚT VIDĚT.
ŽIVOČICHOVÉ NA ZEMI, JAKMILE ZJISTÍ, SPÍŠ TO ALE VYCÍTÍ INTUITIVNĚ, ŽE DOCHÁZÍ KE "KOSMICKÉMU TEMNU", SE UKRYJÍ V NORÁCH.
LIDÉ VE MĚSTECH NIC NEPOCÍTÍ VČAS, PROTO BUDOU MEZI NIMI OBĚTI NA ŽIVOTECH A DOJDE K ŠÍLENSTVÍ.
MŮŽE ZEMŘÍT AŽ 10% SVĚTOVÉHO OBYVATELSTVA.
-----------------------------------------
5. JE POTŘEBA, ABYSTE SE, CO NEJDŘÍVE, PŘIPRAVILI NA TYTO ZMĚNY V CYKLECH, DOKONČIT ZAPOČATÉ A DO NIČEHO DALŠÍHO SE NEPOUŠTĚT.
-----------------------------------------
6. 20.12.2012 VEZMĚTE SVÉ DĚTI, VŠECHNY DOKLADY A HOTOVOST A ODCESTUJTE Z MĚST DO PŘÍRODY.
PŘIPRAVTE SI ZÁSOBU JÍDLA NA cca 2 MĚSÍCE, PROTOŽE ELEKTRICKÉ SÍTĚ SE BUDOU REKONSTRUOVAT POSTUPNĚ A BUDE TO TRVAT DLOUHO.
JE POTŘEBA MÍT DOMA ZÁSOBU VODY A DŘEVA NA TOPENÍ, SVÍČKY NA SVÍCENÍ.
BYLO BY DOBRÉ MÍT DOMA PÍCKU (MYŠLENO NA PEVNÉ PALIVO), PROTOŽE NEPŮJDOU EL. SÍTĚ.
STEJNĚ TAK BUDOU VYPNUTÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, VČETNĚ TV (A ROZHLASU).
PO DOBU TEMNÝCH DNÍ, JE POTŘEBNÉ NA OKNA ZAVĚSIT TMAVÉ ZÁVĚSY, ABY JSTE SE NEDÍVALI DO OKEN.
NEVĚŘTE ANI OČÍM, ANI UŠÍM (BUDE TO ILUZE).
NEVYCHÁZEJTE VEN.
POKUD ALE VYJDETE Z NUTNOSTI VEN, NECHOĎTE DALEKO, MOHLI BYSTE SE ZTRATIT, PROTOŽE NEBUDETE MÍT VE TMĚ ORIENTACI. NEUVIDÍTE ANI SVOU VLASTNÍ RUKU.
BÁT SE ALE NEMUSÍTE.
---------------------------------------
7. JAKMILE SE OPĚT ROZJASNÍ A BUDE OPĚT SVĚTLO, NENÍ POTŘEBA SE HNED VRACET DO MĚSTA.
BUDE LEPŠÍ POČKAT AŽ DO JARA.
DEFINITIVNÍ VYSTOUPENÍ ZEMĚ Z NULOVÉHO PÁSMA SE OČEKÁVÁ AŽ KOLEM 7.2.2013.
V TU DOBU BUDOU UŽ ČÁSTEČNĚ OPRAVENÉ ELEKTRICKÉ SÍTĚ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ..
--------------------------------------
8. VŠECHNY VLÁDY TOHOTO SVĚTA, DOSTALY TUTO VÝZVU, O NULOVÉM PÁSMU, Z RŮZNÝCH PRAMENŮ.
SVÝM OBČANŮM ALE NECHTĚJÍ NEBO NEVÍ, JAK JIM POMOCI.
SYSTÉMY CIVILNÍ OBRANY SELŽOU ANI SYSTÉM EVAKUACE NEBUDE FUNGOVAT, PROTOŽE BUDE VÝPADEK V ENERGII A VE VEŠKERÉ DOPRAVĚ.
SPOLEHNOUT SE MŮŽETE JEN A JEN NA SEBE
---------------------------------------
9. PO TÉTO VZNIKLÉ SITUACÍ, PO PŘECHODU ZEMĚ PŘES GALAKTICKÉ NULOVÉ PÁSMO, ZMĚNÍ LIDI NATOLIK, ŽE SE STANOU VÍCE DUCHOVNÍMI.
LIDÉ BUDOU UVAŽOVAT V RÁMCI NOVÉ HIERARCHIE HODNOT.
V ROZVINUTÝCH A V ROZVÍJEJÍCÍCH ZEMÍCH, VZNIKNOU A BUDOU DOMINOVAT NOVÁ DUCHOVNÍ HNUTÍ, NOVÉ SYSTÉMY V ZACHOVÁNÍ ZDRAVÍ A DŮSTOJNOSTI OSOBNOSTI.
TOTO BUDE NA DLOUHOU DOBU NOVÝM PROGRESIVNÍM TRENDEM, V NOVÉM VÝVOJI LIDSTVA.

Čaroděj říká - ano, je to všechno pravda i když je to pochopitelně přehnané. I já jsem všem říkal a psal, že 21.12.2012 zmizí jedna jedinná energie, která podporuje život. Tento článek je vcelku logický, i když i částečně nesmyslný. Budeli přechod přes galaktické nulové pásmo, pak jsou nám i svíčky a baterky na nic, jelikož energie, která přenáší světlo zmizí a tak jej nepřenese. Do tohoto pásma se naše planeta skutečně blíží a pravděpodobně až nastane přechodná tma, tak porozumíme Mayům o konci světa. Záleží ovšem na tom, jak je na to Nasa a jiné energetické firmy připravena. Může dojít k výpadku vteřinovému, pomalu tedy ani nepostřehnutelnému, může dojít k výpadku několikadennímu, či měsíčnímu. Já to vidím tak max. na 4dny, neboť změny energetického rázu se začnou tvořit dle mého vidění od 26.12.2012. Proto o tomto datu také píšu na mých stránkách(mimochodem jedinej v celém vesmírném inernetu). Tedy může se něco dost podobného přihodit, aby se nastartovala nová energie, nový život, nový věk. Je to jako když se chcípne auto, nebo udělá restart PC. S tím rozdílem, že dobré bude fungovat s novou energií a špatné bude odsouzeno k zániku.Nemusí to ale nutně souviset s vizuální tmou. Spíše se jedná o tmu vnitřní.

Ještě vysvětlím jinak: Dosud zde proudila energie z nebe do Země a ze Země do lidí. Čili princip nebe-země. Během 21.12.-25.12.2012 se tato energie otočí a od 26.12.2012 začne proudit z lidí do Země a se Země do nebe. Čili nebe z člověka, nebe ze mě. Člověk se opět stane synem člověka - synem Božím. On(tedy člověk) bude ten, jež bude řídit sám sebe a to bez sebemenší podpory nebe. Neboť on (tedy člověk), se stane nebem a své nebe bude mít ve vlastních rukou. Během několika prvních vteřin prosincové přeměny se každý z nás dostane do absolutní prázdoty a zůstane mu jen holá a prázdá osobní pravda. Jak s tím naloží už bude pouze na něm. Nikdo ho už nebude v ničem podporovat.

Kdysi to zde začalo Královstvím Božím. Království Boží bylo lidmi překryto Královstvím Zboží.Království Boží upadalo v zapomění, neboť plně zavládlo Království Zboží. Nyní se tedy blíží doba návratu vlády Království Božího a Království Zboží bude upadat do zapomění.

NIKDO SE NEMUSÍ NIČEHO BÁT, NEMUSÍ NIKAM ODCHÁZET, ČI ODJÍŽDĚT. NEMUSÍ DĚLAT ZÁSOBY JÍDLA ANI MYŠLENEK. BUDOULI VIDITELNÉ NĚJAKÉ EFEKTY SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU, NENÍ TŘEBA SE JICH VŠÍMAT A PROPADAT EMOCÍM. Ať UŽ NĚKDO ZMĚNY VNÍMÁ A BUDE VNÍMAT, NEBO NE, NENÍ TŘEBA TOMU PŘIKLÁDAT PRIORITY. DÍKY ČARODĚJ

31.12.2012 změny jsou vykonány

21.12.2012 přesně v 11hod a 11minut jsem se nadechl a ve 12hod a 12min vydechl. Přesně ve 12.12 započala přeměna energií, která trvala 20sekund. Byl to šílený mazec. V 16hod a 16min jsem měl možnost vstoupení do brány 5D, která se přede mnou otevřela. Na rozmyšlení jsem měl tak 1 vteřinu. Nevstoupil jsem. 23.12.2012 v 13hod a 13min se stejné energie tvořící bránu do přechodu 5D začali tvořit okolo mé osoby. Nebylo to moc příjemné a až v okamžiku uvědomění, že se jedná o změny energií, se tyto zharmonizovali a vstoupili do mě. Cítím úlevu a uvolnění. Tedy až do 26.12.2012, kdy mne byla dána možnost v 22hod a 21min vystoupi z temnoty tohoto světa vzhůru k Bohu? Nepopsatelný okamžik, kerý trval max. 10vteřin a o to větší uvědomění po sestoupení. Celá naše planeta Země je v absolutní temnotě a všichni na ní také. Nastala TMA v TEMNOTĚ a nevím jak dlouho bude trvat. Zřejmě to záleží na nás lidech.Naštěstí žádná duše na planetě Zemi není tak temná, aby viděla pouze TMU. V každé je alespoň trošičku světla.

 Jedinné, co jsem zatím pochopil je, že se změnami energií se začíná přitahovat stejné. Tedy tma přitahuje tmu a světlo zase světlo. Už neplatí, že se protiklady přitahují. Pravě naopak. Začali se přitahovat klady a začali se přitahovat zápory. Zřejmě tedy následující rok 2013 bude významný v tomto rozdělujícím se formátování živého i neživého.

 Mnoha lidem může být v souvislosti se změnami energií špatně od žaludku( i mě bylo po 3dny) a také psychicky. Nevěnujte tomu zbytečnou pozornost, je to jen drobnost, která nás drží zkrze 3 čakru na Zemi.  Vyvažujte klady a zápory a nezapomeňte, že každý klad i každý zápor se od nynějška násobí nejen naší myslí a vůlí, ale i další novou kosmiclkou energií. Tedy už neplatí jen Jednou dáš a stonásobek dostaneš, ale platí už i Jednou dáš a stokrát dáš, Jednou nedáš a stokrát nedáš, Jednou pomyslíš a stokrát pomyslíš, Jednou nepomyslíš a stokrát nepomyslíš, Jednou přijmeš a stokrát přijmeš, Jednou nepřijmeš a stokrát nepřijmeš. atd.

Zkrátka každý jsme nyní plně odpovědný za každé naše konání a toto konání se nám stonásobně vrátí a to ne až v dalším životě, jak tomu bylo doposud, ale ještě tento život. Karma jako celek na sebe navázala struktury a otisky každého z nás a tím dosáhla téměř se stotožnění s časem pozemským a tedy naše každá snaha bude záhy zpracována a zůčtována.Každý z nás si od tohoto okamžiku tvoří svůj vlastní život. Tak si dejte záležet ať se Vám Váž život líbí a aby jste v něm neměli zbytečných problémů. díky čaroděj

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .