Léčivý domek - výroba mastí - solná jeskyně + infrakabina

Čarodějovy listy

Čarodějovy listy

ČARODĚJOVY LISTY prosinec 2009/ číslo 8

 

Čajovna a obchod Léčivý domek Žebrák

Prosinec 2009

                    Po dlouhatánské odmlce jsou tady opět Čarodějovy listy!

 

Je to až neuvěřitelné, ale od posledního čísla jsou to právě dva roky.

A co se událo za ty dva roky? Především jsme na jaře 2008 začali v Léčivém domku prodávat točenou zmrzlinu. Na podzim vznikl za vydatné pomoci čajovníků Jiný svět, kde se provozovali různé věci pro blaho duše i těla. Na jaře 2009 jsme v Jiném světě otevřeli Pohádkový dvůr s dětským hřištěm a s občerstvením, kam jsme přesunuli i točenou zmrzlinu. Taktéž by jsme to absolutně nezvládli bez nezištné pomoci čajovníků, kterým tímto mnohokráte děkujeme.

No a i když by se zdálo, že je vše v pořádku, návštěvnost dobrá, fronty na zmrzlinu i na občerstvení, skutek byl takový, že jsme opět za pomoci čajovníků 30.9.2009. skončili i s Jiným světem i s Pohádkovým dvorem. Důvod prostý. Byli jsme v nájmu a nadále jsme se nedohodli s pronajímatelem na dalším nájmu.

Měli jsme tedy všichni takový pracovní meditační cvičení s ukázkou pro okolí co je možné dělat s lidmi pro lidi. Děkujeme za dobrou zkušenost.

Nicméně Léčivý domek funguje, Solná jeskyně je v provozu, Infrakabina je v provozu a od jara 2010 začneme opět točit naší zmrzlinu na původním místě - tedy v Léčivém domku.

Přejeme Vám všem dobrý a nový start v nultém očišťujícím a neutrálním roce 2010, klid, mír a lásku a hlavně úspěšnou změnu vlastního vědomí, které bude pro člověka v následujících letech pro další život nezbytné.

Alena a Ivan Píšovi

 

   Citát pro tento měsíc a následující rok

                                           Dej srdci svědomí a otoč své vědomí 

Závislosti, klamy, iluze, pravda a láska - tedy život

   Zrozením do tohoto světa jsme se dostali do světa vjemů, klamů, závislostí a iluzí.Jsme nemocní a zhnuseni životem, nebo jsme zhnuseni a nemocní z toho, že nežijem. Buďto žijeme život bez pravdy, anebo nežijem s pravdou. Zdánlivé dva protipóly které nás neustále zavádí do klamu, závislosti a do iluze. Neustále si vytváříme své vlastní iluzionární životy, přes které se dereme hlava nehlava vtříct smrti. Nikoho snad ani nenapadne, že by mohl žít pravdu, neboť samo naše nitro, kde se pravda nachází je nám tak vzdáleno, že je nemožné pohlédnout sám na sebe. Je nám mnohem snažší dívat se na okolí a na druhé a dál a dál a ve svém vlastním klamu pravdě unikat sám před sebou.S pravdou se člověk rodí a s pravdou umírá. Od zrození cestou ke smrti tuto pravdu hledá. Nelíbí se mu to či ono, či že ten dělá to a nemá to dělat, či že ten nedělá to co má dělat, či že druhý má to a on ne, či že ten musí dělat to a on nemusí apod. Neustálé hledání v nepodstatných záležitostech, zatímco podstatné- tedy - pravda není nacházena a vzdaluje se. Není třeba se zde ničeho bát, není namístě žádného strachu. Strach je největší překážkou v životě lidském. Máte strach, že se vám narodí miminko? Máte strach že jdete do nové práce? Máte strach, že práci ztratíte? Máte strach že nemáte, či nebudete mít peníze? Máte strach, že nemáte či nebudete mít kde bydlet? Máte strach ze samotného života, či dokonce ze smrti? Věřte že všechno jsou to iluzionární vysněné klamy v tomto hmotném světě ve kterém jsme nuceni žít. Neupínejte se na hlouposti a neopodstatněné výmysly vlastního mozku, či ega. Otočte své vědomí o 180stupňů, staňte se vědícím a navraťte se k pravdě. Poslouchejte sami sebe, ale i druhé. Dívejte se na vše s důvěrou ale s odstupem , aby jste nebyli součástí máji a mohli jste tak v klidu pronikat do vlastního nitra kde je vše potřebné pro život i smrt.Není potřebné ani účelné se různě očišťovat a připravovat na nový život. Vždyť ten nový život už máte! Stačí začít žít, nebát se a skočit do mnohotvárných energetických vod tohoto krásného světa. Že by ho snad někdo neviděl krásný? Ano bohužel i tací jsou mezi námi, neboť si tento krásný svět přetváří svými zbytečnými problémy, skutky, nedůležitými věcmi, chmurnými myšlenkami a představami a závislostmi do tmy tohoto světa. Pak se jim zdá vše temné a zbytečné a beznadějné. Ale uvědomte si!!! Tma neexistuje!!! Je to jen stín.!!! Je to stín, který vrhá světlo. Tak tedy poodstupte a jste zas ve světle! Jen se stačí zvednout a popojít. Jen stačí změnit své vědomí. A jste rázem ve světle, v harmonii, v celku. Svým jasným pohledem na svět pod září světla začnete vnímat sebe samého i druhého-začnete se přibližovat k pravdě. Pochopíte chod  hmotného i nehmotného tvoření a světa. Z hledajícího se stanete vědícím. Vědícím všeho celku i jednotlivosti. Pochopíte, že není jen já a on a my a oni, pochopíte že je zde a vše a my. Pochopíte, že cesta není v rozdělení ale v rozlišování. Pochopíte že cesta není v klamu a oblbování, ale v pravdě. Pochopíte že cesta není v temné závisti a nenávisti, ale v Lásce. Celý život je Láska. Celý život je pravda. Celý život je světlo zář a čistota. Toto je tisíce a tisíce let stará pravéda. A OD JEDNOTLIVCE SE ODVÍJÍ CELEK. Tedy jaký život žije jednotlivec, taková je společnost ve které žije a kterou vytváří svým postojem k životu.Takže politici a představitelé státu a moci jsou vlastně vyvrcholením nás samých a tak si každý může udělat obrázek jaký je on sám dle svých vedoucích představitelů, neboť nežije-li  s Pravdou a s Láskou, pak pochopitelně řídí ho faleš, klam, iluze a mája i v podobě představitelů moci a vlády.Pochopitelně chce-li někdo žít v temnotě a morálním bahně pak může. Neovládá-li někdo svou vlastní svobodnou vůli a snaží se ovládat svobodu, pak ho s největší pravděpodobností kolotoč převážně jeho vlastních energií do temna stínů a klamů dožene. A pak tedy žije v temnotě stínů i s předními politiky , kteří mu jen dávají to co chce, tedy temnotu a stín.                                                                       

    Tak jako každý nový život, narozené dítě, má své rodiče, které se o své dítě starají a toto dětsko se cítí být chráněno a potřebuje cítit oporu , bezpečí ale i autoritu ve svých rodičích, tak i dospělý člověk má své rodiče a tím je otec(Bůh-energie) a matka(Země) a tito rodiče chrání a brání člověka- tedy ducha svatého, jež je skryt v každém z nás.      

    V každém životě v každé době je vlastně vše normální a morální. To že člověk s normálnosti udělá nenormálnost a z morálnosti nemorálnost je pouze jeho vlastí odloučení od pravdy a lásky. A je jedno zda je to jen na chvilku, či se tím řídí celý svůj bídný život. Přestaňte už pořád čekat na zázrak či na něco co vám změní život. Ten zázrak je právě váš život, který vám dal člověk za spolupráce boha a země. Nečekejte na nic a začněte konečně žít svůj vlastní život. Pro sebe, pro druhého,pro děti, pro lidi, pro život. Zapomeňte na svět ve kterém žijete a který vás neustále ovlivňuje. Zapomeňte na iluze a klamy pro které žijete a tím vás tyto scela pojmou a ovládnou. Zvedněte se - poodstupte - vnímejte - a  jděte! Jděte za svou Láskou, za svou Pravdou za svým Životem, za svým Bohem. Nebuďte jen tak, začněte žít. Nebuďte bohémem, jste přeci bohem. Nebuďte egem a temnem, jste přeci živým člověkem. A člověk je tu pro člověka, nikoli pro boha, či pro sebe. A na této planetě není nikoho jiného než člověka, tak pro koho by jste chtěli žít? A před kým by jste chtěli utéct? A koho by jste chtěli ovlivňovat? A koho by jste chtěli poslouchat? Člověče prosím - je to tak snadné - poslouchej sám sebe a navrať se k sobě! A pak i vedení bude učit a dávat pravdu a lásku, které právě ty je naučíš a nebude žádný stín,temnota a klam, neboť o ně nikdo nebude stát. Ani Stát. A mějte na paměti: Pravda je jen jedna a je neměnná jinak by nebyla Pravdou. 

                                                                                                        Váš Čaroděj 

 

Básně-můzy v hlavě

 Není možné se v životě o něco přít.

Je třeba konečně začít žít!

A je jedno zda vážně či s nadsázkou.

Hlavně je třeba žít s Láskou. 

 

    A že mezi námi jsou tací, kteří pochopili a získali vědění scela přirozeně, se dočtete na následujících dvou úvahách, které pro vás napsal Zděnda Žák.

                                                                               

Večerní úvaha o dění kolem nás

 

 Óooommm

 

Jak mile se dobro začne prosazovat násilnou formou, stává se zněj zlo. Jak mile se zlo začne prosazovat nenásilnou formou nestává se zněj dobro, zlo není jen zlé tak jako dobro není jen dobré. Lidé nejsou zlí ani dobří tak jako Bůh není zlí ani dobrý. Není dobra bez zla ani zla bez dobra není člověka bez Boha ani Boha bez člověka, jediný rozdíl je, že člověk se snaží měnit Boha k obrazu svému, kdežto Bůh prostě jen je. Je všude a přitom nikde, není nikde a přitom všude, je kolem nás, je v nás, je ve všem živém i neživém, není život ani smrt a přitom nebýt Boha není smrt ani život.

Proč se divíme že někteří lidé lpí tolik na Božství, když jiní lpí na svém lidství a přitom všichni lpí jen na své pravdě a přitom možná nevědí že lpí na lži. Není pravdy bez lži tak jako není lži bez pravdy, nebylo by oceánů bez kapky stejně jako kapky bez oceánů.

Chce li člověk najít Boha musí najít harmonii sám se sebou, přiznat si Božství stejně  jak si přiznává lidství. Dobrý začátek je nalézt lásku. Lásku k sobě, k lidem, k Bohu pak je možné nalézt pravdu, mír, harmonii. Sjednotit všechny duše (energie) v jedno, protože jednota je Bůh.

Má lidstvo v tomto nekonečném a nezačínajícím procesu  nějakou roli ? Ano má. Dalo by se to nazvat i dar, protož najít harmonii, jednotu není konec ani začátek a člověk může tento dar chránit, opatrovat a uctívat, stejně jako chrání, opatruje a uctívá Boha nebo své lidství.

                                                                                                                                                               Amen

 Odhalme svá těla, odhalme své duše nenechme je stát jen tak v koutě, tiše.

Vždyť svět je celí náš a mi jsme celí svět, přemýšlej co si vezmeš a co vrátíš zpět.

 Těmito slovy chci pouze vyjádřit díky svému Guruovi za to že si sice někteří lidé o mě myslí že jsem divný nebo dokonce blázen, ale že si to o sobě nemyslím já sám, což my dává nekonečnou sílu učit se lépe sám sebe a také Boha poznávat po zbytek tohoto života.

Srdečné i duchovní díky.                                                                                       Z.Ž.

 

                                       

 

  Úvaha o člověku

 Největší zázrak života je zrození člověka (zhmotnění boha, zhmotnění lásky muže a ženy, zhmotnění krásné čisté a nekonečné prázdnoty).

Dlouho jsem nevěděl co mě tak přitahuje a okouzluje při pohledu na novorozeně, až jsem došel k tomu, že je to nedotčenost lidstvím. Člověk se narodí a je odkázán na druhé a potřebuje ukázat cestu jak se správně pohybovat v tomto světě, aby se mohl navrátit tam, odkud přišel. To dává lidem pocit, že oni jsou ti, kdo vytváří osobnost dítěte a že oni mají právo na to určovat směr jeho životní cesty, ale neuvědomují si, že novorozeně před nimi je to co ve skutečnosti ztratily a hledají všude kolem sebe, čistá neposkvrněná energie a nekonečné štěstí.

 A tak to štěstí hledáme. Nejprve přijde pocit, že je to všude kolem nás protože na co pomyslíme, to máme a okolí nás tím pádem vtáhne do tohoto klamu, ve kterém se pohybujeme. Zvykneme si, že za něco dostaneme to, co právě chceme a moc nepřemýšlíme, jestli to je dobré nebo špatné prostě to chceme, ovšem jen do té chvíle než nás to omrzí a svůj chtíč zaměříme na něco jiného. To nějakou chvíli samozřejmě funguje a není to nic špatného, člověk se tím učí, a poznává, principy společenství, ve kterých se pohybuje." Jenom to nekonečné štěstí pořád nikde a té práce před námi „. "Proč ti lidé nechtějí být šťastní „? "Proč nedělají, co jim říkám"? Chvíli si myslíme, že ho najdeme v tom, v čem ho našli naši rodiče, chvíli zase že je to v lásce k ženě/muži, chvíli v práci, chvíli v nějakém náboženství, chvíli v našich koníčkách, chvíli v penězích atd. To vše nám samozřejmě dává pocit štěstí, než přijde nějaké zklamání.

 Šťastný je ten člověk, který v některém z těchto „klamů" dokáže prožít celí život až do smrti a být tím opravdu naplňován, tento člověk se dotýká pravdy, kterou všichni kolem něj hledají, aniž si to uvědomuje, bohužel bez důležitého faktoru - uvědomování.

Z toho je patrné že pravdu, štěstí, lásku nenajdeme nikde kolem sebe, nýbrž jen sami v sobě. Proto je důležité uvědomit si prázdnotu a přiznat si, že nejsem nic a ponořit se do svého nitra a v nekonečné prázdnotě najít nekonečný prostor, a když člověk nalezne nekonečný prostor, může být i nekonečně šťastný, protože tam ho nikdo nezklame, nikdo nepodvede a nikdo a nic neomezuje, má svůj nekonečný prostor, který mu nikdo nevezme, zároveň ho nemůže ani on vzít nikomu jinému a nedá se závidět.

 Jako příklad budiž láska mezi mužem a ženou. To že dvě bytosti uvěří tomuto krásnému klamu a z jejich láskyplného spojení vznikne nový život a nepřestávají tomu věřit, vytvářejí tak prostor nejen pro sebe, ale i pro svého potomka. Pohroma nastává, když přestanou věřit. Tím se všechno co vybudovali, zničí. Oni se s tím smíří celkem dobře, protože už věří zase v něco jiného, ale jejich potomek nepřišel pouze o víru, ale i o pravdu, kterou už kolem sebe nikdy nenajde. Ale vždy může začít hledat ve svém nitru, kde může objevit nekonečný prostor a ztracené skutečné štěstí.

 V každém člověku zůstalo něco z novorozeněte, ale díky naučeným, okoukaným a vštěpeným způsobům života na vjemy z tohoto období nebo ty ještě před, zapomeneme to proto, že o ně člověk přišel již dávno a začal dávat větší důležitost hmotným materiálním zákonitostem před těmi duchovními. Brzy uvěříme, že pravda je v tomto učení, v tomto náboženství, v tomto podnikání, v tomto životním stylu, protože tak to mají ti kolem a jedině tak je to přeci správně a sami tím automaticky přestáváme hledat podstatu, proč jsme se vlastně zrodily a již nikdy se nemusíme rozpomenout na to, že jsme tu právě proto, abychom pomohli najít lidem ztracenou pravdu. Místo toho se tak ztrácíme v jejich uměle vybudovaných pravdách, na kterých tak lpí a jsou pro ně ochotni zemřít, což je odraz nesmyslnosti jejich života. Pro pravdu se přeci nemá válčit ani umírat, pro pravdu se má žít. Čemu napomohlo ukřižování Ježíše, těm kteří to provedli. Právě tomu aby lidé přestali hledat pravdu kolem sebe ale uvnitř sebe tak že pro ně pravému opaku.

 Nebyl by ovšem člověk člověkem kdyby opět nezapomněl a nezačal si hrát na stvořitele všeho kolem a tak každý stále vytváří materiální hodnoty pro další materiální hodnoty, až se z toho opět vytratí ta pravá podstata, duše nemá prostor a tělo hrubne. Těchto roztříštěných důvodů proč děláme to, co děláme je tolik co je energií v celém vesmíru a tak si vytváříme každý své vlastní vězení a ztrácíme tak svoji svobodu a svoje štěstí. V této době není tak důležité co děláme, ale proč? Tento důvod člověk úplně ztratil. Jeden jediný společný cíl.

A to je společný úkol pro nás a další generace po nás. Ono se nic nezmění, jen nebudeme dělat zbytečné chyby, každý bude důležitý, každý si bude vážit konání toho druhého, protože všichni budeme mít stejný cíl - NEKONEČNÝ, NEOMEZENÝ PROSTOR, aby se člověk mohl zbavit své hrubé slupky a navrátit se tam odkud přišel.

 

LÁSKA JE ZAČÁTEK, LÁSKA JE CESTA, LÁSKA JE CÍL.

                                                                 Mockrát děkuji.                                 Z.Ž.

 

 

Čarodějovy otázky a odpovědi

 Otázka: Pomalu se blíží konec mayského kalendáře - 21.12.2012 - co to vlastně znamená pro nás jako lidstvo? Jaké nastanou změny? Opravdu se blíží zase jeden konec světa jak mnozí předpovídají?

 

Odpověď: Konec světa se blíží od r. 2000 kdy se kumulovali veškeré energie na vrchol a od této doby mají již sestupnou tendenci. Tedy by se dalo říci, že se blíží konec světa. Bude však trvat téměř stejnou dobu jakou trval vývoj, vznik a tvoření tohoto světa. Zhruba každých 2000let se mění energie a s tím jsou spojené i změny ve hmotném světě, tedy i na planetě zemi. Nicméně r.2012 je dost důležitý. Především jde o to , že lidé se mohou radovat do 21.12.2012, od té doby to už nebude žádná legrace a doslova každému z nás půjde o život. Každý z nás si bude muset uvědomit jaký má žít život, jinak mu bude odebrán a to mnoha různými možnostmi a všemožnými energetickými silami. Do 21.12.2012 jsme chráněni a posilováni energií jménem Pravda-duchovní podstatou každého z nás. Tato energie po výše uvedeném datu přestane proudit a chránit naše životy. Tedy ten jež se nedokáže navrátit k pravdě během následujících dvou let, ten jež nedokáže otočit své vědomí a postoj k sobě i k druhému i životu jako takovému, nebude umět žít a jeho život bude zatracen a ztracen v nekonečnosti temnoty a stínů.

   Tato energie neovlivňuje jen naše životy, ale pochopitelně životy všech a všeho. Nejen zvířat, ale i zdánlivě neživých předmětů které nás obklopují a s kterými žijeme. Všichni však, mimo člověka jsou přirozeným bytím na této planetě, tak se tedy s největší pravděpodobností přirozeně transformují do pravdy. Což se o člověku říci nedá, neboť již dávno zapomněl, že by měl být přirozeným bytím a naslouchat světlu, pravdě a lásce. Spíše se snaží svou svobodnou vůlí předělat kosmické zákony k obrazu svému, což je pochopitelně nemožné.

 Vše je akce, reakce obrana, záchrana. Aby si člověk po několika desetitisící letech uvědomil, že nečiní dobro a že není pánem vesmíru ani planety, nýbrž jen sám sobě, bude mu odebrána podpora pouze jediné energie a pak bude skutečně jen na člověku, jak si poradí.

     

       Celé toto číslo čarodějových listů je věnováno hlavně tomu, jak by měl člověk žít a jak by se měl postavit ke svému životu a jak nalézt cestu k otočení vlastního vědomí.

     Přeji nám tedy, ať se nám to podaří.

                                                                                                         Čaroděj  

 

 

13 stupňů k člověku

   Věřte, že v jedné tedy nulté rovině se nachází energie boha(světla, otce) a energie satana(temnoty, syna). Tyto dvě energie které jsou protipólem, avšak v jedné rovině, startují a vytváří tvoření a život v nehmotném i hmotném světě, tedy i člověka(ducha svatého).Od těchto dvou základních energii se odvíjí život i smrt každého z nás. Tyto dvě energie jsou hlavními energiemi, které protínají naše fyzická těla.Energie světla proudí zhora dolů v levé polovině těla a energie temna proudí se zpoda nahoru v pravé polovině těla.Energie jsou řazeny v pyramidálním tvaru a to tak, že jest sedm stupňů od nulté energie božské a sedm stupňů od nulté energie satanské. Na vrcholu se pak nachází člověk- tedy duch svatý. Obě cesty jsou možné na cestě stát se opravdovým člověkem. Je jen na naší svobodné vůli, zda si zvolíme a půjdeme cestou světla, nebo cestou temna.Pochopitelně cesta světla je jednoduchá, jasná, přímá,pravdivá, morální a láskyplná. Zatímco cesta temna je složitá s mnoha překážkami a výkyvy, plná zlosti, nenávisti, závisti, egoismu, chaosu, zmaru, zbytečností, chtíče a lži. Ale i skrze tuto cestu je možné dojít. Na obou cestách je důležitá víra. A to především víra v člověka, v život,v Lásku. V reálnosti tohoto hmotného světa je skutek takový, že se v mnohém z nás obě cesty prolínají a tím nám kolísá náš vývoj  k duši svaté neustále nahoru a dolů.Oboustranné paralely 7 stupňů , tedy též 7čaker,7astrálních sfér,7horami a 7řekami, též sedmero krkavců a mnoho jiných alegorických výjevů, které nás provází v životě i ve smrti. Dohromady též 13 pekelných sfér. Rozuměj - na levé straně pyramidy jest šest sfér a sedmá člověk a na pravé straně pyramidy je šest sfér a sedmá člověk.

 Dohromady 13 pekelných sfér, které nás provází životem i smrtí. V této stupnici jsou všechna důležitá základní pravidla pro život i pro smrt. Všechna ostatní se jen již odvíjí od těchto 12 základních zákonů vesmírných a jsou tedy nepodstatná a nedůležitá. Vyřadíme-li z této třináctky člověka , zbyde nám 12tero rad pro život i pro smrt.( srovnej si též - 12 apoštolů, 12 měsíců, 12 hodin,apod.). Aby se vám lépe žilo za života i po smrti, aby se vám snadněji podařilo otočit své vědomí, předkládám vám pyramidální stupnici cesty každého z nás. Prostudujte a jděte. Poznamenávám, že výše i níže uvedené se nikde nedočtete, v žádných naukách ani knihách, ani védách. Jsou to přímé kosmické zákony pravdy, lásky,boha a člověka.

 

                                                                   7 Člověk 7

                                                   6   Jednota                 Představa6

                                             5  Karma                                Mysl 5

                                       4 Duše                                              Ego 4

                               3  Láska                                                       Závislost a touha 3

                         2 Pravda                                                                 Strach 2

                  1 Bůh                                        0 země 0                                       Satan 1

 

 

Vše se prolíná, propojuje a spojuje. Tedy bůh(otec),země(matka),satan(syn). Pravda-strach.Láska-závislost a touha.Duše-ego.Karma-mysl.Jednota-představa. A z první roviny přes všechny k člověku(duch svatý). Vše je neustále 0 a 1 a 1 a 0 .  Na následujících řádcích ván popíši, co jednotlivé názvy energií znázorňují.

Bůh - čisté energie pravo i levotočivé tvořivé a ukazující nám cestu světla.

Pravda- zhmotněná duchovní podstata čisté energie(rovněž duch-totožná energie)

Láska- sounáležitost a sjednocovač  prolínajících se energií

Duše- prázdný nekonečný prostor ve hmotě naplňující se a vyprazdňující se všemi možnými energiemi

Karma- spojení čisté a temné energie se zhmotněnou podstatou čisté energie a sounáležitostí prolínajících se energií

Jednota- energetické body v jakémkoli prostoru hmotném i nehmotném sjednocující veškeré energie člověka, hmoty i prázdnoty zkrze kosmické a zemské nehmotné energie.( též křižovatky bohů-křižovatky energií, jež jsou jak v nebi, tak na zemi, tak v člověku).

Satan- temné energie ničivé v celkovém systému, které neustále chtějí dokázat, že jsou lepší a schopnější vedení, nežli energie čisté a tím též ukazují nám cestu a zákony protikladů.

Strach- energetická zábrana existující pouze ve zhmotněných bytostech, brzdič cest temných i čistých.

Závislost a touha- energie dvojího typu pracující však výhradně spolu jejímž cílem je ovládnout mysl.

Ego- transformace čisté energie do zhmotněné touhy člověka skrze temnou energii.

Mysl- energie pohrávající si se všemi možnými energiemi schopna však zhmotnění jakékoli představy.

Představa- rádoby povznášející energie evokující pomyslné štěstí- energie živená myslí.

Člověk- zhmotnění touhy do podoby svobodné vůle. Tato energie obsahuje všechny výše uvedené energie a je na svobodě a vůli jak s nimi bude zacházet.

Promeditujte sami vše v prosté jednoduchosti.                                                    Díky Čaroděj