PO 650LETECH ŽEBRÁK OPĚT NA RADNICI V ŽEBRÁCE

Tichá síla, tak by se dala popsat role města Žebrák, v Radě měst. Holohlavý stařík v kápi, jenž nedbá na vzhled, či majetek. Jeho jediným módním výstřelkem jsou naušnice v pravém uchu a vytetované symboly, vinoucí se od spánku, přes krk a rameno až kamsi na záda, jejichž význam chápe jen on. Na svůj věk je však v překvapivé fyzické kondici.Jeho uši mu slouží více než dobře a kdejaký výrostek v Radě se o tom mohl přesvědčit sám, když mu na zádech přistála Žebrákova hůl.

Ano, skutečně je to žebrák.Nikdy totiž nevěřil v moc peněz či zlata a dával přednost dobrým skutkům. Sám dohlížel na stavbu hradu a sám byl jeho prvním návštěvníkem. Snad proto ho dnes mají v Radě měst za pošetilého dědka, ale ne vždy tomu tak bylo a král Václav IV. dobře věděl, proč svěřil královský poklad právě do jeho rukou. Žebrák se chopil úkolu s oddaností sobě vlastní a Václavův poklad střežil jako oko v hlavě. Po králově smrti odmítl vydat celý poklad do rukou Zikmunda a stále čekal na Václava, kterému slíbil vrácení pokladu.

Snad touto událostí se spustil proud klepů o Žebrákově pomatené mysli, avšak on si z toho nic nedělal. Ke spokojenosti mu stačí, že ho král Václav IV. poctí návštěvou jednou do roka na sv. Rufa, tedy 26. srpna a zajdou spolu na pivo a vepřové koleno do hospody U Krále Václava. Zbytek tohoto dne pak tráví na hradě, čekajíce na návštěvníky, od kterých vyzvídají, co se děje nového ve světě. 

Jinak má však Žebrák rád svůj klid a občas lituje že se usadil na rušné cestě z Prahy do Norimberka. Jedinou útěchou mu je medvědodlak Beroun, který na sebe bere pozornost a drží Žebrák dál od ruchu velkoměst. Diplomatickým povinnostem se však Žebrák vyhnout nemůže. Poloha mezi Prahou a Plzní ho předučuje k tomu, aby hasil jejich sváry a uklidňoval emoce.

Ostatně své schopnosti vyjednávání dokázal už za vlády krále Leopolda I, když byl žebrácký rytíř Ferdinand Schleischert vězněn tureckým vojskem. Ferdinand sice s pomocí několika věznitelů uprchl, ale za odměnu žádali turci v Žebráku azyl. Ten jim Žebrák poskytl. Istanbul byl však rozlícen a jeho rozhořčení schladil až dar od Žebráka - tucet nejlepších koní a slib, že bude o jeho vojáky dobře postaráno. Vojáci se pak Žebrákovi odměnili již zmiňovaným tetováním, jehož význam si sami odnesli do hrobu. Sám musí dobře vycházet s marnivým bratrem Točníkem, který sídlí na kopci a má lepší rozhled než Žebrák. Spolu totiž střeží skalnatou cestu vedoucí ke křivoklátským lesům.

 Klid a pohodu žebrákovi zajišťují i kouzelné bytosti které si hýčká. Například Bílá paní, která bloudila hradem za trest, jelikož nectila své rodicče a působila jim jen trápení. Vysvobodil ji až poctivý žebrácký občan, pan Kořínek tak, že došel pěšky do chrámu sv. Víta a dal sloužit mši. Dále se tu pohybuje žebrácký hastrman, který z dlouhé chvíle doprovází občany při nočních návratech z hospod v Drozdově či Hořovicích. Když však pánové po návratu vyprávějí ženě koho potkali, většinou dostanou válečkem po hlavě ze to, že tolik pijí. Takový už je osud amatérských záhadologů v místním kraji.

V neposlední řadě zde má slepého chlapce který varuje pocestné před nebezpečím a zachránil takto život i Václavovi IV. Starosti však Žebrákovi dělají Dyma, lesní stařec zjevující se v podobě plamínku či kulového blesku, a Fabian, dobrosrdečný strážce brdských lesů. Zatímco Dyma ohrožuje skupinky poutníků jdoucí v lichém počtu, lesní mužík z kůry a šišek Fabian je ochraňuje, což vede k letitému sporu, který musí vždy řešit Žebrák. Kupodivu se mu daří na výbornou a k žádnému konfliktu zatím nedošlo.

 Zdá se tedy, že Žebrák si chce užít klidné stáří. To však není úplná pravda, kdesi v koutku duše čeká bojovník za spravedlnost, který by rád na stará kolena ještě jednou vyrazil s Točníkem do bitvy a naposled roztočil nad hlavou svou dubovou hůl.......

Toliko ze 13století... někdy kolem r.1350 - 1420 ......a dnes?

Pravděpodobně po 650letech opět přicházím na radnici. Svou hůl mám pověšenu v obýváku na zdi - zatím.

Část pokladu od krále je stále schována na stejném místě a myslím, že tam i zůstane - zatím.

Ivan Píša čaroděj žebrák - opět Váš zastupitel

První mé navrhované změny ve městě

Zde je můj prvotní projev, který jsem přednesl na ustavující schůzi zastupitestva města Žebrák konané 11.11.2010

Děkuji občanům města za preferenční hlasy ve volbách díky kterým jsem se dostal do zastupitelstva. Chtěl bych Vás zde nyní ujistit, že jako zastupitel hodlám být nezávislý, nestranný, otevřený, přístupný i odmítavý.

 Jako důkaz Vaší důvěry v mou osobu zde nyní přečtu mé první návrhy, které hodlám přednést ke schválení na dalším jednání zastupitelstva, a které, jak doufám bude co nejdříve.

 I když se domnívám, že některé body by bylo možné projednat již nyní,neboť i ustavující zasedání je zasedáním zastupitelů jako každé jiné, budu tyto návrhy předkládat oficielní cestou v souladu s jednacím a organizačním řádem města, a to okamžitě, jakmile se k tomuto dokumentu dostanu. Na webových stránkách města jsem ho totiž nenašel, a pakliže tam chybí, pak je to chyba, která by se měla napravit.Zákon o obcích sice neukládá povinnost zveřejnit jednací řád, ale dle názoru odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra by však měl být zveřejněn jako povinně zveřejňovaná informace, neboť může být vnímán jako hlavní dokument, nebo jako dokument podle kterého povinný subjekt jedná a rozhoduje.

Návrhy pro občany a zastupitele města Žebrák Ivan Píša(zastupitel města Žebrák)

-         Navrhuji:

-          

-         1) aby se zasedání zastupitelstva konalo dle potřeb a možností častěji a nikoli jen 4x do roka

-          

-         2) předat nově zvoleným zastupitelům organizační řád města a zvoleným členům rady jednací řád rady (pakliže jsou k dispozici, pakliže nejsou pak je vypracovat) a tyto dokumenty umístit též na webové stránky města

-          

-         3) předat nově zvoleným zastupitelům metodické příručky nového zastupitele (pakliže je již nedostali) – případně mohu zajistit

-          

-         4) vytvořit na el.stránkách města ikonu návrhy a podněty, kde  by se mohl každý z občanů zapojit se svými názory,návrhy, připomínkami a podněty, případně i otázky a odpovědi na jednotlivé zastupitele, kteří s tímto budou souhlasit

-          

-         5) přidat na webové stránky města odkaz na úřad vlády- Knihovna připravované legislativy, neboť občané se nedozví z tisku ani z televize o všech připravovaných zákonech, které jim mění jejich životy aniž by o tom věděli

-          

-         6) předat zastupitelům hesla k portálu Svazu měst a obcí, jehož je město Žebrák také členem a kde je možno se dozvědět a čerpat spoustu zajímavých podnětů. Také dát odkaz na tyto stránky na stránky města

-          

-         7) vytvořit na el.stránkách města Protikorupční desatero a Etický kodex zastupitele, kde by se měl každý se zastupitelů povinně podepsat ( pakliže nebude chtít, měl by se vzdát mandátu)

-          

-         8) případně vytvořit na el. stránkách i Morální kodex občana, kde by se mohl dobrovolně podepsat i každý občan a firma (návrhy Protikorupčního desatera,Etického kodexu zastupitele i Morální kodex občana mám připraveny)

-          

-         9) otevřít a zpřístupnit transparenci veřejných zakázek, a to i zakázek malého rozsahu

-         tj. zveřejňovat podrobnosti o všech veřejných zakázkách na městském webu. Jde hlavně o následující dokumenty:

 • všechny investiční záměry obce (s dostatečným předstihem);
 • pokud možno kompletní zadávací dokumentace k jednotlivým zakázkám;
 • výběrová kritéria pro hodnocení nabídek a zápisy ze zasedání hodnotících komisí;
 • rozhodnutí zastupitelstva včetně kompletního zápisu z jednání;
 • smlouvy s dodavateli včetně všech dodatků (kromě těch částí smluv, kde zveřejnění zabraňuje zákon);
 • zápisů z kontrol plnění zakázky a celkové hodnocení zakázky včetně řešení reklamací apod.;
 • veškeré výše uvedené informace by měli být zveřejněny na webových stránkách města bez časového omezení a nebude-li to z technických důvodů možné, minimálně 8 let.
 •  

-         10)  Zřídit komisi pro vyhodnocování veřejných zakázek  ve které nebudou jen zastupitelé, ale i zaměstnanci městského úřadu z příslušných odborů, případně i občanů města s dostatečnou kvalifikací pro vyhodnocení dané zakázky (majitelé stavebních firem, finanční poradci, občané s ekonomickým a stavebním vzděláním apod.)

-          

-         11) v rámci co možná největší informovanosti občanů a transparence umístit na el. stránky města podrobný způsob, jak je možné kontrolovat a jak jsou kontrolované jednotlivé akce města

-          

-         12) v rámci zavedení postupné transparence vytvořit nový transparentní účet města na sociální výdaje občanům a výdaje městským příspěvkovým organizacím a tento umístit na el. stránky města ( bezplatný městský transparentní účet jsem schopen založit) a převést na tento účet z městského účtu předpokládané čtvrtletní výdaje příspěvkovým organizacím města a obyvatelům dle schváleného rozpočtu města

-         s tímto účtem spojené jest vybídnout občany a místní firmy, že na tento účet mohou zasílat finanční dary(neboť každý se může dostat do finanční tísně a proto by nemělo být občanům lhostejné na tento účet přispívat třeba i pravidelnou roční částkou) – současně by se mohli občané kdykoli na tento transparentní účet podívat a zjistit tak za co a pro koho byli peněžité prostředky použity

-          

-         13) Ustanovit tzv. Škodní komisi, která by prošetřovala špatná rozhodnutí přinášející městu škodu za kterou ponesou odpovědnost konkrétní osoby:

 • vznikne-li městu škoda prokazatelně z důvodu nedbalosti či úmyslného jednání konkrétní osoby, která je členem některého orgánu města nebo zaměstnancem města (např. pokuty za porušení zákona, sankce za porušení rozpočtové kázně, vrácené dotace, prohrané soudní spory o informace atd.), bude vůči této osobě ze strany města zásadně uplatňován nárok na náhradu této škody (tzv. regres)
 • tato komise bude složena ze zástupců všech politických (kandidujících) subjektů v zastupitelstvu;
 • komise bude prošetřovat škody i na podnět kteréhokoli občana obce;
 • komise bude mít za úkol kvantifikovat škodu, identifikovat odpovědnou osobu a míru jejího zavinění, včetně posouzení omluvitelnosti protiprávního jednání, na základě konkrétních okolností;
 • komise bude své závěry a případná doporučení k vymáhání škody předkládat radě města a zveřejňovat na internetových stránkách města (pozn. kromě těch údajů, kde zveřejnění zabraňuje zákon, např. osobní údaje);
 • na internetových stránkách města bude město rovněž informovat o všech případech, kdy byla vůči členu některého orgánu města nebo zaměstnanci města alespoň částečně požadována regresní úhrada způsobené škody, vč. výše způsobené škody a výše regresní úhrady
 •  

-         14) změnou jednacího řádu rady umožnit, aby každý zastupitel byl oprávněn účastnit se zasedání rady i komisí rady jako pozorovatel s tím, že rada může své jednání ve výjimečných a v zápise zdůvodněných případech uzavřít

-         15) uplatnit možnost obecního referenda, kdy na základě tohoto referenda by mohl  a měl odstoupit z funkce a mandátu každý zvolený zastupitel pro nečinnost v této funkci, či mandátu

-         16)Uvést v praxi jmenovité hlasování zastupitelů města a to zejména v případě rozhodování o městském majetku, případně i o rozhodování o veřejných zakázkách nebude-li zřízena komise pro vyhodnocování veřejných zakázek

-         17) zvážit, a na základě obecního referenda případně schválit návrh založení městské firmy( a.s., s.r.o.družstvo apod.), využít vhodných městských pozemků a za pomoci dotací, občanů  a místních firem vybudovat prosperující městskou firmu, která by zajistila jednak pracovní místa a jednak trvalý zdroj městských příjmů( návrhy bych měl a připravím je na další jednání zastupitelstva)Vzhledem k již však schválenému vyrovnanému  rozpočtovému výhledu na r.2011 ve výši 2830000Kč a na r.2012 ve výši 29650000Kč, je pravděpodobně s touto aktivitou možné počítat až v r. 2013. Nicméně již nyní, po případném přijetí návrhu by bylo možné v tomto činit potřebné kroky(založení firmy, územní rozhodnutí, projekty,dotace apod.)

Ačkoli se domnívám, že město vůbec nehospodaří špatně, nemá žádných dluhů,  má za sebou vidět výborné výsledky a v rámci otevřenosti zveřejňuje již nyní informace, které zákon přímo neukládá, domnívám se, že ušetřit např. na městských zakázkách a zprostředkování služeb aby zbylo více na sport, kulturu a příspěvkové organizace města, by bylo velmi vhodné. Těmito kroky chci ale především otevřít a zpřístupnit občanům více radnici. Jednak aby se mohli více zapojit do dění v našem městě a sami tak mohli ovlivňovat co chtějí a co nikoli, a jednak aby se sami mohli přesvědčit, že své zástupce zvolili dobře a aby si jednoho dne mohli říci:  

 „Všude je korupce a lobování, všude jsou podvody a úplatky, ale v našem městě ne. Naše město je čisté a morální na což si sami dohlížíme.“

 Tyto v podstatě jednoduché změny jsou víceméně nutné i z hlediska celonárodního, neboť velmi brzy přijde doba, kdy transparence, průhlednost, jmenovité hlasování, hospodaření a nakládání s veřejným majetkem, bude v rámci změn zákonů povinností.

 Doufám tedy , že jsem těmito svými prvotními návrhy nikoho nepobouřil a že společně s ostatními zastupiteli najdeme jednotnou cestu ku spokojenosti občanů a to i v rámci současných ,mnohdy bohužel ne zrovna šťastných platných zákonů.

Děkuji

Ivan Píša  V Žebráku 11.11.2010

15.11.2010 S radostí oznamuji, že jsem byl pozván starostou města na jednání rady města                            22.11.2010, abych radě přednesl a vysvětlil mé návrhy. Budu se těšit. 

 18.11.2010 Tohoto dne jsem dostal odpověď z ministerstva vnitra na mnou zaslané návrhy protikorupčního opatření. CITUJI:

Vážený pane Píšo,

jménem pana ministra Vám děkuji za email s cennými podněty na téma
korupce ve veřejné správě. 

Protikorupční manuál, který Ministerstvo vnitra připravilo a který je
na našich stránkách ke stažení již některé z Vašich námětů obsahuje. 

Přeji Vám vše dobré 


-- 
S pozdravem
J. Saveljev
odd. podání osob
Kancelář ministra vnitra

 22.11.2010 Skončilo jednání rady města na kterém jsem byl přítomen. Radost skončila, musím třídit a vstřebat pojmy a dojmy. Zatím převládá smutek i když nikdo nic přede mnou netajil, zároveň však bude asi nemožné mnou navrhované změny prosadit. Vypadá do zatím bohužel, že změny jež jsem měl v úmyslu prosadit coby přednost žebrácké radnice půjdou prosadit až v době, kdy to nařídí stát nařízením odpovídajícího zákona.

Další jednání zastupitelstva města bude 9.12.2010, před nímž však bude nejdříve pracovní porada zastupitelstva. 

23.11.2010 Osobně jsem informoval několik místních spolků, sdružení a příspěvkových organizací na možnost čerpání dotací fondů kraje. Ačkoli o tomto bylo informováno zápisem z jednání č1 Rady města, někdo věděl,někdo nevěděl. 

24.11,2010 Tak se mi to trošku srovnalo v hlavě a zatím se budu učit a pozorovat dění a konání zastupitelů a radních. Nadále míním být minimálně prostředníkem mezi občany a vedením města.

Výňatek ze zápisu č2 Rady města:

RM navštívil zastupitel p. Píša,

ednesl několik připomínek z řad občanů, dotazoval se na chod radnice a byly diskutovány některé jeho podněty. Pan Píša vyjádřil svůj zájem navštěvovat jednání RM a spolupracovat s ní, aby jako nově zvolený zastupitel snáze pronikl do jemu nových, neznámých věcí. Pan Píša zůstává na jednání RM jakonestranný pozorovatel. 

Systém politický

Jsem  proti jednotvárné zavadené práci politiků.

Dle mého názoru není v dnešní chaotické temné době možná současná práce politiků a politických subjektů, která je v jednom duchu stále stejná stovky a tisíce let. Je třeba změnit celý systém politické práce jednotlivých politiků i politických stran s důrazem na duchovní a kulturní podstatu žití a bytí člověka jako takového a nikoli jednotlivých skupin či jednotlivců, ale lidí jako celku. Je třeba se naučit žít bez žádostí a nároků a je třeba tyto žádosti a nároky zjednodušit a zmenšit na minimum a to především prostřednictvím našich politiků. Je absurdní nechat světem vládnout trh a finance, které již přesáhli vrcholu, a mají tedy již jen sestupnou tendenci. Finanční trh a mocenské ovládání nás samých není nekonečné a tudíž bude již jen klesat až k té hranici chudoby, kterou si jednotlivé státy a lid zaslouží v kontextu pochopení svých vlastních duchovních a kulturních hodnot. Tedy věřte, že lidé budou chudší a chudší do té doby, než pochopí smysl svého bytí a žití. Je nejvyšší čas hrát otevřenou a jasnou hru a ukázat sobě i lidem karty s kterými se hrají naše životy.  Rozjímejte. Ivan Píša čaroděj

Přímá volba

1.12.2010Tak po přímé volbě presidenta, která se již velmi vážně připravuje, zde máme i na můj podnět konečně i přímou volbu starostů. Pochopitelně jsem navrhoval příslušným úřadům nejen přímou volbu starostů, ale i radních a předsedů komisí.

Tak že by alespoň přímá volba starostů? No sláva, jen by se to nemělo tak prodlužovat .www.ceskamedia.cz/article.html?id=358704

1.122010 Proběhlo pracovní setkání zastupitelů města. Jednalo se o samých důležitých a nezbytných záležitostech ohledně rozpočtu na r.2011, o územním plánování, o prodeji pozemků apod. Také o odměně neuvolněným zastupitelům. Mohu zde snad prohlásit, že odměny zastupitelů, místostarostů,radních a předsedů kontrolních komisí, jsou víc než v pořádku, neboť jsou o více než 50% menší než v okolních obcích , konkrétně třeba v obci Chaloupky. Také jsem dostal ujištění o souhlasu možnosti mé osoby zůčastňovat se zasedání Rady města coby pozorovatel. Tímto děkuji.

 5.12.2010 Twww.novinky.cz/domaci/217776-koalice-chce-zavest-trestni-odpovednost-pravnickych-osob.html Tak to vypadá, že některé mnou navrhované změny na naší radnici půjdou prosadit, neboť se blíží doba kdy to schválí a prosadí stát a tudíž to bude ze zákona povinné. Doufejme tedy, že se podaří ZM odhlasovat alespoň jmenné hlasování.

Tak jako ministerstvo vnitra vyslyšela mé některé návrhy ohledně protikorupčí strategie a bude se tak 8.12.2010 ve vládě projednávat, tak i ministerstvo financí nezůstává pozadu a alespoň částečně vyslyšelo mnou navrhovné měsíční zdaňovací období. Skvělé. www.prvnizpravy.cz/zpravy/business/firmy-budou-mozna-podavat-mesicni-hlaseni-o-danich/

7.12.2010 Jelikož se blíží termín kdy se bude ve vládě projednávat Johnův protikorupční balíček, dnes jsem navrhl starostovi aby se na ZM, které se bude konat 9.12.2010, schválily alespoň jmenné zápisy hlasování z jednání ZM. Nevidí v tom problém. Uvidíme jestli to nebude problém ani pro ostatní zastupitele.

9.12.2010 Konalo se zasedání ZM na kterém byl schválen rozpočet na r.2011, dvousložková cena vody, 2 noví zastupitelé (náhradníci za odstoupené zastupitele) složili slib, byly schváleny odměny neuvolněným radním, zastupitelům a členům komisí , odsouhlasil se návrh územního plánování a prodeje pozemků a odsouhlasen byl i název nepojmenované ulice.  Jako první sám pan starosta navrhl odsouhlasení jmenného hlasování ZM se jmennými zápisy, což bylo rovněž odsouhlaseno. Takže sláva, opravdu to nebyl problém ani pro pana starostu, ani pro ostatní zastupitele.

 Nyní tedy budu moci na dalším jednání ZM předkládat některé mé návrhy a ze zápisu bude jasně zřejmé kdo byl pro a kdo byl proti. Takže přeci malinký začátek transparence. Hezké vánoce všem.

10.1.2011 se konalo 3 jednáníZM.

Regionální rada regionu Střední Čechy zaslala smlouvu o poskytnutí dotace na cyklostezku Žebrák – Točník, která by měla být realizována v roce 2011. Vzhledem k tomu, že dotace je poskytována z finančních prostředků Evropského fondu region. rozvoje, je nutný souhlas ZM s přijetím této dotace a vyčleněním zbývající částky na doplacení této dotace.

Na základě přípravy dokladů k projektu k dotaci akce „Bezpečné město Žebrák – bezpečně pěšky do školy“, je třeba řešit majetkoprávně pozemky, na kterých se chodníky nacházejí nebo dle územního plánu mají nacházet. Za tímto účelem je třeba souhlas ZM k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ohledně bezúplatného převodu předmětných pozemků z majetku Krajského úřadu Středočeského kraje na město Žebrák.

S přjetím těchto opatření souhlasí všech 13 přítomných členů ZM. 


7.2.2011 - tak jako na mnohých, i dnes jsem se zůčastnil setkání rady města coby nezávislý pozorovatel. Na jednání radách města se neděje nic zvláštního a neobvyklého. Převážně se řeší došlá korespondence, žádosti apod. Řeší se dotace, prodej pozemků o které žádají občané, řeší se nadcházející rekonstrukce mateřské školky, silnice a chodníky hlavního tahu přes město, spojovací chodby v základní škole, které jsou v dezolátním stavu. S posledně jmenovaným bude zřejmě dost problémů a to především proto, že střecha chodeb je pokryta nebezpečným materiálem- azbestovou kritinou- na jejíž odstranění se vztahují zvláštní předpisy o práci s nebezpečným odpadem. Nu i to se bude muset řešit a vyřešit. 

25.3.2011 Dnes jsme spolu s manželkou vybudovali pro občany města nový odpočinkový kout s lavičkami, v nevyužitém koutu městského pozemku v dolní části města, kde lavičky chyběli. To vše se souhlasem Rady města. 

28.32011 - Konalo se veřejné jednání zastupitelstva města na kterém se schválili obecně závazné vyhlášky a dotatky těchto vyhlášek. Dále se schválil prodej a směna pozemků a byl zvolen určený zastupitel pro spolupráci při pořizování územního plánu města Žebrák, kterým jsem se stal já.

4.4.2011 Tak náš věčný "dobrý" přítel p.Jiří Novák(bývalý zastupitel), který má neustále starost o aktivity mé a mé ženy a kterému tímto děkujeme, neboť díky jeho starostlivosti o naše provozovny máme vše v pořádku, se nově začal zajímat také o odpočinkový kout, který jsme se ženou vybudovali pro občany v dolní části města vlastními silami a na naše náklady. Že by si ho chtěl od města pronajmout? Nebo, že by tento kout chtěl vybudovat sám? No mohlo ho to napadnout dříve. Ale zajisté má kolem svého obchoďáku místa dost a může si také sám, na vlastní náklady, posezení pro občany města udělat. Nuže Jiří, vemte si lopatu, krumpáč a manželku, požádejte radu o svolení a můžete začít.

28.32011 - konalo se veřejné jednání zastupitelstva města Žebrák na kterém se schválili obecně závazné vyhlášky a dotatky těchto vyhlášek. Dále se schválil prodej a směna pozemků a byl zvolen určený zastupitel pro spolupráci při pořizování územního plánu města Žebrák, kterým jsem se stal já. Díky za důvěru.

29.4.2011 Jako určený zastupitel pro spolupráci při pořizování územního plánu města Žebrák jsem dnes podal podněty, připomínky a upozornění k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje od úřadu plánování pro obce ve správním obvodu ORP Hořovice. A to především týkajícího se katastrálního území Žebrák. Tyto návrhy a připomínky mohou obce uplatnit nejdéle do pondělka 2.5.2011.

20.6.2011 Dnes se konalo zasedání zastupitelstva města. Schvalovalo se již projednané a schválené, neboť stát a kraj si hraje se zákony a slovíčky a tudíž se všechny převody pozemků z kraje na město musely schválit znovu v nové slovní verzi. Podobné to bylo i u jiných směn a převodů pozemků. Aby nebylo nudno a aby se začlo už něco dít s touto naší vládou, která jest arogantní , nenávistná, neslouží lidu a chtěla by je nejlépe stáhnout z kůže, přidávám odkaz:

http://ok-team.cz/sekce/tajemstvi/revoluce.php

29.12.2011 Ale jistě-že se konala další jednání rady města a další konání zastupitelstva města, vše je ale pořád dokola stejné. Stejný systém nesmyslností, který zatím nikdo nemůže zmenit.

ALE!!! Přeci tento debilní systém fungování světa, států, měst a obcí může změnit každý z nás!

Stačí jedno jednoduché! Všechny státy žijí a tvoří peníze z dluhů! Z našich dluhů! Všechny banky všech států vytvářejí imaginární peníze(které již dávno nemají žádnou hodnotu) tím, že si od nich půjčujeme peníze. A naše úroky jsou uměle vytvořené peníze z ničeho. A nejen to! I peníze, které si půjčíme jsou uměle vytvořené na papíře! Jaké je tedy řešení? Nikdo si již nepůjčujte žádné peníze ani v bankách, ani od soukromníků. Lichváři jsou všichni! A všichni z nás tímto dělají své otroky! A pokud je to pro Vás přijatelné, tak by jste měli chtít po svých bankách své uložené peníze. Co nejvíce lidí by mělo své úspory vybrat z banky a investovat je do svých skutečných hodnot. Tedy pozemků. polností, staveb apod.  Jen tak je možné přinutit banky, jejímiž podřízenými jsou politici vládnoucí zemi, aby započali se změnou systému, a opět začali s penězi nakládat tak, jako by měli skutečnou hodnotu platidla. Banky, které si účtují byť jen nepatrný úrok, jsou lichváři a podvodníci! Půjčky by měli být bezúročné. Max. úrok by mohl být 1%, ten by se ale neměl platit bance, ale státu. Stát by si pak nemusel půjčovat své vlastní peníze od své vlastní banky. Za pár let by platidla měla opět hodnotu, lidé i stát by byli bez dluhu, který si bez tak vytvořili sami imaginárními papírovými penězi.

A jestli máte chuť a odvahu, podívejte se na video, jak se tvoří peníze. Díky čaroděj

http://www.youtube.com/watch?v=MAPgqtqd7Oo

Dne 1.2.2012 jsem předal Starostovi města Žebrák mou rezignaci na funkci zastupitele. Důvod? Tak jako se nemíním podílet spolu s démonickými silami na různých cvičeních a  duchovních naukách o božství, satanismu, šamanismu a já nevím čeho všeho možného, co lidé pod rouškou duchovního růstu a pomoci lidstvu dělají a tím vedeni právě démonickou silou na sebe "lákají" další dušičky, aby je uvedli na tu zaručeně "správnou cestu" nevědomosti, zmatku, hlouposti, tuposti a falešné přetvářky a Nelásky, tak ze stejného důvodu se nemíním nechat vést démony v politické materiální sféře, která , jak jsem poznal, funkuje úplně na stejném systému. Tedy vede duše do nevědomosti. Nechci a nebudu se na tom podílet. díky za pochopení čaroděj

Světová měna

17.2.2012 Boj o nadvládu ve světové ekonomice 21. století je veden měnami. Hodnota dolaru pomalu ale jistě eroduje.Obratná Čína uchvacuje měnovou moc a utrpení stojí před nejednotnou evropskou měnou eurem. Světová válka měn otřásá globální ekonomikou. Euro mělo možnost být uklidňujícím prvkem globálního devizového systému, bojuje ale kvůli svým vrozeným politickým vadám o přežití, jehož zánik se nyní tak maximálně prodlužuje. Dluhová exploze na západě a vzestup Číny na východě vytvořili výbušnou situaci. Zatímco dolar ztrácí svůj statut rezervní měny a euro bojuje o přežití, v Pekingu je na vzestupu "měna lidu" jüan jako zbraň proti všem významným ekonomickým velmocím. Naše peníze jsou v klešťovém sevření politiky, často na úkor občanů. Tradiční měnové zlato se stává stále více voleným uchovatelem hodnoty soukromníků, je však vystaveno nedůvěře vlád a tak se hledají možnosti nového finančního krytí. V peněžním světě zuří bitva o jednu až tři světové měny. Každý  bude ovlivněn výsledkem tohoto zápasu.   čaroděj

konec politiky

Civilizační sebedestruktivní systém politický, jehož jsme součástí všichni a to bez vyjímky, chce aby se s ním bojovalo. Nabízí nám to jako lákavou alternativu. Proč ale bojovat s něčím, čeho jsme součástí? Každý takový opoziční boj, nebo boj proti tomuto systému, tento systém akorát energeticky posiluje. Daleko lepší je tento systém opustit a nerespektovat ho. Tím, že se o něj přestaneme zajímat, sám bude ztrácet na síle a pomalu zanikne. Jelikož tento rok 2012 je plný změn především na úrovni energetické, pak se tyto změny dotknou každého z nás. A každý z nás si bude moci vybrat zůstane-li u starého nesmyslného sebedestruktního systému, či zda přijme nový život světelných přeměn. čaroděj  

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky

Licence Creative Commons
http://www.lecivydomek.cz/carodej, jejímž autorem je Ivan Píša, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported .